Predlog resolucije - B9-0066/2023Predlog resolucije
B9-0066/2023

PREDLOG RESOLUCIJE o odzivu EU na proteste in usmrtitve v Iranu

16.1.2023 - (2023/2511(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jordi Solé, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Alviina Alametsä, Claude Gruffat, Anna Cavazzini, Tineke Strik, Mounir Satouri, Katrin Langensiepen, Markéta Gregorová, Yannick Jadot, Gwendoline Delbos‑Corfield, Jakop G. Dalunde, Alice Bah Kuhnke
v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0066/2023

Postopek : 2023/2511(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0066/2023
Predložena besedila :
B9-0066/2023
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9‑0066/2023

Resolucija Evropskega parlamenta o odzivu EU na proteste in usmrtitve v Iranu

(2023/2511(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iranu,

 ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 7. januarja 2023 o nedavnih usmrtitvah v Iranu,

 ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. novembra 2022 o ženskah, miru in varnosti, sklepov Sveta z dne 12. decembra 2022 in dodatnih omejevalnih ukrepov iz teh sklepov ter sklepov Sveta z dne 15. decembra 2022,

 ob upoštevanju izjave visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v imenu Evropske unije z dne 25. septembra 2022 in izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 19. septembra 2022 o smrti Mahse Amini,

 ob upoštevanju smernic EU z dne 8. decembra 2008 glede nasilja nad ženskami in dekleti ter boja proti vsem oblikam njihove diskriminacije,

 ob upoštevanju podelitve nagrade Saharova za svobodo misli Irancema Nasrin Sotudeh in Džafarju Panahiju leta 2012,

 ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 10. januarja 2023,

 ob upoštevanju izjave posebnega poročevalca OZN z dne 26. oktobra 2022 o dejanski odgovornosti za umrle na nedavnih protestih in izjave z dne 22. septembra 2022 o razmerah na področju človekovih pravic v Islamski republiki Iran, v katerih zahteva odgovornost za smrt Mahse Amini ter poziva k prenehanju nasilja nad ženskami,

 ob upoštevanju resolucije S35/1 Sveta OZN za človekove pravice z dne 24. decembra 2022 o ustanovitvi neodvisne mednarodne misije za ugotavljanje dejstev o Islamski republiki Iran,

 ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je smrt iranske Kurdinje Žine Mahse Amini septembra 2022, ki je bila posledica njene aretacije in slabega ravnanja t.i. moralne policije z njo, sprožila proteste po vsej državi, ki so jih vodile ženske, ki so zahtevale odgovornost za njeno smrt in pozvale k prenehanju nasilja nad ženskami in njihove diskriminacije v Iranu;

B. ker so se demonstracije razvile v vseiransko protestno gibanje, v okviru katerega se zahtevajo korenite spremembe in pojavljajo pozivi k odpravi Islamske republike Iran;

C. ker je bil edini odziv iranskega vodstva in varnostnih sil, zlasti Islamske revolucionarne garde in paravojaških sil Basidž, smrtonosno zatrtje protestnikov in posameznikov, ki so izražali nestrinjanje, pri čemer so bile nesorazmerno pogosto tarče zatirane manjšinske skupine, kot sta Baluči in Kurdi; ker iranski uradniki uporabljajo nasilje na podlagi spola in spolno nasilje nad ženskami in dekleti; ker so po podatkih organizacije Amnesty International iranske varnostne sile na protestnike nezakonito in namerno streljale z ostrim strelivom ter prepovedanimi šibrami in drugimi kovinskimi peletami, uporabljale solzivec in vodne topove ter jih pretepale z gumijevkami, da bi jih razgnale in ustrahovale;

D. ker so po podatkih skupin za človekove pravice iranske varnostne sile ubile na stotine miroljubnih protestnikov; ker je bilo po podatkih organizacije Human Rights Watch aretiranih na tisoče protestnikov; ker je bilo na tisoče protestnikov uradno obtoženih in obsojenih v navideznih sojenjih, na stotine pa obsojenih na smrt; ker se uporablja fizično ali psihično mučenje, da bi pripornike prisilili v priznanje krivde, ki se prenaša na iranski državni televiziji;

E. ker je 227 od 290 poslancev iranskega parlamenta novembra 2022 sprejelo izjavo, v kateri je sodstvo pozvalo k odločnemu ukrepanju proti protestnikom;

F. ker je decembra 2022 iranski režim začel z usmrtitvami protestnikov; ker je bil 8. decembra 2022 usmrčen 23-letni protestnik Mohsen Šekari; ker je bil 12. decembra 2022 javno usmrčen 23-letni Madžidreza Rahnavard; ker sta bila v Iranu 7. januarja 2023 obešena 22-letni Mohamed Mehdi Karami in Sejed Mohamed Hoseini; ker so bile te štiri osebe obešene zaradi sodelovanja v miroljubnih protestih po hitrih sojenjih, ki niso izpolnjevala minimalnih jamstev poštenega sojenja in dolžnega pravnega postopanja; ker si iranske oblasti po podatkih organizacije Amnesty International trenutno prizadevajo za izrek smrtne kazni vsaj še 26 posameznikom;

G. ker so iranski igralci, glasbeniki, športniki in druge slavne osebnosti javno podprli proteste zoper versko vodstvo; ker so iranske oblasti decembra 2022 aretirale iransko igralko Taraneh Alidoosti zaradi njene kritike, izrečene na račun države, ker slednja proti protestnikom uporablja smrtno kazen; ker je bila januarja 2023 izpuščena proti varščini;

H. ker je Svet OZN za človekove pravice 24. novembra 2022 izglasoval napotitev neodvisne mednarodne misije za ugotavljanje dejstev v Islamsko republiko Iran;

I. ker je iranski režim zaradi množičnega nasprotovanja vladi in protestov uvedel obsežno blokado interneta, kar je močno omejilo vso digitalno komunikacijo v državi; ker je združenje skupin za digitalne pravice dokazalo, da iranska vlada uporablja vse širši nabor tehničnih zmogljivosti, da bi prebivalstvu otežila izogibanje digitalnim omejitvam;

J. ker uboj Žine Mahse Amini ponazarja sedanjo krizo na področju človekovih pravic in strukturno nasilje nad ženskami na podlagi spola v Iranu, ki se ohranja s sistematičnim nekaznovanjem iranske vlade in njenega varnostnega aparata, kar je omogočilo obsežno mučenje, pa tudi izvensodne usmrtitve in druge nezakonite uboje;

K. ker so bile številne zagovornice človekovih pravic v zadnjih letih aretirane, obsojene in zaprte zaradi dolgoročnega miroljubnega prizadevanja za spodbujanje človekovih pravic žensk;

L. ker je EU sprejela omejevalne ukrepe zaradi kršitev človekovih pravic, vključno z zamrznitvijo sredstev in prepovedjo izdajanja vizumov za posameznike in subjekte, odgovorne za hude kršitve človekovih pravic, ter prepovedjo izvoza v Iran za opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, in opremo za nadzor telekomunikacij;

M. ker je EU v sklepih Sveta iz novembra in decembra 2022 uvedla omejevalne ukrepe proti 60 posameznikom in osmim subjektom v Iranu, ki so odgovorni za smrt Žine Mahse Amini in nenehno zatiranje iranskih protestnikov;

N. ker je Parlament novembra 2022 v odziv na iranske sankcije proti poslancem Evropskega parlamenta sklenil, da njegove delegacije in odbori ne bodo več sodelovali z iranskimi oblastmi;

1. izraža popolno solidarnost z iranskim ljudstvom in mirnim protestnim gibanjem po vsej državi, ki nasprotuje sistematičnemu zatiranju žensk in vseh nasprotnikov ter vladi, ki v kali brutalno zatre vsak politični odpor, uporablja smrtno kazen kot orožje, da bi utišala prebivalstvo, ter diskriminira etnične skupine in verske manjšine; meni, da so protesti izraz globokega nezadovoljstva iranskega ljudstva z izredno koruptivno vlado ter nasilno, teokratsko in netransparentno državo;

2. najostreje obsoja nasilno aretacijo, zlorabo in grdo ravnanje moralne policije z Žino Mahso Amini, ki je povzročilo njeno smrt; obsoja, da iranske oblasti niso ustrezno preiskale okoliščin smrti Žine Mahse Amini in da odgovornih za njen uboj niso privedli pred sodišče;

3. najostreje obsoja, da iranska policija in varnostne sile uporabljajo neomejeno in nesorazmerno silo proti mirnemu protestnemu gibanju, zaradi česar je umrlo na stotine nedolžnih ljudi, na stotine pa je bilo ranjenih; je zgrožen zaradi uboja več sto miroljubnih protestnikov v Iranu;

4. je zgrožen, ker so bili Mohsen Šekari, Madžidreza Rahnavard, Mohamed Mehdi Karami in Sejed Mohamed Hoseini obsojeni in usmrčeni zaradi sodelovanja v protestih; obsoja aretacijo, pridržanje, mučenje in obsodbo protestnikov v skrajno nepravičnih sojenjih, ki ne izpolnjujejo minimalnih mednarodnih standardov, h katerim se je Iran zavezal;

5. poziva iranske oblasti, naj nemudoma razveljavijo nedavne smrtne kazni, ki so že bile izrečene v okviru potekajočih protestov, in vsem zapornikom zagotovijo obravnavo v skladu z ustreznim postopkom; zahteva, da iranske oblasti zagotovijo, da osebe, ki so v kakršni koli obliki pridržane ali zaprte, ne bodo deležne katere koli oblike slabega ravnanja;

6. ponovno izraža, da EU vedno in v vseh okoliščinah odločno in načelno nasprotuje uporabi smrtne kazni;

7. poziva iransko vlado, naj nemudoma ustavi nasilno zatiranje protestov in začne neodvisne preiskave ubojev protestnikov; ponovno poudarja, da je pravica do mirnega zbiranja zapisana v členu 21 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, katerega pogodbenica je tudi republika Iran;

8. zahteva, da iranske oblasti nemudoma in brezpogojno izpustijo in umaknejo vse obtožbe proti vsem, ki so zaprti izključno zaradi mirnega uveljavljanja svoje pravice do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja v povezavi s protesti; je močno zaskrbljen zaradi aretacije več kot 80 novinarjev, med drugim novinarke Nilufar Hamedi, ki je prva poročala o aretaciji in hospitalizaciji Žine Mahse Amini, ter iranske oblasti poziva, naj jih nemudoma izpustijo;

9. obsoja internetne motnje in blokade, ki jih izvajajo iranske oblasti, in poziva iransko vlado, naj nemudoma ponovno vzpostavi popoln dostop do interneta in komunikacij po vsej državi ter odpravi vse motnje, blokade ali omejitve zmožnosti iranskega ljudstva, da svobodno in varno komunicira in dostopa do informacij; poudarja, da omejevanje dostopa do interneta in onemogočanje sporočilnih storitev kršita in resno posegata v pravico ljudi do svobode izražanja in zbiranja, kot je zapisana v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega pogodbenica je republika Iran;

10. obsoja sistematično diskriminacijo žensk, ki jo iranska vlada izvaja z zakoni in predpisi, ki močno omejujejo njihove svoboščine in življenje ter otežujejo njihovo preživljanje; je še posebej zaskrbljen zaradi ponižujočega zakona o prisilnem zakrivanju in njegovega nasilnega izvrševanja; meni, da imajo ženske pravico, da samostojno odločajo o oblačilih; spodbuja iransko vlado, naj proteste po vsej državi izkoristi kot priložnost za odpravo zakonov, ki ženskam in dekletom nalagajo obvezno zakrivanje, ter naj odpravi moralno policijo, ki te nasilne in diskriminatorne zakone izvaja;

11. poziva iransko vlado, naj nemudoma in brezpogojno izpusti vse zagovornike človekovih pravic, ki so zaprti zgolj zaradi mirnega uveljavljanja pravice do svobode izražanja in prepričanja; poziva iransko vlado, naj preneha napadati vse zagovornike človekovih pravic v Iranu in v vseh okoliščinah zagotovi, da bodo lahko vedno opravljali svoje legitimne dejavnosti v prid človekovih pravic, svobodno in brez strahu pred maščevanjem ali sodnim pregonom; poziva iransko vlado, naj osebe, ki jim je odvzeta prostost, obravnava spoštljivo in upošteva, da imajo neodtujljivo pravico do človeškega dostojanstva;

12. pozdravlja odločitev Sveta OZN za človekove pravice, da ustanovi neodvisno mednarodno misijo za ugotavljanje dejstev o Islamski republiki Iran; poziva iransko vodstvo, naj strokovnjakom in osebju misije omogoči vstop v državo in zbiranje dokazov brez vladnega vmešavanja;

13. poziva iranske oblasti, naj izdajo stalno povabilo za obisk predstavnikom vseh posebnih postopkov Sveta OZN za človekove pravice in z njimi sodelujejo na proaktiven način; poziva jih, naj zlasti zagotovijo, da bo lahko posebni poročevalec OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Islamski republiki Iran vstopil v državo;

14. poziva visokega predstavnika Josepa Borrella ter vse visoke predstavnike EU in držav članic, naj javno in zasebno zahtevajo takojšnjo ustavitev usmrtitve protestnikov ter nasilnega zatiranja protestnikov in brezpogojno izpustitev vseh, ki so bili aretirani zaradi uveljavljanja pravice do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja; spodbuja EU in njene države članice, naj stopijo v stik z Združenimi narodi in sosednjimi državami Irana ter jih pozovejo, naj se pridružijo diplomatskim in političnim silam, ki izvajajo pritisk na Iran, da bi preprečile nadaljnje usmrtitve;

15. pozdravlja odločitev Sveta, da uvede omejevalne ukrepe proti 60 iranskim posameznikom in subjektom, ki naj bi bili odgovorni za smrt Žine Mahse Amini in nasilno zatiranje miroljubnih protestnikov; poziva Evropski svet, naj razširi ciljno usmerjene ukrepe proti vsem visokim predstavnikom iranske vlade in varnostnemu aparatu, povezanimi z nasilnim zatiranjem, aretacijami in usmrtitvami miroljubnih protestnikov, začenši z iranskim predsednikom Ibrahimom Raisijem in predsednikom iranskega parlamenta Mohamedom Bagherjem Ghalibafom; poziva Evropski svet, naj na seznam omejevalnih ukrepov EU doda vse poslance iranskega parlamenta, ki so podprli poziv k odločnemu ukrepanju proti protestnikom;

16. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropski svet, naj Islamsko revolucionarno gardo opredelita kot teroristično organizacijo, hkrati pa zagotovita, da bodo politične in varnostne prednosti takšnega ukrepa večje od njegovih negativnih posledic za humanitarno in razvojno pomoč EU ter za iranske vojaške obveznike v državi in zunaj nje ter drugih posledic;

17. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, Komisijo in države članice, naj povečajo podporo protestnikom v Iranu, ki morajo zapustiti državo, tudi s hitrim dostopom do vizumov in azila ter z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za nujno pomoč v okviru instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa in Evropske ustanove za demokracijo; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj stopi v stik z neposrednimi sosedami Irana, da bi zagotovila, da bodo mejni prehodi ostali odprti za aktiviste, ki bežijo iz Irana, in da bodo lahko ti posamezniki iz teh držav varno zaprosili za azil v Evropi;

18. poziva EU in njene države članice, naj sprejmejo konkretne ukrepe za zaščito iranske diaspore v EU, vključno s spodbujanjem odprtega prostora za razpravo in različna mnenja;

19. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj poiščejo načine za zagotavljanje tehnične podpore in podpore v zvezi z zmogljivostmi tistim, ki pomagajo iranski civilni družbi, hkrati pa zagotovijo, da bo iranska stran prevzela odgovornost za te dejavnosti;

20. poziva Komisijo, naj ob strogem spoštovanju načel nujnosti in sorazmernosti razmisli o tem, da bi ponudnikom komunikacij s sedežem v EU dovolila, da ljudem v Iranu ponudijo orodja, vključno z videokonferencami, platformami za e-učenje, spletnimi zemljevidi in storitvami v oblaku, s katerimi bi jim zagotovili dostop do spletnih orodij in platform, ki jih potrebujejo za uveljavljanje svojih človekovih pravic;

21. poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj sodelujejo z OZN in dajo na voljo vsa sredstva ter tako podprejo pripravo in obisk neodvisne misije za ugotavljanje dejstev v Iranu; poziva visokega predstavnika Josepa Borrella, naj iranske oblasti pozove, naj dovolijo vstop neodvisne misije OZN za ugotavljanje dejstev v Iran;

22. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj od iranskega režima še naprej zahtevajo odgovornost za uboje lastnega ljudstva in hude kršitve človekovih pravic;

23. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, islamski posvetovalni skupščini, vladi Islamske republike Iran in uradu vrhovnega vodje Islamske republike Iran.

 

Zadnja posodobitev: 18. januar 2023
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov