Rezolūcijas priekšlikums - B9-0163/2023Rezolūcijas priekšlikums
B9-0163/2023

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par jaunām represijām pret Baltkrievijas tautu, jo īpaši Andžeja Počobuta un Alesa Bjaļacka lietu

8.3.2023 - (2023/2573(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Manu Pineda
grupas "The Left" vārdā

Procedūra : 2023/2573(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0163/2023
Iesniegtie teksti :
B9-0163/2023
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9‑0163/2023

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jaunām represijām pret Baltkrievijas tautu, jo īpaši Andžeja Počobuta un Alesa Bjaļacka lietu

(2023/2573(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Statūtus,

 ņemot vērā Baltkrievijas Republikas Konstitūciju,

 ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2020. gada 10. un 14. augusta un 2021. gada 24. maija paziņojumus,

 ņemot vērā ANO īpašās referentes par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā 2022. gada 20. jūlijā publicēto ziņojumu (A/77/195),

 ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas ģenerāldirektora 2022. gada 21. aprīļa paziņojumu par Baltkrievijas arodbiedrību vadītāju atbrīvošanu,

 ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā kopš 2020. gada 9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām stāvoklis Baltkrievijā ir turpinājis pasliktināties; tā kā ANO institūcijas ir ziņojušas par represijām pret demonstrantiem un opozīcijas pārstāvjiem un ir pieprasījušas nodrošināt tiesiskumu tiesu sistēmā; tā kā ANO īpašā referente par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā ir paziņojusi, ka iekļaujoša politiskā dialoga un pārskatatbildības īstenošanas process ir vienīgais veids, kā no šīs situācijas izkļūt;

B. tā kā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra birojs ir nosodījis patvaļīgas aizturēšanas un aresta, spīdzināšanas un nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās gadījumus, kā arī tādu personu netaisnīgas un slēgtas tiesas prāvas, kuras iestādes uzskata par valdības kritiķiem;

C. tā kā personas un organizācijas, kas publiski iebilst pret karu Ukrainā un Baltkrievijas sadarbību ar okupantiem šajā karā, pēc tam tiek arestētas, tostarp Baltkrievijas Demokrātisko arodbiedrību kongresa vadītāji;

D. tā kā opozīcijas līderei Sviatlana Tsikhanouskaya 2023. gada 6. martā aizmuguriski tika piespriesti 15 gadi ieslodzījumā; tā kā tiesa ir piespriedusi 18 gadus ilgu cietumsodu arī bijušajam Baltkrievijas kultūras ministram Pavel Latushka;

E. tā kā Baltkrievijas iestādes ir grozījušas tiesību aktus, lai paplašinātu to organizāciju loku, kuras var atzīt par "ekstrēmistu organizācijām"; tā kā Baltkrievijas Augstākā tiesa to ir izmantojusi, lai likvidētu Baltkrievijas Demokrātisko arodbiedrību kongresu un ar to saistītās organizācijas; tā kā ir uzsākta 31 to vadītāja un aktīvista kriminālvajāšana; tā kā ANO īpašā referente jautājumos par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā ir nosodījusi to, ka šāda prakse tiek piemērota citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām;

F. tā kā 2021. gada 25. martā tika arestēts žurnālists Andžejs Počobuts un viņam piespriests astoņu gadu cietumsods, apsūdzot viņu par tādu darbību veicināšanu, kuru mērķis ir kaitēt valsts drošībai un kurināt etnisko naidu; tā kā ir ziņots, ka Baltkrievijā patlaban ir ieslodzīti vēl 33 mediju pārstāvji;

G. tā kā Cilvēktiesību centra "Viasna" dibinātājam un 2022. gada Nobela Miera prēmijas laureātam Alesam Bjaļackim 2023. gada 3. martā tika piespriests 10 gadu cietumsods par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un tādu darbību un grupējumu finansēšanu, kas pārkāpj sabiedrisko kārtību;

H. tā kā tiek lēsts, ka patlaban Baltkrievijā ir 30 000 Krievijas karavīru, un Krievijas armija ir iesaistīta nelikumīgā iebrukumā Ukrainā; tā kā Baltkrievijas kaimiņvalstīs (Polijā, Latvijā un Lietuvā) ir vairāk nekā 19 000 NATO karavīru, tostarp ASV militārpersonas;

I. tā kā kopš 2020. gada oktobra ES ir piemērojusi Baltkrievijai piecas sankciju paketes, kas attiecas uz 195 privātpersonām un 34 Baltkrievijas struktūrām, tostarp valsts uzņēmumiem, kā arī noteikusi tirdzniecības ierobežojumus, aizliegumu veikt darījumus ar Baltkrievijas Centrālo banku un piecām Baltkrievijas bankām – aizliegumu izmantot SWIFT sistēmu; tā kā ES ir aizliegusi Baltkrievijas pārvadātājiem izmantot ES lidostas un gaisa telpu pēc tam, kad tika apcietināti opozīcijas žurnālisti Raman Pratasevich un Sofia Sapega, kad lidmašīna, ar kuru viņi ceļoja, bija spiesta nolaisties Minskā;

J. tā kā patvēruma meklētājiem no trešām valstīm, kas mēģina sasniegt Eiropas Savienību caur Baltkrieviju, sistemātiski tiek liegtas viņu pamattiesības un viņi bieži tiek atgriezti Baltkrievijā, pārkāpjot neizraidīšanas principu, kā arī patvaļīgi aizturēti gan Polijā, gan Latvijā; tā kā pēdējā mēneša laikā pie Polijas un Baltkrievijas robežas ir gājuši bojā vismaz četri cilvēki, tostarp sieviete, kas palikusi bez palīdzības, neraugoties uz brīdinājumiem Polijas iestādēm,

1. pauž visdziļāko solidaritāti ar Baltkrievijas tautu, kā arī pauž bažas par pašreizējo situāciju šajā valstī; uzsver, ka ir nepieciešams miermīlīgs un demokrātisks risinājums, pilnībā ievērojot Baltkrievijas un tās iedzīvotāju suverenitāti;

2. nosoda Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības kriminalizāciju un aktīvistu un žurnālistu kriminālvajāšanu un aicina atbrīvot visus šajā sakarā apcietinātos vai notiesātos, tostarp Andžeju Počobutu, Alesu Bjaļacki, Raman Pratasevic un Sofia Sapega; aicina atcelt tiesību aktus, kuru mērķis ir kavēt pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību un Baltkrievijas atbilstību starptautiskajiem standartiem par tiesībām uz pienācīgu lietas izskatīšanu;

3. uzsver, ka visiem no cilvēktiesību pārkāpumiem un ļaunprātībām cietušajiem ir jānodrošina piekļuve tiesai un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību;

4. pauž nožēlu par nesenajiem grozījumiem Kriminālkodeksā, kas paplašina to noziegumu sarakstu, par kuriem paredzēts nāvessods; steidzami aicina atcelt nāvessodu Baltkrievijā un visā pasaulē;

5. mudina ES un tās dalībvalstis atbalstīt ANO ģenerālsekretāra un citu starptautisku dalībnieku centienus panākt miera sarunas; uzsver faktu, ka militāro spēku koncentrēšana pie ES austrumu robežām var veicināt turpmāku konfrontāciju ar potenciāli postošām sekām Baltkrievijai un Eiropai kopumā; pauž bažas par NATO paplašināšanos austrumu virzienā;

6. uzsver, ka reģionā pastāv kodolkonflikta risks, un aicina visas puses atturēties no jebkādiem pasākumiem šajā virzienā; nosoda Baltkrievijas lēmumu atteikties no valsts, kas neiegādājas kodolieročus, statusa un aicina īstenot efektīvus pasākumus, lai turpmāko drošības nolīgumu pamatā ir atteikšanās no kodolieročiem reģionā; nosoda to, ka kodolvalstis izvieto kodolieročus trešās valstīs;

7. pauž solidaritāti ar Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri protestē pret iebrukumu Ukrainā; stingri mudina dalībvalstis aizsargāt Krievijas un Baltkrievijas valstspiederīgos, kurus vajā par to, ka viņi iestājas vai protestē pret karu, kā arī Krievijas un Baltkrievijas dezertierus un pārliecinātos iebildumu cēlājus un piešķirt viņiem patvērumu; uzstāj, ka ES aizsardzība un patvērums ir jāpiešķir arī Ukrainas dezertieriem un pārliecinātajiem iebildumu cēlājiem;

8. pauž solidaritāti ar Baltkrievijas kreiso partiju "Taisnīga pasaule" un tās centieniem panākt ekonomiskās un sociālās reformas Baltkrievijā, kā arī tās iebildumiem pret Baltkrievijas kā suverēnas valsts instrumentalizāciju karā Ukrainā;

9. pauž bažas par ES ekonomisko sankciju negatīvo ietekmi uz visiem Baltkrievijas iedzīvotājiem;

10. pauž nopietnas bažas par to personu no trešām valstīm humāno situāciju, kuri meklē starptautisko aizsardzību pie Baltkrievijas un ES robežām; aicina visus dalībniekus, jo īpaši Polijas un Latvijas iestādes, pilnībā ievērot starptautiskās tiesības, tostarp neizraidīšanas principu, kā arī attiecīgos ES tiesību aktus patvēruma jomā un Šengenas Robežu kodeksu;

11. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām un Baltkrievijas valdībai.

 

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 13. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika