Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0539/2022Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0539/2022

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žmogaus teisių padėties FIFA pasaulio čempionato Katare kontekste

22.11.2022 - (2022/2948(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Ernest Urtasun, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Rosa D’Amato, Viola von Cramon‑Taubadel, Ana Miranda, Kim Van Sparrentak
Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2022/2948(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0539/2022
Pateikti tekstai :
B9-0539/2022
Debatai :
Priimti tekstai :

B9‑0539/2022

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties FIFA pasaulio čempionato Katare kontekste

(2022/2948(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kataro, ypač į savo 2013 m. lapkričio 21 d. rezoliuciją dėl darbuotojų migrantų padėties Katare[1],

 atsižvelgdamas į 2022 m. gegužės 18 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Komisijos bendrą komunikatą „Strateginė partnerystė su Persijos įlankos regionu“ (JOIN(2022) 0013), taip pat į 2022 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas,

 atsižvelgdamas į 2022 m. rugsėjo 12 d. Briuselyje įvykusį 4-ąjį ES ir Kataro dialogą žmogaus teisių klausimais,

 atsižvelgdamas į 1990 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (FIFA) 2010 m. gruodžio 2 d. pranešimą dėl Kataro išrinkimo 2022 m. pasaulio futbolo čempionatui surengti,

 atsižvelgdamas į FIFA žmogaus teisių politikos 2017 m. gegužės mėn. redakciją,

 atsižvelgdamas į tai, kad 1998 m. kovo 12 d. Kataras ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos Konvenciją dėl priverstinio ar privalomojo darbo (C029),

 atsižvelgdamas į organizacijų „Human Rights Watch“ (HRW) ir „Amnesty International“ pranešimus apie statybų darbuotojų padėtį Katare prieš Pasaulio taurės varžybas,

 atsižvelgdamas į ataskaitą „Kataras: saugumo pajėgų vykdomas LGBT asmenų suiminėjimas ir smurtas prieš juos“, kurią 2022 m. spalio 24 d. paskelbė HRW,

 atsižvelgdamas į Kataro baudžiamojo kodekso 285 straipsnį ir 2002 m. įstatymą Nr. 17 dėl bendruomenės apsaugos,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 2011 m. verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

 atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

 atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2010 m. Katarui buvo suteikta teisė rengti 2022 m. vyrų futbolo Pasaulio taurės varžybas; kadangi 2020 m. JAV Teisingumo departamentas patvirtino, jog Katarui dirbę atstovai papirko FIFA pareigūnus, kad šaliai būtų suteikta teisė rengti 2022 m. vyrų futbolo Pasaulio taurės varžybas; kadangi daugiau nei pusė asmenų, susijusių su balsavimais dėl 2022 m. Pasaulio taurės, įskaitant buvusį FIFA prezidentą Seppą Blatterį, siejami su vienokiais ar kitokiais įtarimais korupcija ar neteisėta praktika arba ryšium su tuo yra tiriama jų veikla;

B. kadangi teisę rengti Pasaulio taurės varžybas FIFA Katarui suteikė neatlikusi jokio išsamaus žmogaus teisų padėties patikrinimo ir neiškėlusi sąlygų dėl darbuotojų migrantų apsaugos vietoje; kadangi FIFA yra nesyk pažymėjusi, kad yra įsipareigojusi saugoti žmogaus teises ir tvarumą, tačiau ir toliau nevykdo šių įsipareigojimų; kadangi FIFA pajamos iš 2022 m. vyrų futbolo Pasaulio taurės varžybų turėtų siekti 6,1 mlrd. USD;

C. kadangi Tarptautinė darbo organizacija (TDO) 2017 m. pateikė skundą prieš Katarą dėl to, kad šalis neįgyvendina Konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo;

D. kadangi 2018 m. TDO atidarė savo pirmąjį projektų valdymo biurą Katare;

E. kadangi, remiantis skaičiavimais, Katare gyvena 1,35 mln. užsienio piliečių, kurie sudaro apie 94 proc. darbo jėgos; kadangi migrantai dažniausiai dirba statybų, paslaugų sektoriaus ir namų ūkio darbus; kadangi dėl šio rodiklio darbuotojų migrantų dalis atsižvelgiant į vietos gyventojų skaičių Katare yra didžiausia pasaulyje;

F. kadangi žmogaus teises ginančios grupės ir keletas tarptautinių dienraščių yra pranešę apie tūkstančius užsienio darbuotojų mirčių; kadangi, kaip pranešama, didelė jų dalis mirė dėl širdies nepakankamumo arba nelaimingų atsitikimų darbe; kadangi tūkstančių darbuotojų migrantų mirties atvejai per pastarąjį dešimtmetį ir iki tol lieka nepaaiškinti;

G. kadangi dėl neteisėtų įdarbinimo mokesčių ir įsišaknijusių darbo užmokesčio vagysčių nemažai užsienio darbuotojų buvo verčiami įsiskolinti; kadangi dėl sunkių darbo sąlygų esant ekstremaliam karščiui užsienio darbuotojai rizikuoja susirgti, susižaloti ir netekti gyvybės;

H. kadangi per pastaruosius penkerius metus Kataras ėmėsi pagirtinų savo darbo įstatymų reformų: visų pirma buvo panaikinta vadinamoji neprieštaravimo pažyma, patvirtintas minimalusis darbo užmokestis, sukurtas užsienio darbuotojams skirtas bendras skundų teikimo mechanizmas ir atidaryti penki nauji darbo teismai; kadangi, nežiūrint į tai, tebetaikoma nemažai įstatymų ir praktikų, kuriais užsienio darbuotojai diskriminuojami, pvz., savavališkas dalies atlyginimo išskaičiavimas arba jo nemokėjimas, pasų atėmimas, alinančios darbo sąlygos, neatlyginami viršvalandžiai, ribotos galimybės naudotis teismų sistema ir mokesčiai pabėgimo atveju;

I. kadangi naujausiame Pasauliniame organizuoto nusikalstamumo indekse Kataras priskiriamas didelės rizikos šalims dėl tarptautinės prekybos žmonėmis ir neteisėto žmonių gabenimo;

J. kadangi pagal Kataro baudžiamojo kodekso 285 straipsnį už nesantuokinius lytinius santykius, įskaitant tos pačios lyties asmenų santykius, baudžiama iki septynerių metų kalėjimo; kadangi, kaip pranešama, savavališkas LGBTIQ asmenų suiminėjamas grindžiamas 2002 m. įstatymu Nr. 17 dėl bendruomenės apsaugos, pagal kurį kardomasis kalinimas iki šešių mėnesių leidžiamas nepateikus kaltinimų ir be teismo;

K. kadangi, kaip 2022 m. spalio mėn. pranešė HRW, Kataro teisėsaugos institucijos savavališkai suiminėja LGBTIQ asmenis ir netinkamai elgiasi su sulaikytaisiais; kadangi 2019–2022 m. HRW yra dokumentavusi šešis žiauraus ir pakartotinio sumušimo atvejus bei penkis seksualinio priekabiavimo prie laikinai sulaikytųjų atvejus; kadangi saugumo pajėgos žmones viešosiose erdvėse suiminėja vien dėl jų lyties raiškos ir neteisėtai tikrina jų telefonus, pažeisdamos jų teisę į privatų gyvenimą; kadangi sulaikytiems translyčiams asmenims konkrečiai liepiama lankyti „atvertimo terapiją“ valdžios remiamame „elgesio sveikatos priežiūros“ centre, jeigu jie nori būti išlaisvinti; kadangi dėl valdžios veiksmų neišvengiamai įsivyrauja represijų atmosfera, diskriminacija ir pažeidžiamos asmenų, į kuriuos taikomasi, žmogaus teisės bei žalojama jų psichikos sveikata;

L. kadangi 2022 m. Pasaulio taurės Katare ambasadorius Khalid Salman per 2022 m. lapkričio 8 d. interviu Vokietijos televizijos kanalui ZDF pareiškė, kad homoseksualumas yra „proto sutrikimas“;

M. kadangi pranešama, kad Pasaulio taurės varžybų lankytojams, atvirai dėvintiems marškinėlius ar kepures su vaivorykštės simboliu, neleidžiama patekti į vidų, vadinasi, pažeidžiamas principas, kad sporto renginiai turėtų būti prieinami visiems;

N. kadangi FIFA darė spaudimą, kad komandų kapitonai nedėvėtų raiščio su užrašu „One Love“ („Meilė yra viena“), kurį dėvėti buvo pažadėję anksčiau, grasindama sportinėmis sankcijomis;

O. kadangi per 12 metų nuo tada, kai Katarui buvo suteikta teisė rengti vyrų futbolo Pasaulio taurės varžybas, šalis išleido 300 mlrd. USD, kad pasirengtų šiam sporto įvykiui, taigi tai brangiausia istorijoje Pasaulio taurė;

P. kadangi aplinkosaugininkų grupės atskleidė, jog FIFA teiginiai, kad vyrų futbolo Pasaulio taurė – neutralaus anglies dioksido poveikio renginys, yra stipriai klaidinantys; kadangi, remiantis skaičiavimais, faktinis CO2 kiekis, išmestas statant stadioną, aštuonis kartus viršija pateiktus rodiklius; kadangi anglies dioksido kreditai, įsigyti siekiant atsverti CO2 kiekį, kuris bus išmestas renginio metu, greičiausiai neturės pakankamai teigiamo poveikio; kadangi organizacijos „Greenpeace“ Artimųjų Rytų skyrius yra apkaltinęs organizatorius ekologiniu manipuliavimu;

Q. kadangi, remiantis žiniasklaidos pranešimais dienraštyje „The New York Times“, Kataras siūlė sirgaliams iš šalių, kurių nacionalinės futbolo rinktinės dalyvauja vyrų futbolo Pasaulio taurės varžybose, nemokamus bilietus, nemokamus skrydžius ir apgyvendinimą Katare, jeigu jie sutiktų nereikšti kritikos Kataro atžvilgiu ir pranešti apie įrašus socialinėje žiniasklaidoje, kuriuos skelbia kiti – kritikos Katarui nevengiantys – sirgaliai;

R. kadangi, kaip praneša dienraštis „The Guardian“, Kataro valdžios dovanų, kurias Didžiosios Britanijos parlamento nariai 12 mėnesių laikotarpiu iki 2022 m. spalio gavo mainais į teigiamus atsiliepimus apie Katarą, vertė siekė 251 208 GBP, o šios dovanos, be kita ko, apėmė apgyvendinimą prabangiuose viešbučiuose, skrydžius verslo klase ir bilietus į žirgų lenktynes;

S. kadangi Europos privatumo reguliavimo tarnybos yra perspėjusios sirgalius neparsisiųsti Pasaulio taurės Katare programėlės, nes ji kelia rimtą grėsmę privatumui ir saugumui;

1. smerkia tai, jog tūkstančiai menkai apmokamų darbuotojų neteko gyvybės tam, kad FIFA Pasaulio taurės varžyboms Katare būtų pastatyti aštuoni stadionai, išplėstas oro uostas, atsirastų naujas metro, iškiltų daugybė viešbučių ir būtų nutiestos mylios naujų kelių; smerkia tai, kad darbuotojų mirtys nebuvo ištirtos ir laikomos įvykusiomis dėl „natūralių priežasčių“ ar „širdies nepakankamumo“; kritiškai vertina tai, kad gyvybės netekusių darbuotojų migrantų šeimos negavo kompensacijų;

2. reiškia susirūpinimą dėl to, kad šimtai tūkstančių darbuotojų migrantų patiria sistemingą smurtą ir išnaudojimą Katare, o daugelis jų dirba nepakeliamomis ir pavojingomis darbo sąlygomis;

3. ragina Kataro valdžią pripažinti, kad daugybės darbuotojų migrantų mirtys bergždžios, ir per futbolo Pasaulio taurės varžybas Katare garsiai paminėti gyvybės netekusius darbuotojus migrantus bei jų indėlį;

4. ragina Katarą ir FIFA sukurti visapusišką kompensacijų fondą, kurio vertė prilygtų bent Pasaulio taurės piniginiam prizui, t. y. 440 mln. USD, siekiant spręsti klausimą dėl įsišaknijusių darbo užmokesčio vagysčių, neteisybės bei tūkstančių neištirtų ir nekompensuotų mirties atvejų;

5. ragina Katarą tęsti ir paspartinti savo darbo sistemos reformą, atsisakyti likusių diskriminacinių įstatymų, užpildyti įgyvendinimo spragas ir reikšmingai pagerinti darbuotojų migrantų darbo sąlygas;

6. ragina Kataro valdžią užkirsti kelią darbdavių smurtui prieš užsienio darbuotojus, ypač namų ūkio darbuotojus, kurių daugumą sudaro moterys, apmokant inspektorius nustatyti priverstinio darbą praktiką ir tirti tokius atvejus bei reikalauti smurtaujančių darbdavių atsakomybės; rekomenduoja nuostatas dėl namų ūkio darbuotojų įtraukti į darbo teisės aktų taikymo sritį;

7. ragina Kataro valdžią ištirti ir patvirtinti darbuotojų migrantų mirties atvejus bei skirti kompensacijas šeimoms, kai darbuotojai netenka gyvybės dėl darbo sąlygų;

8. ragina Kataro valdžios institucijas visiškai atsisakyti kafalos sistemos, pradedant nuo mokesčių už pabėgimą panaikinimo ir baudžiant darbdavius, kurie šią praktiką naudoja kaip kontrolės priemonę;

9. laikosi nuomonės, jog, nors pagirtina, kad 2020 m. Kataras pradėjo taikyti minimalųjį darbo užmokestį, atlyginimai tebėra maži ir dažnai išmokami vėlai arba neišmokami apskritai; ragina Kataro valdžią padidinti minimalųjį darbo užmokestį, nebediskriminuoti skirtingų tautybių užsienio darbuotojų pagal mokamą atlyginimą bei užtikrinti, kad būtų išmokamas visas atlyginimas ir kad tai būtų padaroma laiku;

10. ragina Katarą panaikinti visus įdarbinimo mokesčius užsienio darbuotojams, dėl kurių šie darbuotojai įsukami į nesibaigiančių skolų verpetą;

11. pažymi, kad turėtų būti pripažįstama visų darbuotojų, įskaitant migrantus, teisė jungtis į asociacijas ir į saviorganizaciją; ragina Kataro valdžią užtikrinti, kad darbuotojai turėtų teisę nevaržomai telktis nepatirdami atsakomųjų veiksmų bei saugiai ir ramiai kreiptis į teismą;

12. ragina Kataro valdžią stiprinti TDO vaidmenį leidžiant jai turėti nuolatinę atstovybę ir ratifikuojant jos konvencijas dėl darbuotojų asociacijų laisvės;

13. teigiamai vertina tai, kad 2018 m. Kataras tapo Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto bei Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto šalimi; primygtinai ragina Katarą ir kitas Persijos įlankos šalis ratifikuoti Tarptautinę konvenciją dėl visų darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos;

14. ragina Katarą ir visas Persijos įlankos šalis ratifikuoti visas TDO konvencijas, įskaitant dėl darbuotojų migrantų, asociacijų laisvės, teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas, namų ūkio darbuotojų bei privačių įdarbinimo agentūrų;

15. smerkia įprastais tapusius savavališkus suėmimus ir netinkamą elgesį, su kuriais dėl valdžios palaikomos diskriminacijos Katare susiduria LGBTIQ asmenys; kuo griežčiausiai smerkia paviešintus seksualinės prievartos prieš sulaikytuosius atvejus;

16. ragina Kataro valdžios institucijas panaikinti Baudžiamojo kodekso 285 straipsnį ir visus kitus įstatymus, kuriais remiantis kriminalizuojami savanoriški tos pačios lyties asmenų lytiniai santykiai;

17. ragina Kataro valdžios institucijas užtikrinti pagarbą visų asmenų, atvykstančių stebėti 2022 m. Pasaulio taurės varžybų, įskaitant svečius iš užsienio, žmogaus teisėms, kad nė vienas asmuo nebūtų suimtas savavališkai ir nepatirtų netinkamo elgesio; kaip ir ES duomenų apsaugos institucijos, reiškia susirūpinimą dėl to, kad užsikrėtimų atsekamumo ir Pasaulio taurės programėles Kataras naudoja kaip šnipinėjimo programas; ragina Katarą nuolat užtikrinti visų savo gyventojų, o ne tik Pasaulio taurės varžybų žiūrovų žmogaus teises;

18. ypač primena aktyvų Europos futbolo federacijų asociacijos (UEFA) dalyvavimą išrenkant Katarą 2022 m. Pasaulio taurės varžyboms rengti ir jos prisidėjimą leidžiant rengtis varžyboms visiškai nepaisant Europos žmogaus teisių konvencijos ir tarptautinių konvencijų, kurių turi laikytis Europos Tarybos narės;

19. smerkia tai, kad korupcija tebėra plačiai paplitusi FIFA struktūrose; ragina ES valstybes nares, ypač garsėjančias stipriomis nacionalinėmis futbolo lygomis, pvz., Vokietiją, Prancūziją, Italiją ir Ispaniją, daryti spaudimą UEFA ir FIFA, kad šios imtųsi fundamentalių reformų, įskaitant demokratiškų ir skaidrių teisės rengti futbolo Pasaulio taurės varžybas suteikimo procedūrų taikymą bei griežtą žmogaus teisių ir tvarumo kriterijų užtikrinimą varžybas rengiančiose šalyse; ragina užtikrinti, kad pagrindinių ir žmogaus teisių pažeidimai, ypač akivaizdus sistemingas smurtas dėl lyties, būtų privalomas atmetimo kriterijus priimant sprendimus dėl teisės organizuoti tarptautinius sporto renginius suteikimo, siekiant apsaugoti atletus ir sirgalius bei užkirsti kelią manipuliavimui sportu; ragina tęsti tyrimus dėl teisės rengti Pasaulio taurės varžybas suteikimo atvejų, kuriuos yra sutepusi korupcija, ir traukti už tai baudžiamojon atsakomybėn; ragina ES valstybes nares suteikti prieigą prie archyvinės informacijos apie teisės rengti 2022 m. Pasaulio taurės varžybas suteikimą;

20. ragina FIFA gerbti futbolininkų teisę nevaržomai reikšti savo nuomonę ir pasisakyti už žmogaus orumą bei žmogaus teises;

21. kalbant plačiau, smerkia vis dažnesnę autoritarinių valstybių praktiką rengti didelio masto sporto ar kultūros renginius, siekiant stiprinti savo tarptautinį teisėtumą, sykiu toliau slopinant nepritariančiųjų balsus pas save; ragina ES ir valstybes nares palaikyti dialogą su nacionalinėmis sporto federacijomis, įmonių atstovais ir pilietinės visuomenės organizacijomis jų dalyvavimo tokiuose renginiuose sąlygų klausimu; ragina sukurti ES politikos programą sporto ir žmogaus teisių klausimu;

22. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį J. Borrellį, Europos išorės veiksmų tarnybą ir ES valstybių narių atstovus toliau kelti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, ypač darbuotojų migrantų, moterų ir LGBTQI asmenų teisių, klausimus per ES ir Kataro dialogą žmogaus teisių klausimais bei visus kitus susitikimus su Kataro valdžios atstovais;

23. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kataro vyriausybei ir Parlamentui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos narių vyriausybėms ir parlamentams, Tarptautinei futbolo asociacijų federacijai (FIFA), Europos futbolo asociacijų sąjungai (UEFA), Tarptautinei darbo organizacijai (TDO) ir JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui.

 

Atnaujinta: 2022 m. lapkričio 23 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika