Πρόταση ψηφίσματος - B9-0066/2023Πρόταση ψηφίσματος
B9-0066/2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στις διαδηλώσεις και τις εκτελέσεις στο Ιράν

16.1.2023 - (2023/2511(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jordi Solé, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Alviina Alametsä, Claude Gruffat, Anna Cavazzini, Tineke Strik, Mounir Satouri, Katrin Langensiepen, Markéta Gregorová, Yannick Jadot, Gwendoline Delbos‑Corfield, Jakop G. Dalunde, Alice Bah Kuhnke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0066/2023

Διαδικασία : 2023/2511(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0066/2023
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0066/2023
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0066/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στις διαδηλώσεις και τις εκτελέσεις στο Ιράν

(2023/2511(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της 7ης Ιανουαρίου 2023, του εκπροσώπου τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), σχετικά με τις τελευταίες εκτελέσεις στο Ιράν,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2022 και τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που περιέχονται σε αυτά, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2022,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 25ης Σεπτεμβρίου 2022, καθώς και τη δήλωση του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ, της 19ης Σεπτεμβρίου 2022, σχετικά με τον θάνατο της Mahsa Amini,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους,

 έχοντας υπόψη την απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης στους Ιρανούς Nasrin Sotoudeh και Jafar Panahi το 2012,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 10ης Ιανουαρίου 2023,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 26ης Οκτωβρίου 2022 του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με την αποτελεσματική λογοδοσία για τον θάνατο σε πρόσφατες διαμαρτυρίες και της 22ας Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με τις οποίες απαιτείται η λογοδοσία για τον θάνατο της Mahsa Amini και ζητείται ο τερματισμός της βίας κατά των γυναικών,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα S35/1 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 24ης Δεκεμβρίου 2022, με το οποίο αποφασίζεται η σύσταση ανεξάρτητης διεθνούς διερευνητικής αποστολής για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θάνατος της Jina Mahsa Amini, ιρανο-κουρδικής καταγωγής, τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά τη σύλληψη και την κακομεταχείρισή της από τη λεγόμενη αστυνομία «ηθών», πυροδότησε διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο με επικεφαλής γυναίκες που ζητούσαν λογοδοσία για τον θάνατο της Amini και τον τερματισμό της βίας και των διακρίσεων κατά των γυναικών στο Ιράν·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις έχουν εξελιχθεί σε ένα πανιρανικό κίνημα διαμαρτυρίας που απαιτεί ριζικές αλλαγές — με συνθήματα υπέρ της πτώσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μοναδική αντίδραση της ιρανικής ηγεσίας και των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας, ιδίως του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij, υπήρξε η θανατηφόρα καταστολή διαδηλωτών και ατόμων που εξέφρασαν τη διαφωνία τους, στοχεύοντας δυσανάλογα τις καταπιεσμένες μειονοτικές ομάδες, όπως είναι οι Βαλούχοι και οι Κούρδοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιρανοί αξιωματούχοι ασκούν έμφυλη και σεξουαλική βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούν παράνομα και εσκεμμένα με πραγματικά πυρομαχικά, απαγορευμένα αεροβόλα και άλλα μεταλλικά σφαιρίδια απευθείας σε διαδηλωτές, κάνοντας παράλληλα χρήση δακρυγόνων, εκτοξευτήρων νερού και γκλομπ ως μέσο διασποράς και εκφοβισμού διαδηλωτών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκατοντάδες ειρηνικοί διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συλληφθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες διαδηλωτές έχουν κατηγορηθεί επίσημα, έχουν καταδικασθεί σε εικονικές δίκες και εκατοντάδες από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν χρησιμοποιηθεί σωματικά ή ψυχολογικά βασανιστήρια προκειμένου να εξαναγκαστούν οι κρατούμενοι σε «ομολογίες» που μεταδίδονται στην ιρανική κρατική τηλεόραση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2022, 227 από τα 290 μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου ενέκριναν δήλωση προς το δικαστικό σώμα με την οποία ζητούσαν «αποφασιστική δράση» κατά των διαδηλώσεων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2022, το ιρανικό καθεστώς άρχισε να εκτελεί διαδηλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2022, εκτελέστηκε ο 23χρονος διαδηλωτής Mohsen Shekari· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Δεκεμβρίου 2022, εκτελέστηκε δημόσια ο 23χρονος Majidreza Rahnavard· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Ιανουαρίου 2023, το Ιράν απαγχόνισε τους 22χρονους Mohammad Mehdi Karami και Seyyed Mohammad Hosseini· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τέσσερα αυτά άτομα απαγχονίστηκαν για τη συμμετοχή τους στις ειρηνικές διαμαρτυρίες μετά από ταχείες δίκες που δεν πληρούσαν τις ελάχιστες εγγυήσεις δίκαιης δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι ιρανικές αρχές επιδιώκουν επί του παρόντος να επιβάλουν τη θανατική ποινή σε τουλάχιστον 26 επιπλέον άτομα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιρανοί ηθοποιοί, μουσικοί, αθλητές και άλλες διασημότητες έχουν υποστηρίξει δημοσίως τις διαμαρτυρίες κατά του κατεστημένου των κληρικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2022, οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν την ιρανή ηθοποιό Taraneh Alidoosti, αφού επέκρινε τη χρήση της θανατικής ποινής από το κράτος κατά διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση τον Ιανουάριο του 2023·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Νοεμβρίου 2022, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε υπέρ της αποστολής ανεξάρτητης διεθνούς διερευνητικής αποστολής στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση στη μαζική εναντίωση στην κυβέρνηση και στις διαμαρτυρίες, το ιρανικό καθεστώς επέβαλε εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας στο διαδίκτυο, οι οποίες περιόριζαν δραστικά όλες τις ψηφιακές επικοινωνίες στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σύμπραξη ομάδων ψηφιακών δικαιωμάτων έχει αποδείξει ότι η ιρανική κυβέρνηση αναπτύσσει ένα όλο και ευρύτερο σύνολο τεχνικών ικανοτήτων για να καταστήσει δυσκολότερο για τον πληθυσμό να παρακάμψει τους ψηφιακούς περιορισμούς·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία της Jina Mahsa Amini είναι ενδεικτική της συνεχιζόμενης κρίσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαρθρωτικής έμφυλης βίας κατά των γυναικών στο Ιράν που διαιωνίζεται από τη συστημική ατιμωρησία της ιρανικής κυβέρνησης και του μηχανισμού ασφαλείας της, η οποία επέτρεψε εκτεταμένα βασανιστήρια, καθώς και εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες παράνομες δολοφονίες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν συλληφθεί, καταδικαστεί και φυλακιστεί τα τελευταία έτη λόγω του μακροχρόνιου ειρηνικού τους έργου για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει λάβει περιοριστικά μέτρα σε σχέση με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση χορήγησης θεώρησης για πρόσωπα και οντότητες που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και απαγόρευση των εξαγωγών στο Ιράν εξοπλισμού ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή και εξοπλισμού για την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022, η ΕΕ επέβαλε περιοριστικά μέτρα σε 60 άτομα και οκτώ οντότητες στο Ιράν που ευθύνονται για τον θάνατο της Jina Mahsa Amini και την αδιάκοπη καταστολή των Ιρανών διαδηλωτών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση στις κυρώσεις που επέβαλε το Ιράν σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Νοέμβριο του 2022 το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι οι αντιπροσωπείες και οι επιτροπές του δεν θα συνεργάζονται πλέον με τις ιρανικές αρχές·

1. εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον λαό του Ιράν και το ειρηνικό κίνημα διαμαρτυρίας σε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο υψώνει τη φωνή του ενάντια στη συστηματική καταπίεση των γυναικών και όλων των διαφωνούντων ατόμων, καθώς και κατά μιας κυβέρνησης που καταπνίγει με βία την πολιτική αντίσταση σε αυτή τη χώρα, χρησιμοποιεί ως όπλο τη θανατική ποινή για να φιμώσει τον πληθυσμό της και εισάγει διακρίσεις εις βάρος εθνοτικών ομάδων και θρησκευτικών μειονοτήτων· θεωρεί ότι οι διαμαρτυρίες αποτελούν έκφραση της βαθιάς δυσαρέσκειας του ιρανικού λαού κατά μιας βαθιά διεφθαρμένης κυβέρνησης και ενός βίαιου, θεοκρατικού και αδιαφανούς κράτους·

2. καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη σύλληψη, κακοποίηση και κακομεταχείριση της Jina Mahsa Amini από την αστυνομία «ηθών» του Ιράν, με αποτέλεσμα τον θάνατό της· καταδικάζει την αδυναμία των ιρανικών αρχών να διερευνήσουν δεόντως τις περιστάσεις θανάτου της Jina Mahsa Amini και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους για τη δολοφονία της·

3. καταδικάζει απερίφραστα την ανεξέλεγκτη και δυσανάλογη χρήση βίας από την ιρανική αστυνομία και τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας κατά του ειρηνικού κινήματος διαμαρτυρίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων αθώων ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονία εκατοντάδων ειρηνικών διαδηλωτών στο Ιράν·

4. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την καταδίκη και την εκτέλεση των Mohsen Shekari, Majidreza Rahnavard, Mohammad Mehdi Karami και Seyyed Mohammad Hosseini λόγω της συμμετοχής τους στις διαμαρτυρίες· καταγγέλλει τη σύλληψη, την κράτηση, τα βασανιστήρια και την καταδίκη διαδηλωτών μετά από κατάφωρα άδικες δίκες που δεν πληρούν τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για τα οποία δεσμεύεται το Ιράν·

5. καλεί τις ιρανικές αρχές να ακυρώσουν χωρίς καθυστέρηση τις πρόσφατες καταδίκες σε θανατική ποινή που έχουν ήδη επιβληθεί στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων και να παράσχουν τη δέουσα διαδικασία σε όλους τους κρατουμένους· ζητεί από τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν ότι όσοι βρίσκονται σε οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή βρίσκονται στη φυλακή δεν υφίστανται καμία μορφή κακομεταχείρισης·

6. επαναλαμβάνει τη σθεναρή και βασισμένη σε αρχές αντίθεση της ΕΕ στη χρήση της θανατικής ποινής ανά πάσα στιγμή και σε κάθε περίπτωση·

7. καλεί επιτακτικά την ιρανική κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και να δρομολογήσει ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με τις δολοφονίες διαδηλωτών· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του ICCPR, στο οποίο το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος·

8. απαιτεί να απελευθερώσουν οι ιρανικές αρχές αμέσως και άνευ όρων όσους φυλακίστηκαν απλώς επειδή ασκούσαν ειρηνικά το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς σε σχέση με τις διαμαρτυρίες, και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον τους· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σύλληψη περισσότερων από 80 εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιογράφου Niloofar Hamedi, η οποία αποκάλυψε πρώτη την είδηση για τη σύλληψη και τη νοσηλεία της Jina Mahsa Amini, και καλεί τις ιρανικές αρχές να τους απελευθερώσουν χωρίς καθυστέρηση·

9. καταδικάζει τη διακοπή λειτουργίας και την απενεργοποίηση του διαδικτύου που επέβαλαν οι ιρανικές αρχές, και καλεί επιτακτικά την ιρανική κυβέρνηση να αποκαταστήσει αμέσως την πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις επικοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα και να άρει κάθε διακοπή, φραγή ή περιορισμό στην ικανότητα του ιρανικού λαού να επικοινωνεί και να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες ελεύθερα και με ασφάλεια· τονίζει ότι ο περιορισμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο και η διακοπή των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων παραβιάζουν και παρεμβαίνουν σοβαρά στο δικαίωμα των ανθρώπων στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, όπως κατοχυρώνεται στο ICCPR, στο οποίο το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος·

10. καταδικάζει τις συστηματικές διακρίσεις που εισάγει η ιρανική κυβέρνηση κατά των γυναικών με νόμους και κανόνες οι οποίοι περιορίζουν σοβαρά τις ελευθερίες, τη ζωή και τα μέσα διαβίωσής τους· ανησυχεί ιδιαίτερα για τον ταπεινωτικό νόμο περί υποχρεωτικής χρήσης της μαντίλας και την καταχρηστική επιβολή του· πιστεύει ότι είναι δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν αυτόνομα για τον ρουχισμό τους· προτρέπει την ιρανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα ως ευκαιρία να καταργήσει νόμους που επιβάλλουν σε γυναίκες και κορίτσια την υποχρεωτική χρήση της μαντίλας, και να διαλύσει την αστυνομία ηθών η οποία επιβάλλει αυτούς τους καταχρηστικούς νόμους που εισάγουν διακρίσεις·

11. καλεί επιτακτικά την ιρανική κυβέρνηση να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που φυλακίστηκαν επειδή ασκούσαν ειρηνικά το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και των πεποιθήσεων· ζητεί από την ιρανική κυβέρνηση να σταματήσει τη στόχευση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και να εγγυηθεί σε κάθε περίπτωση ότι οι άνθρωποι αυτοί θα είναι σε θέση να ασκούν τις νόμιμες δραστηριότητές τους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς φόβο για αντίποινα και απαλλαγμένοι από κάθε περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής παρενόχλησης· καλεί την ιρανική κυβέρνηση να μεταχειρίζεται τους κρατούμενους με σεβασμό για την εγγενή αξιοπρέπεια και αξία τους ως ανθρώπων·

12. χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να συστήσει ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν· καλεί την ιρανική ηγεσία να επιτρέψει στους εμπειρογνώμονες και το προσωπικό της αποστολής να εισέλθουν στη χώρα και να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία χωρίς καμία κυβερνητική παρέμβαση·

13. καλεί τις ιρανικές αρχές να απευθύνουν μόνιμη πρόσκληση σε όλες τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και να συνεργαστούν με προορατικό τρόπο· τις καλεί επιτακτικά να εξασφαλίσουν, ιδίως, ότι επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν·

14. ζητεί από τον Ύπατο Εκπρόσωπο Borrell και όλους τους ανώτερους υπαλλήλους της ΕΕ και τους εκπροσώπους των κρατών μελών να ζητήσουν δημόσια και ιδιωτικά τον άμεσο τερματισμό της εκτέλεσης διαδηλωτών, την παύση της βίαιης καταστολής κατά διαδηλωτών και την άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσοι συνελήφθησαν επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προσεγγίσουν τα Ηνωμένα Έθνη και τα γειτονικά κράτη του Ιράν προκειμένου να τα παροτρύνουν να συνεργαστούν με διπλωματικές και πολιτικές δυνάμεις για να ασκήσουν πίεση στο Ιράν προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω εκτελέσεις·

15. χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε 60 πολίτες και οντότητες του Ιράν που θεωρούνται υπεύθυνοι για τον θάνατο της Jina Mahsa Amini και τη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επεκτείνει τα στοχευμένα μέτρα κατά όλων των υψηλά ιστάμενων της ιρανικής κυβέρνησης και του μηχανισμού ασφαλείας που συνδέονται με τη βίαιη καταστολή, συλλήψεις και εκτέλεση ειρηνικών διαδηλωτών, αρχής γενομένης από τον Πρόεδρο του Ιράν, Ibrahim Raisi, καθώς και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Mohammed Bagher Ghalibaf· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προσθέσει στον κατάλογο περιοριστικών μέτρων της ΕΕ όλα τα μέλη του Ιρανικού Κοινοβουλίου που υποστήριξαν την έκκληση για «αποφασιστική δράση» κατά των διαδηλωτών·

16. καλεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να χαρακτηρίσουν το IRGC ως τρομοκρατική οργάνωση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι αρνητικές συνέπειες αυτού του μέτρου για την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ και για τους Ιρανούς στρατιώτες εντός και εκτός της χώρας, καθώς και άλλες επιπτώσεις δεν υπερτερούν των πολιτικών πλεονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων ασφαλείας της καταχώρισης·

17. καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη στήριξη των διαδηλωτών στο Ιράν που πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα, μεταξύ άλλων μέσω ταχείας πρόσβασης σε θεωρήσεις και άσυλο, καθώς και επιχορηγήσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας — Η Ευρώπη στον κόσμο και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία· καλεί την ΕΥΕΔ να προσεγγίσει τους άμεσους γείτονες του Ιράν προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα σημεία διέλευσης των συνόρων παραμένουν ανοικτά σε ακτιβιστές που εγκαταλείπουν το Ιράν και να διασφαλίσει ότι τα άτομα αυτά μπορούν να υποβάλουν με ασφάλεια αίτηση ασύλου στην Ευρώπη από τις χώρες αυτές·

18. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέσουν σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της ιρανικής διασποράς στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης ενός ανοικτού χώρου διαλόγου και διιστάμενων απόψεων·

19. καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να βρουν τρόπους για την παροχή τεχνικής στήριξης και στήριξης ικανοτήτων σε όσους βοηθούν την ιρανική κοινωνία των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ιρανική οικειοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων·

20. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, τηρώντας αυστηρά τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, το ενδεχόμενο να επιτραπεί στους παρόχους επικοινωνιών με έδρα την ΕΕ να προσφέρουν στους πολίτες του Ιράν εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών βιντεοδιασκέψεων, πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης, διαδικτυακών χαρτών και υπολογιστικού νέφους, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στα διαδικτυακά εργαλεία και τις πλατφόρμες που χρειάζονται για την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

21. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ και να διαθέσουν όλα τα μέσα για την υποστήριξη της προετοιμασίας και της επίσκεψης της ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής στο Ιράν· καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο Borrell να παροτρύνει τις ιρανικές αρχές να επιτρέψουν την είσοδο της ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής του ΟΗΕ στο Ιράν·

22. καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καθιστούν το ιρανικό καθεστώς υπόλογο για τη δολοφονία του λαού του και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

23. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση, την κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και το Γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

 

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιανουαρίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου