Predlog resolucije - B9-0126/2023Predlog resolucije
B9-0126/2023

PREDLOG RESOLUCIJE o letu dni od ruske invazije in vojaške agresije v Ukrajini

13.2.2023 - (2023/2558(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Beer, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Róża Thun und Hohenstein, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache
v imenu skupine Renew

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0123/2023

Postopek : 2023/2558(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0126/2023
Predložena besedila :
B9-0126/2023
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9‑0126/2023

Resolucija Evropskega parlamenta o letu dni od ruske invazije in vojaške agresije v Ukrajini

(2023/2558(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini in Rusiji, zlasti od ruske vojaške agresije proti Ukrajini februarja 2022,

 ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani[1] in spremljajočega poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja med EU in Ukrajino, podpisanega leta 2014,

 ob upoštevanju doslej največje podpore in pomoči, ki so jo Evropska unija in njene države članice zagotovile Ukrajini, ter solidarnosti, ki so jo državljani EU pokazali do pogumnega ukrajinskega ljudstva v boju proti ruski agresiji,

 ob upoštevanju politike EU v odziv na krizo v Ukrajini,

 ob upoštevanju prošnje za članstvo v EU, ki jo je Ukrajina vložila 28. februarja 2022, in kasnejše dodelitve statusa kandidatke, ki ga je Svet podelil 23. junija 2022 na podlagi pozitivne ocene Evropske komisije in v skladu s stališči Evropskega parlamenta,

 ob upoštevanju govora predsednika Zelenskega v Evropskem parlamentu 9. februarja 2023 ter sklepov Evropskega sveta z dne 9. in 10. februarja 2023,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so se geopolitične razmere v Evropi bistveno spremenile od 24. februarja 2022, ko je Rusija ponovno začela neizzvano, neupravičeno in nezakonito vojaško agresijo in vojno proti Ukrajini;

B. ker so se Ukrajina in njeni državljani odločno uprli ruski invaziji in so v zadnjem letu uspešno branili svojo državo, čeprav je invazija povzročila številne civilne in vojaške žrtve ter mnoge žrtve vojnih zločinov, razseljene osebe in begunce ter vsesplošno uničenje infrastrukture, kot jih v Evropi ne pomnimo od druge svetovne vojne;

C. ker ruske sile ves ta čas neselektivno napadajo stanovanjska območja in civilno infrastrukturo, pri čemer so ubile več tisoč ukrajinskih civilistov, prisilno deportirale in nezakonito zaprle ukrajinske državljane v Rusiji in na ozemljih Ukrajine, ki jih zaseda Rusija, ter po vsej državi izvajajo teroristična dejanja;

D. ker se je mednarodna skupnost na rusko agresijo odzvala z vsesplošnim obsojanjem in izrazi solidarnosti z Ukrajino brez primere, vključno z obsežno finančno, politično, humanitarno in vojaško podporo;

E. ker je Ukrajina zdaj priznana kandidatka za polnopravno članstvo v Evropski uniji in je od nje prejela obsežno podporo na vseh področjih, vključno z vojaško podporo brez primere; ker skupna pomoč Ukrajini, h kateri so se EU, njene države članice in evropske finančne institucije zavezale od februarja 2022, znaša do 49 milijard EUR;

1. izreka priznanje pogumnim Ukrajincem, upravičenim dobitnikom nagrade Saharova za svobodo misli za leto 2023, ki hrabro branijo svojo državo, suverenost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost ter ob tem ščitijo svobodo, demokracijo, pravno državo in evropske vrednote pred brutalnim režimom, katerega namen je spodkopati našo demokracijo ter oslabiti in razdeliti našo Unijo;

2. izraža iskreno sožalje družinam in bližnjim pogumnih braniteljev, ki so žrtvovali svoja življenja, da bi obranili Ukrajino, njeno ljudstvo, svobodo in demokracijo; poziva k stalni in večji podpori EU in njenih držav članic pri zdravljenju in rehabilitaciji poškodovanih ukrajinskih braniteljev;

3. izreka pohvalo državljanom EU, civilni družbi, državam članicam in sami EU za solidarnost z Ukrajino in njenimi ljudmi; podpira nenehno podaljševanje direktive o začasni zaščiti za osebe, ki bežijo iz Ukrajine zaradi ruske vojne agresije proti njej;

4. ponovno izraža neomajno solidarnost z ukrajinskim ljudstvom in potrjuje, da bo zagotavljal podporo, dokler ne bo dosežen trajen mir pod pogoji, sprejemljivimi za Ukrajino, in med celotnim procesom okrevanja in obnove Ukrajine;

5. ponovno najostreje obsoja nezakonito, neizzvano in neupravičeno agresijo Ruske federacije proti Ukrajini ter jo znova poziva, naj nemudoma prekine vse vojaške dejavnosti v Ukrajini ter brezpogojno umakne vse sile in vojaško opremo s celotnega mednarodno priznanega ozemlja Ukrajine; znova poudarja, da Evropska unija neomajno podpira Ukrajino, njeno suverenost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost znotraj njenih mednarodno priznanih meja;

6. poudarja, da morajo predsednik Putin, drugi ruski voditelji in njihovi beloruski zavezniki, ki so načrtovali in dali ustrezne ukaze za začetek vojne agresije proti Ukrajini, odgovarjati za svoja kazniva dejanja agresije;

7. poudarja, da Evropska unija in njeni zavezniki nikoli ne bodo priznali veljavnosti navideznih referendumov in nezakonitih poskusov Kremlja, da si priključi dele Ukrajine, ki očitno kršijo Ustanovno listino ZN ter mednarodne obveznosti Rusije;

8. ponovno poziva Komisijo, podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter države članice, naj se zavzemajo za to, da Rusija prevzame odgovornost za zločine, storjene med vojno agresijo proti Ukrajini, zlasti za agresijo, vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost; zato ponovno poziva Komisijo, podpredsednika/visokega predstavnika in države članice, naj sodelujejo z Ukrajino in mednarodno skupnostjo pri ustanovitvi posebnega sodišča za preiskovanje in pregon kaznivega dejanja agresije, ki so ga proti Ukrajini zagrešili ruski voditelji in njihovi zavezniki;

9. ponovno obsoja prisilno deportacijo ukrajinskih civilistov, tudi otrok, v Rusijo in na ukrajinska ozemlja, ki jih zaseda Rusija, ter poziva vse države in mednarodne organizacije, naj izvajajo pritisk na Rusijo, da bi omogočila varno vrnitev prisilno deportiranih in nezakonito zaprtih ukrajinskih civilistov, vključno s ponovno združitvijo prisilno posvojenih ukrajinskih otrok s starši ali zakonitimi skrbniki;

10. pozdravlja in v celoti podpira izjavo predsednika Zelenskega, ki je v svojem nagovoru v Evropskem parlamentu povedal, da je EU za Ukrajino pot domov; potrjuje svojo zavezanost članstvu Ukrajine v Evropski uniji, ki predstavlja geostrateški premik in naložbo v združeno in močno Evropo; ponovno poziva k inovativni, dopolnjujoči in prožni izmenjavi med sedanjimi prizadevanji v zvezi z izvajanjem veljavnega pridružitvenega sporazuma in procesom pristopnih pogajanj, kar Ukrajini omogoča postopno vključevanje v enotni trg EU in panožne programe, tudi dostop do sredstev EU na zadevnih področjih, tako da bi lahko ukrajinski državljani koristili prednosti pristopa k EU tekom celotnega procesa in ne le po njegovem zaključku;

11. poudarja, da bo ta proces temeljil na dosežkih in da je v prenovljeni metodologiji širitve poudarek na ključnih področjih spoštovanja pravne države, temeljnih vrednot, človekovih pravic, demokracije in boja proti korupciji od samega začetka procesa do njegovega zaključka; je trdno prepričan, da je konkretna možnost članstva Ukrajine v EU, ki bo temeljilo na dosežkih, tudi v političnem, gospodarskem in varnostnem interesu Unije;

12. poziva Svet in Komisijo, naj začrtata jasno pot za začetek pristopnih pogajanj, ki bo temeljila na postopnem napredku in bo ukrajinski družbi in državljanom že od začetka procesa prinesla oprijemljive koristi; poziva Komisijo, naj predstavi drzen in ambiciozen načrt za ta pogajanja ter hitro in postopno vključitev Ukrajine v politike in programe EU; z zanimanjem pričakuje oceno Komisije o napredku Ukrajine pri začetku pristopnih pogajanj z EU, ki naj bi bila predvidoma predstavljena spomladi 2023, in poudarja, da je pomembna;

13. poudarja, da mora Evropska unija še naprej krepiti finančno, tehnično in politično podporo Ukrajini, da bi ji pomagala pri vključevanju v EU, in da mora Unija sama izvesti reforme za omogočanje prihodnjih širitev;

14. pozdravlja sposobnost vodenja, ki ga je Komisija izkazala med sodelovanjem z ukrajinsko vlado in njenimi zavezniki pri vzpostavitvi strukture za finančno pomoč ukrajinskim prizadevanjem za okrevanje in obnovo, ter ponovno poziva, naj se pri obnovi upoštevajo okoljski pogoji in pogoji preglednosti;

15. poudarja, da podpora EU še zdaleč ne zajema le civilnega sektorja, pač pa vključuje tudi daljnosežno podporo na vojaškem področju; ponovno izraža podporo tem ukrepom in njihovi obsežni uporabi ter poudarja, da bi bilo treba v zvezi s tem v celoti izkoristiti evropski mirovni instrument; pozdravlja odločitev številnih držav članic in zaveznic, da bodo zagotovile oklepna vozila, vključno z bojnimi tanki Leopard, in usposobile ukrajinske posadke za njihovo upravljanje; je seznanjen z odločnim zahtevo predsednika Zelenskega, da se Ukrajini zagotovijo bojna letala in poziva države članice, naj razmislijo o tem, da bi Ukrajini v naslednjem koraku zagotovile zahodna bojna letala in raketne sisteme dolgega dosega; ponovno poziva EU, države članice in njihove zaveznike, naj tesno sodelujejo z Ukrajino pri razvoju okvira za varnostna jamstva na podlagi sporazuma o varnosti iz Kijeva;

16. ugotavlja, da ruska agresija ni omejena le na Ukrajino, temveč ima škodljive varnostne in gospodarske posledice za vse države vzhodnega partnerstva EU, zlasti Republiko Moldavijo, ki se nenehno sooča z ruskim političnim izsiljevanjem, varnostnimi grožnjami in provokacijami, katerih cilj je destabilizirati vlado in spodkopavati demokracijo, ter ki grozijo, da bodo spodkopali evropsko pot države; poziva EU in njene države članice, naj še naprej podpirajo Republiko Moldavijo, saj bi lahko njene šibke točke oslabile odpornost Ukrajine in vplivale na varnost Evrope; poziva EU in njene države članice, naj si prizadevajo za solidarnost in sodelovanje v okviru pobude EU za vzhodno partnerstvo, pri čemer naj uporabijo vsa potrebna sredstva za ustrezen odziv na nastajajoče grožnje ter zagotovijo stabilnost in blaginjo regije;

17. poziva k prepovedi neposrednega ali posrednega uvoza, nakupa ali prenosa surovih ali obdelanih diamantov s poreklom iz Ruske federacije; poziva institucije EU in države članice, naj ohranijo enotnost EU in povečajo pritisk na Kremelj, tudi z dodatnimi svežnji sankcij, prepovedjo izvoza visokotehnoloških izdelkov in strateškega blaga ter drugimi sankcijami za strateško oslabitev ruskih vojnih zmogljivosti, še posebej celotne vojaške industrije; poziva k razširitvi sankcij na vseh 6000 ruskih posameznikov, ki jih je navedlafundacija Alekseja Navalnega za boj proti korupciji, pa tudi na tiste, ki so vpleteni v nezakonito zapiranje ruskih aktivistov civilne družbe in članov politične opozicije; meni, da bi morali morebitni ukrepi vključevati uvrstitev teh posameznikov na seznam oseb, za katere velja prepoved izdajanja vizumov in zamrzniti njihovo premoženje; znova poziva k takojšnjemu in popolnemu embargu na uvoz fosilnih goriv in urana iz Rusije ter k popolni opustitvi plinovodov Severni tok 1 in 2, da se prepreči financiranje Putinove vojne z denarjem EU; poziva k okrepitvi omejevalnih ukrepov proti Belorusiji;

18. poziva Komisijo, naj izvede oceno učinka o posledicah sankcij za rusko vojno in o izogibanju sankcijam; opozarja, da je bila kršitev omejevalnih ukrepov dodana na seznam kaznivih dejanj Evropske unije;

19. je globoko zaskrbljen zaradi poročil, da več tretjih držav sodeluje z Rusijo, da bi ji pomagale pri izogibanju sankcijam, pa tudi zaradi poročil, da Iran in Severna Koreja Rusiji stalno dobavljata vojaško opremo, da kitajska državna obrambna podjetja dobavljajo opremo z dvojno rabo, navigacijsko opremo, tehnologijo za motenje in dele bojnih letal v Rusijo, nadalje zaradi poročil o dejavnostih „temnih tankerjev“ in domnevnem uvozu ruskega plina s strani Azarbajdžana za oskrbo njegovega domačega trga, da bi sprostil plin in izpolnil svoje obveznosti do EU; poziva EU, države članice in zaveznice, naj okrepijo učinkovitost že naloženih sankcij, sprejmejo nujne ukrepe za preprečitev vseh poskusov izogibanja tem sankcijam in vzpostavijo mehanizem sekundarnih sankcij, s katerim bi odpravili morebitne vrzeli; obsoja države, ki Rusiji pomagajo, da se izogne učinkom naloženih sankcij, in poziva EU, naj dosledno preganja podjetja, združenja ali posameznike, ki sodelujejo pri izogibanju sankcijam;

20. poudarja, da bi bilo treba zamrznjeno rusko premoženje zapleniti in ga hitro uporabiti v korist ukrajinskim žrtvam ruske agresije, ter poziva Komisijo, naj predstavi konkreten predlog za prenos zamrznjenih sredstev ruske centralne banke neposredno v Ukrajino, s čimer bi Ukrajincem zagotovili takojšnjo finančno podporo v višini več kot 300 milijard EUR; poziva institucije EU in države članice, naj v okviru predlaganega mednarodnega sodišča vzpostavijo mehanizem za izplačilo odškodnin žrtvam;

21. poziva institucije EU, naj ukrajinskim uradnikom ponudijo možnost, da preučujejo in opazujejo delo institucij EU; spodbuja dvostranska parlamentarna srečanja med parlamenti držav članic in Ukrajine ter poziva, naj se obdobje, v katerem bodo lahko ukrajinski opazovalci dobili sedeže v Evropskem parlamentu, prestavi na zgodnejši čas, na primer tako, da bi ga povezali z zaključkom pogajanj o določenih sklopih;

22. poziva EU in njene države članice, naj še naprej zagotavljajo izobraževalne priložnosti, med drugim za ukrajinske mlade in javne uslužbence; poziva k začetku postopkov za ustanovitev akademije vzhodnega partnerstva za javno upravo;

23. poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj okrepijo strateško komuniciranje in zagotovijo ustrezne informacije o vzajemnih koristih in priložnostih širitve tako v Ukrajini kot v državah članicah, da bi dodatno povečale podporo in izboljšale razumevanje pristopnega procesa; poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj izboljšajo vidnost financiranja EU in njegovih konkretnih rezultatov v Ukrajini; vztraja, da bi morali ukrajinska civilna družba in civilna družba EU odigrati dejavno vlogo pri uresničevanju teh ciljev;

24. poziva EU in njene države članice, naj delujejo strateško in se proaktivno zoperstavijo hibridnim grožnjam ter preprečijo vmešavanje Rusije v politične, volilne in druge demokratične procese v Ukrajini in EU, zlasti zlonamerna dejanja, katerih cilj je manipuliranje z javnim mnenjem in spodkopavanje evropskega povezovanja; poziva EU in njene države članice, naj okrepijo odpornost proti dezinformacijam in kampanjam motenja, namenjenim spodkopavanju demokratičnih procesov in ustvarjanju delitev v Ukrajini in EU, ter zapolnijo vrzel tako, da zagotovijo, da evropske radiodifuzijske hiše in televizijski kanali ne bodo zagotavljali storitev ruskim televizijskim kanalom, za katere veljajo sankcije, niti prispevali k širjenju ruskih dezinformacijskih vsebin;

25. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine.

Zadnja posodobitev: 15. februar 2023
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov