Propunere de rezoluţie - B9-0123/2023Propunere de rezoluţie
B9-0123/2023

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la împlinirea unui an de la începutul invaziei și al războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei

13.2.2023 - (2023/2558(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Mick Wallace, Clare Daly, Nikolaj Villumsen
în numele Grupului The Left

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0123/2023

Procedură : 2023/2558(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0123/2023
Texte depuse :
B9-0123/2023
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0123/2023

Rezoluția Parlamentului European referitoare la împlinirea unui an de la începutul invaziei și al războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei

(2023/2558(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite (ONU), în special obligația tuturor statelor, stipulată în articolul 2 din Cartă, de a se abține, în relațiile lor internaționale de a recurge la amenințarea cu forța sau la folosirea ei fie împotriva integrității teritoriale ori independenței politice a vreunui stat fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite și de a-și soluționa diferendele internaționale prin mijloace pașnice,

 având în vedere Rezoluția 2625 (XXV) a Adunării Generale a ONU din 24 octombrie 1970, în special principiile cuprinse în aceasta, conform cărora teritoriul unui stat nu poate face obiectul dobândirii de către un alt stat ca urmare a amenințării sau a utilizării forței și că orice încercare menită să distrugă parțial sau total unitatea națională și integritatea teritorială a unui stat sau a unei țări sau independența sa politică este incompatibilă cu scopurile și principiile Cartei ONU,

 având în vedere Rezoluția 3314 (XXIX) a Adunării Generale a ONU din 14 decembrie 1974 care definește agresiunea ca fiind utilizarea forței armate de către un stat împotriva suveranității, a integrității teritoriale sau a independenței politice a unui alt stat sau în orice alt mod incompatibil cu Carta ONU,

 având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și Protocolul adițional I la acestea din 1977,

 având în vedere Actul final de la Helsinki, Carta de la Paris pentru o nouă Europă și Memorandumul de la Budapesta privind garanțiile de securitate,

 având în vedere rapoartele Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului privind situația drepturilor omului în Ucraina,

 având în vedere rapoartele periodice ale Oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare,

 având în vedere rezoluția Adunării Generale a ONU adoptată de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei,

 având în vedere cererea Ucrainei de aderare la UE din 28 februarie 2022, Comunicarea Comisiei din 17 iunie 2022 intitulată „Avizul Comisiei privind cererea de aderare la Uniunea Europeană prezentată de Ucraina” (COM(2022)0407) și concluziile ulterioare ale Consiliului European din 23 și 24 iunie 2022,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Federația Rusă desfășoară un război la scară largă de agresiune împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022, printr-o încălcare evidentă și flagrantă a Cartei ONU și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional;

B. întrucât valurile regulate de atacuri asupra infrastructurii energetice continuă să provoace distrugeri, să lase fără electricitate milioane de persoane din Ucraina și să perturbe sistemele de alimentare cu apă și de încălzire; întrucât atacurile au deteriorat și alte infrastructuri civile; întrucât mii de civili din Ucraina, printre care sute de copii, au fost deja uciși, răniți sau strămutați forțat; întrucât, potrivit cifrelor ONU, 5,5 milioane de ucraineni sunt strămutați intern și 7,8 milioane de ucraineni sunt refugiați în Europa; întrucât persoanele strămutate în interiorul țării care locuiesc în centre colective se numără printre cei mai vulnerabili membri ai societății: 64 % dintre ele sunt femei, 25 % sunt copii, 17 % sunt persoane în vârstă, iar 15 % au dizabilități; întrucât acestea au o nevoie foarte mare de protecție și de asistență umanitară, și anume de alimente, adăpost, asistență medicală, apă și asistență în materie de igienă; întrucât, potrivit cifrelor ONU, circa 700 de organizații umanitare continuă să sprijine poporul ucrainean și au acordat diverse tipuri de ajutor umanitar la 13,6 milioane de persoane, dintre care 1 milion se află în zone aflate sub controlul militar temporar al Federației Ruse, unde accesul este extrem de dificil;

C. întrucât la 30 septembrie 2022 Rusia a declarat unilateral anexarea regiunilor ucrainene Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijia, pe care le-a ocupat parțial, pe lângă anexarea anterioară a peninsulei Crimeea;

D. întrucât populația din întreaga Europă este profund îngrijorată de acest război, care are potențialul de a duce la un război între puteri nucleare,

1. condamnă din nou, în termenii cei mai fermi cu putință, atacul asupra integrității teritoriale și suveranității Ucrainei, ca urmare a invadării Ucrainei de către Federația Rusă; condamnă această invazie drept război de agresiune care constituie o încălcare gravă a dreptului internațional, în special a Cartei ONU, și pentru care nu există nicio justificare; condamnă implicarea Belarusului în această agresiune;

2. își exprimă solidaritatea profundă cu poporul ucrainean;

3. subliniază necesitatea unor eforturi diplomatice urgente, intense și susținute pentru a pune capăt imediat războiului din Ucraina și suferinței poporului ucrainean;

4. îndeamnă Rusia, în termenii cei mai fermi, să renunțe la violențe și agresiuni și să revină la dialog și negocieri; îndeamnă NATO și țările sale membre să nu escaladeze conflictul prin inițierea unei noi curse a înarmării și să își conceapă răspunsul la invazia Rusiei în Ucraina astfel încât să nu se ajungă la o confruntare Rusia-NATO;

5. își reafirmă angajamentul față de suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, cuprinzând și apele sale teritoriale; subliniază că UE nu va recunoaște nicio decizie privind anexarea unor teritorii ale unor state terțe și invită Rusia să revină asupra deciziei sale de anexare a teritoriilor ucrainene;

6. cere Federației Ruse să înceteze utilizarea forței împotriva Ucrainei și să se abțină de la orice amenințare ilegală sau utilizare a forței împotriva oricărui stat membru al UE; cere Federației Ruse să își retragă forțele militare de pe teritoriul Ucrainei;

7. își exprimă consternarea cu privire la atacurile la scară largă ale Rusiei asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalațiilor energetice, a zonelor rezidențiale, a școlilor și a spitalelor; îndeamnă Rusia să înceteze imediat toate ostilitățile, bombardamentele și atacurile împotriva civililor; cere ca toate părțile să își respecte pe deplin obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional umanitar de a cruța populația civilă și bunurile civile, de a nu ataca, distruge, îndepărta sau face inutilizabile bunurile necesare supraviețuirii populației civile, precum și de a respecta și proteja personalul umanitar și transporturile folosite pentru operațiunile de ajutor umanitar; subliniază că cei responsabili de crime de război trebuie trași la răspundere în acord cu dreptul internațional;

8. cere ca toate părțile să permită refugiaților trecerea sigură și neîngrădită către destinații din interiorul și din afara Ucrainei și să faciliteze accesul rapid, sigur și fără obstacole ajutoarelor umanitare pentru cei care au nevoie de ele în Ucraina; salută eforturile extraordinare depuse de organizațiile umanitare, de comunitățile din statele membre ale UE și din țările învecinate, precum și de cetățeni pentru a răspunde crizei umanitare și a refugiaților creată de agresiunea Federației Ruse; solicită de urgență UE și statelor sale membre să ofere mai mult sprijin acestor actori;

9. subliniază nevoia de a garanta că niciun refugiat din Ucraina nu este împiedicat să părăsească țara, inclusiv victimele exploatării reproductive, și că toți refugiații pot beneficia de protecție, inclusiv studenții internaționali, femeile transgen și cetățenii ucraineni care refuză serviciul militar pe motive de conștiință, și că pot circula în interiorul UE; condamnă arestarea studenților internaționali care fug din Ucraina; regretă faptul că autoritățile ucrainene interzic bărbaților dintr-o anumită plajă de vârstă să părăsească țara; invită autoritățile ucrainene să își reconsidere politica de recrutare forțată a bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani și fără experiență militară;

10. îndeamnă Organizația Națiunilor Unite și statele sale membre să își intensifice eforturile de lansare a dialogului politic și a medierii necesare pentru a pregăti încetarea focului și negocierile de pace; solicită UE să își concentreze eforturile pe sprijinirea procesului de negociere și pe susținerea încercărilor Secretarului General al ONU de a găsi soluții diplomatice;

11. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la tensiunile geopolitice dintre NATO și Federația Rusă în vecinătatea estică comună, care riscă să conducă la o confruntare directă între acestea, cu consecințe potențial dezastruoase pentru Europa și pentru întreaga lume; este preocupat de extinderea NATO spre est; solicită să se pună capăt spiralei confruntării și cursei înarmării și să se revină la diplomație; reamintește că cetățenii statelor membre ale UE se opun războiului cu Rusia;

12. cere Rusiei să joace un rol important în reconstrucția Ucrainei după război; cere să se șteargă datoria Ucrainei pentru a permite reconstrucția întreprinderilor și infrastructurilor strategice distruse în război; sprijină organizarea în timp util a unei conferințe internaționale de strângere de resurse pentru fondul fiduciar pentru solidaritatea cu Ucraina; subliniază că trebuie acordată prioritate reconstrucției infrastructurii necesare pentru întoarcerea în siguranță a ucrainenilor care doresc să revină; solicită reintegrarea rapidă a Ucrainei în lanțurile de aprovizionare europene și globale, în special în domeniul aprovizionării cu energie și cu alimente;

13. sprijină activitatea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA); subliniază importanța menținerii integrității infrastructurii și a asigurării unui acces facil la siturile nucleare pentru delegația AIEA;

14. își exprimă solidaritatea și sprijinul pentru poporul curajos din Rusia și Belarus care protestează împotriva invadării Ucrainei de către Putin; îndeamnă ferm statele membre să protejeze și să acorde azil cetățenilor ruși și belaruși persecutați pentru că au criticat acest război sau au protestat împotriva lui, precum și dezertorilor și cetățenilor ruși și belaruși care au refuzat înrolarea pe motive de conștiință; insistă ca UE să acorde protecție și azil totodată dezertorilor și cetățenilor ucraineni celor care au refuzat înrolarea pe motive de conștiință;

15. își exprimă îngrijorarea cu privire la tendința de a-i ataca pe cei care se opun livrării de arme către Ucraina și care ridică probleme serioase ce țin de politicile UE conexe; invită statele membre să se asigure că militanții pentru pace și reconciliere nu sunt reduși la tăcere; sprijină mișcarea pentru pace, care cere încetarea imediată a atrocităților și deschiderea negocierilor;

16. ia act de decizia Consiliului European de a acorda Ucrainei statutul de țară candidată la UE; subliniază că nu există o „procedură accelerată” de a deveni membru al UE și că aderarea rămâne un proces complex, bazat pe merite și structurat, care presupune aplicarea efectivă a reformelor și transpunerea acquis-ului; subliniază că este nevoie ca UE să se pregătească pentru o nouă extindere prin reformarea ei;

17. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, ONU, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, președintelui, guvernului și parlamentului Ucrainei, președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse și președintelui, guvernului și parlamentului Republicii Belarus.

 

Ultima actualizare: 15 februarie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate