Predlog resolucije - B9-0123/2023Predlog resolucije
B9-0123/2023

PREDLOG RESOLUCIJE o letu dni od ruske invazije in vojaške agresije v Ukrajini

13.2.2023 - (2023/2558(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Mick Wallace, Clare Daly, Nikolaj Villumsen
v imenu skupine The Left

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0123/2023

Postopek : 2023/2558(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0123/2023
Predložena besedila :
B9-0123/2023
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9‑0123/2023

Resolucija Evropskega parlamenta o letu dni od ruske invazije in vojaške agresije v Ukrajini

(2023/2558(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Ustanovne listine OZN, zlasti obveznosti vseh držav iz člena 2 te listine, da se morajo v mednarodnih odnosih vzdržati groženj in uporabe sile zoper ozemeljsko celovitost ali politično neodvisnost drugih držav ali katerih koli drugih dejanj, ki niso v skladu z nameni OZN, ter da svoje mednarodne spore rešujejo na miren način,

 ob upoštevanju resolucije Generalne skupščine OZN št. 2625 (XXV) z dne 24. oktobra 1970, zlasti načel iz te resolucije, da ozemlja države ne sme pridobiti druga država z grožnjo ali uporabo sile in da je vsak poskus delnega ali popolnega posega v nacionalno enotnost in ozemeljsko celovitost države ali njene politične neodvisnosti nezdružljiv s cilji in načeli Ustanovne listine OZN,

 ob upoštevanju resolucije Generalne skupščine OZN št. 3314 (XXIX) z dne 14. decembra 1974, ki opredeljuje agresijo kot uporabo oborožene sile s strani ene države proti suverenosti, ozemeljski celovitosti ali politični neodvisnosti druge države ali katero koli drugo dejanje, ki ni v skladu z Ustanovno listino OZN,

 ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovega dodatnega protokola I iz leta 1977,

 ob upoštevanju Helsinške sklepne listine, Pariške listine za novo Evropo in memoranduma iz Budimpešte o varnostnih zagotovilih,

 ob upoštevanju poročil Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice o stanju človekovih pravic v Ukrajini,

 ob upoštevanju rednih poročil Urada OZN za usklajevanje humanitarnih dejavnosti,

 ob upoštevanju resolucij Generalne skupščine OZN, ki so bile sprejete od začetka ruske vojaške agresije proti Ukrajini,

 ob upoštevanju prošnje Ukrajine za članstvo v EU z dne 28. februarja 2022, sporočila Komisije z dne 17. junija 2022 z naslovom Mnenje Komisije o prošnji Ukrajine za članstvo v Evropski uniji (COM(2022)0407) in kasnejših sklepov Evropskega sveta z dne 23. in 24. junija 2022,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker Ruska federacija od 24. februarja 2022 izvaja obsežno vojaško agresijo proti Ukrajini, kar je očitna in groba kršitev Ustanovne listine OZN in temeljnih načel mednarodnega prava;

B. ker redni valovi napadov na energetsko infrastrukturo še naprej povzročajo uničenje, na milijone ljudi po vsej Ukrajini pa je brez elektrike, oskrba z vodo je motena in ogrevalni sistemi ne delajo; ker je bila v napadih poškodovana tudi druga civilna infrastruktura; ker je bilo po vsej Ukrajini ubitih, ranjenih ali prisilno razseljenih že na tisoče civilistov, med njimi na stotine otrok; ker je po podatkih OZN 5,5 milijona Ukrajincev notranje razseljenih, 7,8 milijona pa beguncev v Evropi; ker so notranje razseljene osebe, ki prebivajo v skupnih centrih, med najbolj ranljivimi člani družbe, med njimi pa je 64 % žensk, 25 % otrok, 17 % starejših in 15 % invalidov; ker zelo potrebujejo zaščito in humanitarno pomoč, vključno s hrano, zatočišči, zdravstvenim varstvom, vodo in sanitarno pomočjo; ker po podatkih OZN približno 700 humanitarnih organizacij še naprej podpira prebivalce Ukrajine in je z različnimi vrstami humanitarne pomoči doseglo 13,6 milijona ljudi, od tega milijon na območjih pod začasnim vojaškim nadzorom Ruske federacije, do katerih je dostop še vedno zelo otežen;

C. ker je Rusija poleg svoje prejšnje priključitve krimskega polotoka 30. septembra 2022 enostransko razglasila priključitev ukrajinskih pokrajin Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje, ki jih je delno zasedala;

D. ker so ljudje po vsej Evropi zelo zaskrbljeni zaradi te vojne, ki bi lahko postala vojna med jedrskimi silami;

1. ponovno najostreje obsoja dejstvo, da je Ruska federacija z invazijo Ukrajine napadla njeno ozemeljsko celovitost in suverenost; obsoja to invazijo kot vojaško agresijo, ki pomeni hudo kršitev mednarodnega prava, zlasti Ustanovne listine OZN, in ki je bila neupravičena; obsoja vpletenost Belorusije v to agresijo;

2. izraža najglobljo solidarnost z Ukrajinci;

3. poudarja, da so potrebna nujna, intenzivna in vztrajna diplomatska prizadevanja, da bi nemudoma končali vojno v Ukrajini in ustavili trpljenje Ukrajincev;

4. najodločneje poziva Rusijo, naj zapusti pot nasilja in agresije, ki jo je izbrala, ter se vrne na pot dialoga in pogajanj; poziva Nato in njegove države članice, naj konflikta ne zaostrujejo, tako da začnejo novo oboroževalno tekmo, in naj svoj odziv na rusko invazijo Ukrajine zastavijo tako, da ne bo prišlo do spora med Rusijo in Natom;

5. ponovno potrjuje svojo zavezanost suverenosti, neodvisnosti, enotnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja, vključno z njenimi teritorialnimi vodami; poudarja, da EU ne bo priznala nobene odločitve o priključitvi ozemelj tretjih držav, in poziva Rusijo, naj prekliče svojo odločitev o priključitvi ukrajinskih ozemelj;

6. zahteva, da Ruska federacija preneha uporabljati silo proti Ukrajini in se vzdrži vseh nezakonitih groženj ali uporabe sile proti kateri koli državi članici EU; poziva Rusko federacijo, naj z ozemlja Ukrajine umakne vse svoje vojaške sile;

7. izraža ogorčenje zaradi obsežnih ruskih napadov na civilno infrastrukturo, vključno z energetskimi objekti, stanovanjskimi območji, šolami in bolnišnicami; poziva Rusijo, naj nemudoma ustavi vse sovražnosti, bombardiranje in napade na civiliste; zahteva, da vse strani v celoti spoštujejo svoje obveznosti v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, da bi prizanesle civilnemu prebivalstvu in civilnim objektom, da ne napadajo, uničujejo, odstranjujejo ali do neuporabnosti uničijo predmete, ki so potrebni za preživetje civilnega prebivalstva, ter da spoštujejo in zaščitijo humanitarno osebje in pošiljke, ki se uporabljajo za operacije humanitarne pomoči; poudarja, da morajo odgovorni za vojne zločine odgovarjati v skladu z mednarodnim pravom;

8. zahteva, da vse strani beguncem omogočijo varen in neoviran prehod v kraje v Ukrajini in zunaj nje ter omogočijo hiter, varen in neoviran dostop do humanitarne pomoči tistim v Ukrajini, ki jo potrebujejo; izreka pohvalo izrednim prizadevanjem humanitarnih organizacij, skupnosti v državah članicah EU in sosednjih državah ter javnosti pri odzivanju na humanitarno in begunsko krizo, ki jo je povzročila ruska agresija; nujno poziva EU in njene države članice, naj tem akterjem zagotovijo več podpore;

9. poudarja, da je treba zagotoviti, da se nikomur, ki beži iz Ukrajine, ne bo preprečil pobeg, vključno z žrtvami reproduktivnega izkoriščanja, in da bodo vsi, ki bežijo iz Ukrajine, upravičeni do zaščite, vključno z mednarodnimi študenti, transspolnimi ženskami in Ukrajinci z ugovorom vesti, ter da se bodo lahko naprej gibali znotraj EU; obsoja pridržanje mednarodnih študentov, ki bežijo iz Ukrajine; obžaluje, da ukrajinske oblasti ukrajinskim moškim v določeni starosti ne dovolijo bežati pred vojno; poziva ukrajinske oblasti, naj ponovno razmislijo o politiki prisilnega vpoklica moških med 18. in 60. letom starosti brez vojaških izkušenj;

10. poziva OZN in njene države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za začetek političnega dialoga in mediacije, ki sta potrebna za pripravo premirja in mirovnih pogajanj; poziva EU, naj svoja prizadevanja osredotoči na podporo pogajalskemu procesu in podpre poskuse generalnega sekretarja OZN, da bi našel diplomatske rešitve;

11. izraža globoko zaskrbljenost zaradi geopolitičnih napetosti med Natom in Rusko federacijo v skupnem vzhodnem sosedstvu, ki bi lahko privedle do neposrednega spopada med njima, kar bi lahko imelo katastrofalne posledice za Evropo in svet; je zaskrbljen zaradi širitve Nata na vzhod; poziva, da se konča spirala spopadov in oboroževalna tekma ter k vrnitvi k diplomaciji; opozarja, da državljani držav članic EU nasprotujejo vojni z Rusijo;

12. zahteva, da Rusija igra pomembno vlogo pri obnovi povojne Ukrajine; poziva, naj se ukrajinski dolg odpiše, da bi olajšali sanacijo strateških in infrastrukturnih podjetij, ki so bila zaradi vojne uničena; podpira pozive, naj se mednarodna konferenca za zbiranje sredstev v okviru solidarnostnega skrbniškega sklada za Ukrajino organizira pravočasno; poudarja, da bi bilo treba prednostno sanirati objekte, ki so potrebni, da se bodo lahko Ukrajinci, ki se želijo vrniti, varno vrnili; poziva, naj se Ukrajina hitro ponovno vključi v evropske in svetovne dobavne verige, zlasti na področju oskrbe z energijo in hrano;

13. podpira delo Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA); poudarja, kako pomembno je ohranjati celovitost infrastrukture in delegaciji te agencije omogočiti enostaven dostop do jedrskih lokacij;

14. izraža solidarnost in podporo pogumnim ljudem v Rusiji in Belorusiji, ki protestirajo proti Putinovi invaziji na Ukrajino; odločno poziva države članice, naj zaščitijo Ruse in Beloruse, ki jih preganjajo zaradi nasprotovanja vojni ali protestov proti njej, pa tudi dezerterje in osebe z ugovorom vesti iz Rusije in Belorusije ter jim dodelijo azil; vztraja, da mora EU v zaščito in azil zajeti tudi ukrajinske dezerterje in osebe z ugovorom vesti;

15. je zaskrbljen zaradi trenda, da se napadajo nasprotniki dostave orožja Ukrajini in tisti, ki postavljajo neodobravajoča vprašanja glede politik EU na teh področjih; poziva države članice, naj zagotovijo, da zagovorniki miru in sprave ne bodo utišani; podpira mirovno gibanje, ki poziva k takojšnjemu prenehanju grozodejstev in začetku pogajanj;

16. je seznanjen z odločitvijo Evropskega sveta, da se Ukrajini podeli status kandidatke; poudarja, da članstva v EU ni mogoče pridobiti po hitrem postopku in da pristop ostaja zapleten in strukturiran postopek, ki temelji na dosežkih in je odvisen od učinkovitega izvajanja reform in prenosa pravnega reda EU; poudarja, da je treba EU pripraviti na nadaljnjo širitev, tako da se izvedejo reforme;

17. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Organizaciji združenih narodov, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine, predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije ter predsedniku, vladi in parlamentu Belorusije.

Zadnja posodobitev: 15. februar 2023
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov