Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0123/2023Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0123/2023

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az Oroszország által Ukrajna ellen egy éve indított invázióról és agresszív háborúról

13.2.2023 - (2023/2558(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Mick Wallace, Clare Daly, Nikolaj Villumsen
a The Left képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0123/2023

Eljárás : 2023/2558(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0123/2023
Előterjesztett szövegek :
B9-0123/2023
Viták :
Elfogadott szövegek :

B9‑0123/2023

Az Európai Parlament állásfoglalása az Oroszország által Ukrajna ellen egy éve indított invázióról és agresszív háborúról

(2023/2558(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára (ENSZ), és különösen valamennyi államnak a Charta 2. cikke szerinti azon kötelezettségére, hogy nemzetközi kapcsolataik során tartózkodjanak bármely állam területi integritásával vagy politikai függetlenségével szembeni fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától, vagy bármely más, az ENSZ céljaival összeegyeztethetetlen fellépéstől, és nemzetközi vitáikat békés eszközökkel rendezzék,

 tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 1970. október 24-i 2625. (XXV.) számú határozatára, és különösen az abban foglalt elvekre, amelyek szerint egy állam területét nem lehet erőszakkal való fenyegetés vagy erőszak alkalmazása révén megszerezni, és hogy egy állam vagy ország nemzeti egységének és területi integritásának, vagy politikai függetlenségének részleges vagy teljes megzavarására irányuló kísérletek összeegyeztethetetlenek az ENSZ Alapokmányának céljaival és elveivel,

 tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 1974. december 14-i 3314 (XXIX) határozatára, amely az agressziót úgy határozza meg, mint fegyveres erő alkalmazását egy állam által egy másik állam szuverenitásával, területi integritásával vagy politikai függetlenségével szemben vagy az ENSZ Alapokmányával összeegyeztethetetlen bármely más módon;

 tekintettel az 1949. évi genfi egyezményekre és azok 1977-es I. kiegészítő jegyzőkönyvére,

 tekintettel a Helsinki Záróokmányra, az új Európáért létrejött párizsi chartára és a biztonsági garanciákról szóló budapesti megállapodásra,

 tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának az ukrajnai emberi jogi helyzetről szóló jelentésére,

 tekintettel az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának rendszeres jelentéseire,

 tekintettel az ENSZ Közgyűlésének az Ukrajna elleni agresszív háború kezdete óta elfogadott határozataira,

 tekintettel Ukrajna 2022. február 28-i, uniós tagság iránti kérelmére, „A Bizottság véleménye Ukrajna európai uniós tagság iránti kérelméről” című, 2022. június 17-i bizottsági közleményre (COM(2022)0407), valamint az Európai Tanács 2022. június 23–24-i következtetéseire,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Oroszországi Föderáció 2022. február 24. óta teljes körű agresszív háborút folytat Ukrajna ellen az ENSZ Alapokmányát és a nemzetközi jog alapelveit nyilvánvaló és kirívó módon megsértve;

B. mivel az energiainfrastruktúrák elleni rendszeres támadások továbbra is pusztítást okoznak, emberek millióit hagyják áram nélkül, és zavart okoznak a vízellátási és fűtési rendszerekben; mivel a támadások más polgári infrastruktúrákat is megrongáltak; mivel Ukrajna-szerte már több ezer polgári személy – köztük több száz gyermek – vesztette életét, sebesült meg vagy kényszerült lakóhelye elhagyására; mivel az ENSZ adatai szerint 5,5 millió ukrán kényszerült elhagyni lakóhelyét, és 7,8 millió ukrán menekült van Európában; mivel az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült, gyűjtőközpontokban élő személyek a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjai közé tartoznak: 64%-uk nő, 25%-uk gyermek, 17%-uk idősebb és 15%-uk fogyatékossággal él; mivel nagy szükségük van védelemre és humanitárius segítségnyújtásra, beleértve az élelmiszert, a menedékhelyet, az egészségügyi ellátást, a vízellátást és a higiéniai segítségnyújtást; mivel az ENSZ adatai szerint mintegy 700 humanitárius szervezet továbbra is támogatja Ukrajna népét, és 13,6 millió embert ért el különböző típusú humanitárius segélyekkel, köztük 1 milliót az Oroszországi Föderáció ideiglenes katonai ellenőrzése alatt álló területeken, ahová továbbra is nehéz bejutni;

C. mivel a Krím félsziget korábbi annektálása mellett Oroszország 2022. szeptember 30-án egyoldalúan bejelentette az Oroszország által részben megszállt Donyeck, Herszon, Luhanszk és Zaporizzsja ukrán régiók annektálását;

D. mivel az embereket Európa-szerte mély aggodalommal tölti el ez a háború, amely a nukleáris nagyhatalmak közötti háborúhoz vezethet;

1. a lehető leghatározottabban ismételten elítéli az Ukrajnának az Oroszországi Föderáció általi lerohanása révén az Ukrajna területi integritása és szuverenitása ellen elkövetett támadást; elítéli ezt az inváziót mint agressziós háborút, amely a nemzetközi jog, különösen az ENSZ Alapokmánya súlyos megsértésének bizonyul, és amelyet semmi nem indokol; elítéli Belarusz részvételét ebben az agresszióban;

2. az ukrán nép iránti legőszintébb szolidaritásának ad hangot;

3. hangsúlyozza, hogy sürgős, intenzív és tartós diplomáciai erőfeszítésekre van szükség az ukrajnai háború és az ukrán nép szenvedésének haladéktalan megszüntetése érdekében;

4. sürgeti Oroszországot, hogy a leghatározottabban térjen le az erőszak és az agresszió általa választott útjáról, és térjen vissza a párbeszéd és a tárgyalások útjára; sürgeti a NATO-t és tagállamait, hogy ne mélyítsék el a konfliktust egy új fegyverkezési verseny elindításával, és úgy alakítsák az Ukrajna elleni orosz invázióra adott válaszaikat, hogy elkerülhető legyen az Oroszország és a NATO közötti konfrontáció;

5. megerősíti Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli, felségvizeire is kiterjedő szuverenitása, függetlensége, egysége és területi integritása iránti elkötelezettségét; hangsúlyozza, hogy az EU nem ismer el semmilyen, a harmadik államok területeinek annektálására vonatkozó határozatot, és felszólítja Oroszországot, hogy vonja vissza az ukrán területek annektálására vonatkozó határozatát;

6. követeli, hogy az Oroszországi Föderáció hagyjon fel az Ukrajnával szembeni erőszak alkalmazásával, és tartózkodjon bármely uniós tagállammal szembeni jogellenes fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától; követeli, hogy az Oroszországi Föderáció vonja ki katonai erőit Ukrajna területéről;

7. megdöbbenésének ad hangot a polgári infrastruktúra – többek között energetikai létesítmények, lakóövezetek, iskolák és kórházak – elleni nagyszabású orosz támadások miatt; sürgeti Oroszországot, hogy haladéktalanul vessen véget az ellenségeskedésnek, bombázásoknak és a polgári lakosság elleni támadásnak; követeli, hogy valamennyi fél teljes mértékben tegyen eleget a nemzetközi humanitárius jog szerinti kötelezettségeinek, amelyek szerint meg kell kímélnie a polgári lakosságot és a polgári objektumokat, tartózkodnia kell a polgári lakosság túléléséhez szükséges tárgyak megtámadásától, megsemmisítésétől, eltávolításától vagy használhatatlanná tételétől, valamint tiszteletben kell tartania és védenie kell a humanitárius segítségnyújtási műveletekben részt vevő humanitárius személyzetet és az azokhoz használt szállítmányokat; hangsúlyozza, hogy a háborús bűncselekményekért felelős személyeket a nemzetközi joggal összhangban felelősségre kell vonni;

8. követeli, hogy valamennyi fél tegye lehetővé a menekültek biztonságos és akadálymentes áthaladását az Ukrajnán belüli és kívüli célállomásokra, és könnyítse meg az Ukrajnában rászorulók számára a humanitárius segítségnyújtáshoz való gyors, biztonságos és akadálytalan hozzáférést; elismerését fejezi ki az uniós tagállamok és a szomszédos országok közösségei, valamint a polgárok által tett rendkívüli erőfeszítésekért, amelyeket az Oroszországi Föderáció agressziója által előidézett humanitárius és menekültügyi válságra válaszként hajtottak végre; sürgősen felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy nyújtsanak több támogatást e szereplők számára;

9. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy egyetlen Ukrajnából menekülőt – a reproduktív kizsákmányolás áldozatait is beleértve – se akadályozzanak meg a menekülésben, és hogy minden menekülő személy – köztük külföldi diák, transznemű és katonai szolgálatot lelkiismereti okokból megtagadó ukrán személy – védelemben részesülhessen, és továbbutazhasson az Unión belül; elítéli az Ukrajnából menekülő külföldi diákok fogva tartását; sajnálatosnak tartja, hogy az ukrán hatóságok megtiltják, hogy az előírt korcsoportba tartozó ukrán férfiak elmeneküljenek a háború elől; kéri az ukrán hatóságokat, hogy vizsgálják felül a 18 és 60 év közötti, katonai tapasztalattal nem rendelkező férfiak kényszersorozására vonatkozó politikájukat;

10. sürgeti az ENSZ-t és tagállamait, hogy fokozzák a tűzszüneti és béketárgyalások előkészítéséhez szükséges politikai párbeszéd és közvetítés elindítására irányuló erőfeszítéseiket; felszólítja az EU-t, hogy erőfeszítéseit összpontosítsa a tárgyalási folyamat támogatására és az ENSZ-főtitkár diplomáciai megoldások keresésére irányuló kísérleteinek támogatására;

11. mély aggodalmát fejezi ki a közös keleti szomszédságban a NATO és az Oroszországi Föderáció között kialakult geopolitikai feszültségek miatt, amelyek közvetlen konfrontációhoz vezethetnek, ami katasztrofális következményekkel járhat Európára és a világra nézve; aggodalmát fejezi ki a NATO keleti bővítése miatt; kéri, hogy vessenek véget a konfrontációs spirálnak és a fegyverkezési versenynek, és térjenek vissza a diplomáciához; emlékeztet arra, hogy az uniós tagállamok polgárai ellenzik az Oroszországgal folytatott háborút;

12. követeli, hogy Oroszország vállaljon jelentős szerepet Ukrajna háború utáni újjáépítésében; szorgalmazza Ukrajna adósságának eltörlését a háborúban tönkrement stratégiai és infrastrukturális vállalatok újjáépítésének megkönnyítése érdekében; támogatja azokat a felhívásokat, amelyek egy nemzetközi konferencia kellő időben történő megszervezésére irányulnak, hogy az Ukrajnát segítő szolidaritási vagyonkezelői alap keretében forrásokat lehessen gyűjteni; hangsúlyozza, hogy prioritásként kell kezelni a hazatérni kívánó ukránok biztonságos visszatérésének garantálásához szükséges létesítmények újjáépítését; szorgalmazza Ukrajnának az európai és globális ellátási láncokba való gyors visszailleszkedését, különösen az energia- és élelmiszer-ellátás területén;

13. támogatja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) munkáját; hangsúlyozza, hogy meg kell őrizni az infrastruktúrák integritását és biztosítani kell a NAÜ missziója számára a nukleáris telephelyekre való könnyű bejutást;

14. szolidaritásáról és támogatásáról biztosítja azokat a bátor embereket Oroszországban és Belaruszban, akik tiltakoznak Putyin Ukrajna elleni inváziója ellen; határozottan sürgeti a tagállamokat, hogy nyújtsanak védelmet és menedéket a háborúval szembeni kiállás vagy tiltakozás miatt üldözött oroszok és belaruszok, valamint az orosz és belarusz dezertőrök és a katonai szolgálatot lelkiismereti okokból megtagadó személyek számára; ismét kéri, hogy az uniós védelmet és menedékjogot adják meg azoknak az ukránoknak is, akik dezertálnak vagy lelkiismereti okból megtagadják a katonai szolgálatot;

15. aggodalmát fejezi az azokat érő egyre gyakrabb támadások miatt, akik ellenzik a fegyverek Ukrajnába történő szállítását, és kritikus kérdéseket vetnek fel a kapcsolódó uniós politikákat érintően; felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy ne hallgattassák el a béke és a megbékélés mellett felszólalókat; támogatja a békemozgalmat, amely az atrocitások azonnali beszüntetésére és a tárgyalások megkezdésére szólít fel;

16. üdvözli az Európai Tanács azon döntését, hogy uniós tagjelölti státuszt ad Ukrajnának; hangsúlyozza, hogy nincs „gyorsított út” az uniós tagsághoz, és a csatlakozás továbbra is összetett, érdemeken alapuló és strukturált folyamat, amely megköveteli a reformok hatékony végrehajtását és az uniós vívmányok átültetését; hangsúlyozza, hogy meg kell reformálni az EU-t a további bővítéshez;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ-nek, az Európa Tanácsnak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint a Belarusz Köztársaság elnökének, kormányának és parlamentjének.

 

Utolsó frissítés: 2023. február 15.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat