Propunere de rezoluţie - B9-0587/2022Propunere de rezoluţie
B9-0587/2022

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la suspiciunile de corupție din partea Qatarului și, în general, la nevoia de transparență și responsabilitate în instituțiile europene

13.12.2022 - (2022/3012(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Jacek Saryusz‑Wolski, Patryk Jaki, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Tomasz Piotr Poręba, Joachim Stanisław Brudziński, Valdemar Tomaševski, Vincenzo Sofo, Beata Mazurek, Raffaele Stancanelli, Nicola Procaccini, Andżelika Anna Możdżanowska, Anna Zalewska, Roberts Zīle, Rob Rooken, Robert Roos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Beata Szydło, Hermann Tertsch, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Kempa, Joanna Kopcińska
în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0581/2022

Procedură : 2022/3012(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0587/2022
Texte depuse :
B9-0587/2022
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0587/2022

Rezoluția Parlamentului European referitoare la suspiciunile de corupție din partea Qatarului și, în general, la nevoia de transparență și responsabilitate în instituțiile europene

(2022/3012(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Qatar, în special cea din 21 noiembrie 2013 referitoare la Qatar: situația lucrătorilor migranți[1] și cea din 23 noiembrie 2022 referitoare la situația drepturilor omului în contextul Cupei Mondiale FIFA din Qatar[2]

 având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât se bănuiește că politicieni de rang înalt, inclusiv vicepreședinta Parlamentului, Eva Kaili, membri ai personalului politic, lobbyiști și familiile acestora au primit plăți ilicite din partea Qatarului în schimbul influențării elaborării politicilor în Parlamentul European;

B. întrucât o operațiune de aplicare a legii desfășurată de autoritățile belgiene, italiene și elene a dus la confiscarea a peste 600 000 EUR în numerar, calculatoare și telefoane mobile și la arestarea a opt persoane până în prezent, dintre care patru au fost acuzate de corupție, spălare de bani și crimă organizată;

C. întrucât în cazul acestui scandal se susține că un ONG numit „Fight Impunity” a fost utilizat ca mijloc de facilitare a spălării de fonduri ilicite, punând sub semnul întrebării legitimitatea și integritatea ONG-urilor afiliate anumitor grupuri politice sau deputați în Parlamentul European;

D. întrucât există un istoric nefericit de corupție, spălare de bani și participare la infracționalitate organizată în cadrul diferitelor organizații internaționale, astfel de cazuri reprezentând o amenințare tot mai mare la adresa integrității și legitimității Parlamentului European, a Comisiei și a Consiliului în special;

E. întrucât în septembrie 2019 două cotidiene belgiene, L’Echo și De Tijd, au dezvăluit detalii ale procesului-verbal de interogare a unui fost agent de informații belgian și au relatat despre o anchetă preliminară împotriva comisarului Reynders, care a fost acuzat de corupție și spălare de bani în legătură cu construirea unei ambasade la Kinshasa și, de asemenea, cu vânzarea de opere de artă ieftine la prețuri exagerate, bănuindu-se că au fost acceptate plăți de la comercianți de arme și de la un candidat la președinția Republicii Democratice Congo;

F. întrucât comisara Jourová își datorează poziția proeminentă sprijinului acordat de miliardarul și fostul prim-ministru al Cehiei, Andrej Babiš, care este suspectat de spălare de bani și deturnare de fonduri europene;

G. întrucât anul trecut cotidianul francez Libération a relatat despre un scandal în care au fost implicați judecători ai Curții de Justiție a Uniunii Europene și Comisia, acuzând judecătorii și politicieni importanți ai PPE de conflicte de interese și trafic de influență;

H. întrucât Libération a arătat și că Comisia și autoritățile din mai multe state membre au făcut presiuni asupra Oficiului European de Luptă Antifraudă să nu investigheze cazul, iar instituțiile UE nu au luat până acum nicio măsură în ceea ce privește informațiile respective;

I. întrucât „recrutarea” legiuitori și funcționari europeni de rang înalt de către regimurile totalitare – pentru a trece de partea lor și a le reprezenta interesele nocive împotriva intereselor democrațiilor occidentale – constituie nu numai o chestiune presantă și generatoare de mari disensiuni, ci ridică și problema existenței de acțiuni care vizează ținte precise din partea țărilor ostile și pune în discuție inexistența normelor privind posibilitățile de angajare aflate la dispoziția legiuitorilor și funcționarilor cu rang înalt odată ce aceștia au părăsit funcțiile publice;

J. întrucât valoarea pe care unii funcționari o au pentru regimurile totalitare nu constă numai în rangul lor în cadrul instituțiilor sau al guvernelor, ci și în familiarizarea cu procedurile interne și cu modul în care sistemele interne de control și echilibru proprii democrațiilor occidentale pot fi depășite, precum și în cunoștințele lor detaliate despre acestea;

K. întrucât acțiunile cu țintă precisă și recrutarea de astfel de înalți funcționari la scurt timp după plecarea lor din funcția publică reprezintă nu numai o șansă extraordinară pentru forțele ostile, ci și o amenințare gravă la adresa securității naționale care face evidentă nevoia de a analiza și de a reforma periodic sistemul intern de control și echilibru în ceea ce privește normele, politicile și procedurile de ieșire din funcție sau de pensionare, pentru a nu da actorilor ostili posibilitatea de a se angaja în mituire, recrutare și activități de compromitere;

L. întrucât dezvoltarea conductelor Nord Stream în detrimentul securității euroatlantice și al securității energetice a UE și în ciuda protestelor din mai multe state membre reprezintă unul dintre cele mai flagrante exemple de cooptare a legiuitorilor și liderilor democratici occidentali de către actori statali ostili;

M. întrucât Qatarul joacă un rol major în finanțarea grupurilor islamiste din Europa și mai ales a organizațiilor asociate Frăției Musulmane; întrucât cea mai mare parte a finanțării este furnizată de Qatar Charity pentru a contribui la construirea de moschei și centre islamice în Europa, cu scopul de a consolida identitatea islamistă și de a răspândi islamul politic în comunitățile musulmane din întreaga Europă; întrucât canalul de știri Al Jazeera, finanțat de Qatar, este cunoscut pentru răspândirea dezinformării și a propagandei la nivel mondial și este implicat în aceasta;

N. întrucât Qatarul a câștigat procesul de selecție a candidaturilor pentru organizarea Cupei Mondiale FIFA pe fondul unor acuzații credibile de dare sau luare de mită și corupție; întrucât regimurile autoritare au utilizat sponsorizarea și găzduirea de evenimente sportive internaționale pentru a-și îmbunătăți reputația internațională, o practică cunoscută și sub denumirea de „sportswashing”, de exemplu în cazul Jocurilor Olimpice de la Soci din 2014 și al Cupei Mondiale FIFA din Rusia din 2018, al Jocurilor Olimpice de la Beijing din China din 2022 și al Cupei Mondiale FIFA din Qatar din 2022,

1. subliniază că scandalul de corupție recent descoperit la vârful structurii de guvernanță a Parlamentului a scos la iveală ipocrizie și standarde duble intolerabile;

2. subliniază nevoia urgentă de măsuri mai puternice pentru descurajarea corupției și a cooptării și recrutării de funcționari ai instituțiilor și de legiuitori de rang înalt de către puteri străine ostile;

3. subliniază că acest scandal este doar vârful aisbergului, deoarece multe alte instituții internaționale, inclusiv Comisia, Curtea de Justiție și Curtea de Conturi, au fost și ele acuzate cel puțin de activități neetice și îndoielnice din punct de vedere juridic;

4. regretă că persoanele care reprezintă aceste instituții discreditate au avut îndrăzneala să critice și să admonesteze statele membre pentru presupuse nerespectări ale așa-numitului stat de drept; condamnă ferm standardele duble și ipocrizia instituțiilor UE în această privință;

5. subliniază că acest scandal de corupție este rezultatul impunității și al lipsei de responsabilitate care se manifestă în Parlamentul European;

6. subliniază că sancțiunile pentru corupție nu trebuie să fie pur simbolice și că UE ar trebui să dea un exemplu care să îi descurajeze pe toți ceilalți funcționari;

7. solicită ca deputații în Parlamentul European să fie trași la răspundere atât pentru declarațiile lor, cât și pentru acțiunile lor;

8. solicită o evaluare completă a respectării de către toate instituțiile UE a valorilor prevăzute la articolul 2 din TUE, în special a statului de drept;

9. insistă asupra faptului că nu ar trebui create noi instituții care, la fel ca toate celelalte, să fie predispuse la corupție și la influențe externe și că evaluarea aprofundată a funcționării instituțiilor UE ar trebui lăsată mai degrabă în seama statelor membre, care sunt „stăpânele tratatelor” și au competența de a constitui și de a modela instituțiile în conformitate cu voința lor suverană;

10. solicită o analiză critică a procedurilor de lucru ale Parlamentului și ale celorlalte instituții ale UE, efectuată de o entitate externă imparțială;

11. solicită, în consecință, înființarea unei comisii speciale formate din reprezentanți ai statelor membre care să evalueze respectarea valorilor de către instituțiile UE; solicită să se acorde o atenție deosebită activităților de lobby și corupției la nivel înalt desfășurate de Rusia de-a lungul anilor, de exemplu în cazul conductelor Nord Stream, precum și influenței altor actori ostili, cum ar fi Iranul și China;

12. subliniază că este important ca statele membre să dobândească un control sporit asupra instituțiilor și că este necesar să nu se înființeze „organisme de etică” formate din funcționari ai instituțiilor internaționale care tind să atace statele membre fără să poată fi trași la răspundere semnificativ;

13. solicită ca până la efectuarea evaluării menționate mai sus să se remedieze toate deficiențele și să se evite toate riscurile, iar instituțiile UE să se abțină de la învinui state membre pentru presupusele deficiențe;

14. solicită aplicarea integrală a normelor privind avertizorii de integritate în cadrul instituțiilor UE și crearea unui registru de transparență eficace al lobbyiștilor din UE;

15. condamnă ferm utilizarea sportului pentru îmbunătățirea reputației; invită federațiile sportive internaționale și organizațiile sportive în general să nu fie receptive la regimurile autoritare și să nu accepte mită de la acestea, precum și să asigure pe deplin integritatea și corectitudinea sportului;

16. condamnă finanțarea de către Qatar a organizațiilor și instituțiilor religioase islamiste din Europa și își exprimă profunda îngrijorare cu privire la aceasta și solicită guvernului din Qatar să înceteze imediat această finanțare;

17. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

 

Ultima actualizare: 14 decembrie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate