Propunere de rezoluţie - B9-0066/2023Propunere de rezoluţie
B9-0066/2023

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la răspunsul UE la protestele și execuțiile în desfășurare din Iran

16.1.2023 - (2023/2511(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jordi Solé, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Alviina Alametsä, Claude Gruffat, Anna Cavazzini, Tineke Strik, Mounir Satouri, Katrin Langensiepen, Markéta Gregorová, Yannick Jadot, Gwendoline Delbos‑Corfield, Jakop G. Dalunde, Alice Bah Kuhnke
în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0066/2023

Procedură : 2023/2511(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0066/2023
Texte depuse :
B9-0066/2023
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0066/2023

Rezoluția Parlamentului European referitoare la răspunsul UE la protestele și execuțiile în desfășurare din Iran

(2023/2511(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la Iran,

 având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) din 7 ianuarie 2023 privind cele mai recente execuții din Iran,

 având în vedere Concluziile Consiliului din 14 noiembrie 2022 privind femeile, pacea și securitatea, Concluziile Consiliului din 12 decembrie 2022 și măsurile restrictive suplimentare cuprinse în acestea, precum și Concluziile Consiliului din 15 decembrie 2022,

 având în vedere declarația Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, pronunțată în numele Uniunii Europene la 25 septembrie 2022 și declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 19 septembrie 2022 privind moartea Mahsei Amini,

 având în vedere Liniile directoare ale UE din 8 decembrie 2008 privind violența împotriva femeilor și fetelor și combaterea tuturor formelor de discriminare la adresa lor,

 având în vedere decernarea Premiului Saharov pentru libertatea de gândire iranienilor Nasrin Sotoudeh și Jafar Panahi în 2012,

 având în vedere declarația din 10 ianuarie 2023 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului,

 având în vedere declarațiile din 26 octombrie 2022 ale Raportorului special al ONU privind responsabilitatea reală pentru decesele survenite în cadrul recentelor proteste și din 22 septembrie 2022 privind situația drepturilor omului în Republica Islamică Iran, care solicită stabilirea responsabilității pentru moartea Mahsei Amini și încetarea violenței împotriva femeilor,

 având în vedere Rezoluția S35/1 a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 24 decembrie 2022 prin care s-a decis crearea unei misiuni internaționale independente de anchetă privind Republica Islamică Iran,

 având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP),

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât moartea femeii iraniene de origine kurdă Jina Mahsa Amini în septembrie 2022, în urma arestării de către așa-numita poliție a moralității și a relelor tratamente aplicate de aceasta, a declanșat proteste la nivel național conduse de femei care au cerut stabilirea responsabilității pentru moartea dnei Amini și încetarea violenței și a discriminării împotriva femeilor în Iran;

B. întrucât demonstrațiile au evoluat către o mișcare de protest paniraniană care a cerut schimbări profunde și în cursul căreia s-a scandat pentru desființarea Republicii Islamice Iran;

C. întrucât singurul răspuns al conducerii iraniene și al forțelor de securitate, în special al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și al forțelor paramilitare Basij, a fost reprimarea soldată cu morți a demonstranților și a persoanelor care și-au exprimat opoziția, reprimare care a vizat în mod disproporționat grupurile minoritare oprimate, cum ar fi belucii și kurzii; întrucât autoritățile iraniene recurg la violență sexuală și de gen împotriva femeilor și fetelor; întrucât, potrivit Amnesty International, forțele de securitate iraniene trag direct, ilegal și deliberat, asupra protestatarilor cu muniție de război, cartușe cu alice și cu alte microproiectile metalice interzise, utilizând și gaze lacrimogene, tunuri cu apă și bătaia cu bastoane ca mijloc de dispersare și intimidare a protestatarilor;

D. întrucât, potrivit grupurilor pentru drepturile omului, sute de protestatari pașnici au fost uciși de forțele de securitate iraniene; întrucât, potrivit Human Rights Watch, mii de protestatari au fost arestați; întrucât mii de protestatari au fost puși oficial sub acuzare, judecați în procese simulate, sute dintre aceștia fiind condamnați la moarte; întrucât tortura fizică sau psihologică a fost utilizată pentru a forța deținuții să facă „mărturisiri” care sunt transmise la televiziunea de stat iraniană;

E. întrucât în noiembrie 2022 227 dintre cei 290 de membri ai parlamentului Iranului au adoptat o declarație adresată sistemului judiciar, solicitând „acțiuni decisive” împotriva celor care protestează;

F. întrucât în decembrie 2022 regimul iranian a început să execute protestatari; întrucât la 8 decembrie 2022 protestatarul în vârstă de 23 ani Mohsen Shekari a fost executat; întrucât la 12 decembrie 2022 Majidreza Rahnavard, în vârstă de 23 de ani, a fost executat public; întrucât la 7 ianuarie 2023 Iranul i-a spânzurat pe Mohammad Mehdi Karami, în vârstă de 22 de ani, și pe Mohammad Hosseini; întrucât aceste patru persoane au fost spânzurate pentru implicarea lor în protestele pașnice în urma unor procese sumare care nu au întrunit garanțiile minime ale unui proces corect și echitabil; întrucât, potrivit Amnesty International, autoritățile iraniene încearcă actualmente să impună pedeapsa cu moartea pentru alte cel puțin 26 de persoane;

G. întrucât actori, muzicieni, sportivi și alte celebrități din Iran au susținut public protestele împotriva sistemului condus de clerici; întrucât în decembrie 2022 autoritățile iraniene au arestat-o pe actrița iraniană Taraneh Alidoosti după ce aceasta a criticat folosirea de către stat a pedepsei cu moartea împotriva protestatarilor; întrucât aceasta a fost eliberată pe cauțiune în ianuarie 2023;

H. întrucât la 24 noiembrie 2022 Consiliului ONU pentru Drepturile Omului a decis prin vot trimiterea unei misiuni internaționale independente de anchetă în Republica Islamică Iran,

I. întrucât ca răspuns la opoziția în masă față de guvern și la proteste regimul iranian a impus blocări masive ale internetului, care au limitat drastic întreaga comunicare digitală din țară; întrucât un consorțiu de grupuri care acționează pentru drepturi digitale a demonstrat că guvernul iranian a introdus un ansamblu tot mai larg de mijloace tehnice pentru a face mai dificilă evitarea restricțiilor digitale de către populație;

J. întrucât uciderea Jinei Mahsa Amini ilustrează actuala criză a drepturilor omului și violența structurală de gen împotriva femeilor din Iran, perpetuată de impunitatea sistemică a guvernului iranian și a aparatului său de securitate, care a permis tortura pe scară largă, precum și execuțiile extrajudiciare și alte asasinate ilegale;

K. întrucât multe apărătoare ale drepturilor omului au fost arestate, condamnate și încarcerate în ultimii ani din cauza îndelungatei lor activități pașnice de promovare a drepturilor omului specifice femeilor;

L. întrucât UE a adoptat măsuri restrictive ca răspuns la încălcările drepturilor omului, inclusiv înghețarea activelor și interdicția de acordare a vizelor în cazul unor persoane și entități răspunzătoare de încălcări grave ale drepturilor omului, precum și interzicerea exporturilor în Iran de echipamente care ar putea fi folosite în scopul represiunii interne și de echipamente utilizate pentru monitorizarea telecomunicațiilor;

M. întrucât în concluziile Consiliului din noiembrie și decembrie 2022 UE a impus măsuri restrictive împotriva a 60 de persoane și opt entități din Iran care sunt responsabile de moartea Jinei Mahsa Amini și de reprimarea continuă a protestatarilor iranieni;

N. întrucât, ca răspuns la sancțiunile impuse de Iran deputaților în Parlamentul European, în noiembrie 2022 Parlamentul a decis că delegațiile și comisiile sale nu vor mai colabora cu autoritățile iraniene,

1. își exprimă solidaritatea deplină cu poporul iranian și cu mișcarea pașnică de protest din întreaga țară, care își face auzită vocea împotriva oprimării sistematice a femeilor și a tuturor dizidenților, precum și împotriva unui guvern care înăbușă brutal în fașă rezistența politică, se folosește de pedeapsa cu moartea ca armă pentru a reduce la tăcere populația și discriminează grupurile etnice și minoritățile religioase; consideră că protestele sunt o exprimare a nemulțumirii profunde a poporului iranian față de un guvern profund corupt și un stat violent, teocratic și opac;

2. condamnă în termenii cei mai fermi arestarea violentă, abuzul și relele tratamente aplicate Jinei Mahsa Amini de către poliția iraniană a „moralității”, care au dus la moartea acesteia; condamnă neanchetarea adecvată de către autoritățile iraniene a împrejurărilor decesului Jinei Mahsa Amini și faptul că nu i-au tras la răspundere pe cei responsabili de uciderea ei;

3. condamnă în termenii cei mai fermi utilizarea necontrolată și disproporționată a forței de către forțele de poliție și de securitate iraniene împotriva mișcării pașnice de protest, care a cauzat moartea a sute de persoane nevinovate și rănirea a sute de persoane; este consternat de uciderea a sute de protestatari pașnici în Iran;

4. este consternat de condamnarea și executarea lui Mohsen Shekari, Majidreza Rahnavard, Mohammad Mehdi Karami și Seyyed Mohammad Hosseini pentru participarea lor la proteste; denunță arestarea, detenția, torturarea și condamnarea protestatarilor în urma unor procese vădit incorecte care nu respectă standardele internaționale minime pe care Iranul trebuie să le respecte;

5. invită autoritățile iraniene să anuleze neîntârziat recentele sentințe de pedeapsă cu moartea deja pronunțate în contextul actualelor proteste și să asigure respectarea garanțiilor procedurale pentru toți deținuții; cere autorităților iraniene să se asigure că persoanele aflate în orice formă de detenție sau încarcerare nu sunt supuse niciunei forme de rele tratamente;

6. reiterează opoziția fermă și principială a UE față de utilizarea pedepsei capitale, indiferent de moment și de situație;

7. solicită insistent guvernului iranian să oprească imediat acțiunile de reprimare violentă a protestelor și să lanseze anchete independente privind uciderea protestatarilor; reamintește că dreptul la libertatea de întrunire pașnică este consacrat la articolul 21 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Iranul este parte;

8. solicită autorităților iraniene să elibereze imediat și necondiționat toate persoanele care sunt încarcerate numai pentru că și-au exercitat pașnic dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică în legătură cu protestele și să retragă totodată urgent și necondiționat toate acuzațiile împotriva acestora; este profund îngrijorat de arestarea a peste 80 de jurnaliști, inclusiv a lui Niloofar Hamedi, jurnalista care a relatat pentru prima dată despre arestarea și spitalizarea Jinei Mahsa Amini și solicită autorităților iraniene să îi elibereze neîntârziat;

9. condamnă perturbările și întreruperile internetului impuse de autoritățile iraniene și îndeamnă guvernul iranian să restabilească imediat accesul deplin la internet și la comunicații în întreaga țară și să înceteze orice perturbare, blocare sau limitare a capacității poporului iranian de a comunica și de a avea acces la informații liber și în condiții de siguranță; subliniază că limitarea accesului la internet și perturbarea serviciilor de mesagerie încalcă grav drepturile cetățenilor la libertatea de exprimare și de întrunire, așa cum sunt consacrate în PIDCP, la care Iranul este parte;

10. condamnă discriminarea sistematică a femeilor de către guvernul iranian prin legi și reglementări care le limitează grav libertățile, viețile și mijloacele de trai; este deosebit de preocupat de legea degradantă privind obligativitatea vălului și de aplicarea abuzivă a acesteia; consideră că femeile au dreptul de a decide autonom în legătură cu îmbrăcămintea lor; încurajează guvernul iranian să folosească protestele generale din țară ca pe o șansă de a abroga legile care impun femeilor și fetelor obligația de a purta vălul și de a desființa poliția „moralității”, responsabilă cu aplicarea acestor legi abuzive și discriminatorii;

11. solicită insistent guvernului iranian să îi elibereze imediat și necondiționat pe toți apărătorii drepturilor omului care au fost încarcerați pentru că și-au exercitat pașnic dreptul la libertatea de exprimare și de convingere; solicită guvernului iranian să pună capăt tuturor actelor îndreptate împotriva apărătorilor drepturilor omului din Iran și să garanteze, în orice situație, că aceștia pot să își desfășoare activitățile legitime de apărare a drepturilor omului fără a se teme de represalii și fără a se confrunta cu vreo restricție, inclusiv cu hărțuirea judiciară; invită guvernul iranian să trateze deținuții cu respect, ținând seama în mod adecvat de demnitatea și valoarea intrinsecă a acestora ca ființe umane;

12. salută decizia Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de a crea o misiune independentă de anchetă pentru Republica Islamică Iran; invită conducerea iraniană să permită experților și personalului misiunii să intre în țară și să strângă probe fără nicio ingerință din partea guvernului;

13. invită autoritățile iraniene să emită o invitație permanentă de a vizita țara către toate structurile de proceduri speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU și să coopereze activ; le îndeamnă să asigure în mod deosebit accesul în Iran al Raportorului special al ONU pentru situația drepturilor omului din Republica Islamică Iran;

14. solicită Înaltului Reprezentant Borrell și tuturor reprezentanților de rang înalt ai UE și ai statelor membre să ceară în public și în privat încetarea imediată a executării protestatarilor, încetarea represiunii violente împotriva protestatarilor și eliberarea necondiționată a tuturor persoanelor arestate pentru că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică; încurajează UE și statele sale membre să se adreseze Organizației Națiunilor Unite și țărilor învecinate Iranului pentru a le îndemna să se alăture forțelor diplomatice și politice în exercitarea de presiuni asupra Iranului pentru a împiedica alte execuții;

15. salută decizia Consiliului de a impune măsuri restrictive împotriva a 60 de persoane și entități iraniene considerate responsabile de moartea Jinei Mahsa Amini și de reprimarea violentă a protestatarilor pașnici; invită Consiliul European să extindă măsurile speciale împotriva tuturor personalităților de rang înalt din guvernul și din aparatul de securitate iranian asociate cu represiunea violentă, arestările și execuția protestatarilor pașnici, începând cu președintele Iranului, Ibrahim Raisi, precum și cu președintele parlamentului iranian, Mohammed Bagher Ghalibaf; invită Consiliul European să adauge pe lista de măsuri restrictive a UE toți membrii parlamentului iranian care au sprijinit un apel la „acțiuni decisive” împotriva protestatarilor;

16. îl invită pe Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Consiliul European să clasifice Gărzile Revoluționare ca organizație teroristă, asigurându-se, în același timp, că consecințele negative ale acestei măsuri pentru ajutorul umanitar și pentru dezvoltare acordat de UE și pentru recruții iranieni din interiorul și din afara țării și alte implicații nu depășesc avantajele politice și de securitate ale includerii acestei organizații pe lista respectivă;

17. invită SEAE, Comisia și statele membre să mărească sprijinul acordat protestatarilor din Iran care trebuie să părăsească țara, inclusiv prin acordarea de acces rapid la vize și azil, precum și prin fonduri de urgență în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală” și al Fondului European pentru Democrație; invită SEAE să se adreseze vecinilor imediați ai Iranului pentru a se asigura că punctele de trecere a frontierei rămân deschise activiștilor care fug din Iran și că aceste persoane pot solicita azil în Europa din aceste țări în condiții de siguranță;

18. invită UE și statele sale membre să ia măsuri concrete pentru protejarea diasporei iraniene din UE, inclusiv promovarea unui spațiu deschis pentru dezbateri și opinii divergente;

19. invită SEAE și statele membre să găsească modalități de a oferi sprijin tehnic și mijloace celor care ajută societatea civilă iraniană, asigurându-se în același timp că iranienii înșiși gestionează aceste activități;

20. invită Comisia Europeană să ia în considerare, cu respectarea strictă a principiilor necesității și proporționalității, posibilitatea de a permite unor furnizori de servicii de comunicații din UE să le ofere cetățenilor Iranului instrumente, inclusiv instrumente de videoconferință, platforme de învățare online, hărți web și servicii de cloud, pentru a le asigura accesul la instrumentele și platformele online de care au nevoie pentru a-și exercita drepturile fundamentale;

21. invită Comisia, SEAE și statele membre să colaboreze cu ONU și să pună la dispoziție toate mijloacele pentru a sprijini pregătirea și vizita misiunii independente de informare în Iran; îl invită pe Înaltul Reprezentant Borrell să îndemne autoritățile iraniene să permită intrarea misiunii independente de anchetă a ONU în Iran;

22. invită SEAE și statele membre să continue să tragă la răspundere regimul iranian pentru uciderea propriilor cetățeni și pentru încălcările grave ale drepturilor omului;

23. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Adunării Consultative Islamice, guvernului Republicii Islamice Iran și Biroului Conducătorului Suprem al Republicii Islamice Iran.

 

Ultima actualizare: 18 ianuarie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate