Πρόταση ψηφίσματος - B9-0164/2023Πρόταση ψηφίσματος
B9-0164/2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την περαιτέρω καταστολή του λαού της Λευκορωσίας, και ιδίως οι υποθέσεις του Andrzej Poczobut και του Ales Bialiatski

8.3.2023 - (2023/2573(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler‑Lima, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Liudas Mažylis, Radosław Sikorski, Milan Zver
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0164/2023

Διαδικασία : 2023/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0164/2023
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0164/2023
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0164/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την περαιτέρω καταστολή του λαού της Λευκορωσίας και ιδίως οι υποθέσεις του Andrzej Poczobut και του Ales Bialiatski

(2023/2573(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λευκορωσία,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Οκτωβρίου 2021,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) Josep Borrell στις 25 Μαρτίου 2021 σχετικά με τη στοχοποίηση της Ένωσης Πολωνών στη Λευκορωσία και της 17ης Ιανουαρίου 2023 σχετικά με τις δίκες ηγετών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της G7 της 4ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με τη Λευκορωσία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Λευκορωσίας συνεχίζει τις πράξεις καταστολής κατά του λαού της Λευκορωσίας, με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δημοσιογράφους, τους ακτιβιστές της αντιπολίτευσης και πολλούς άλλους να διώκονται για πολιτικούς λόγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική δίωξη παραμένει μία από τις σοβαρότερες μορφές καταστολής και εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2023 υπάρχουν περισσότερα από 1 450 άτομα στον κατάλογο των Λευκορώσων πολιτικών κρατουμένων που τηρεί το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Viasna· λαμβάνοντας υπόψη ότι 69 ονόματα προστέθηκαν στον κατάλογο τον Φεβρουάριο του 2023· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Viasna γνωρίζει τουλάχιστον 2 900 άτομα που έχουν καταδικαστεί σε πολιτικά υποκινούμενες ποινικές υποθέσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι αυθαίρετες συλλήψεις ατόμων για την άσκηση των ατομικών τους δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Viasna ανέφερε 258 τέτοιες συλλήψεις τον Φεβρουάριο του 2023, καθώς και 195 περιπτώσεις πολιτικά υποκινούμενων διοικητικών διώξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστές επέβαλαν 31 ποινές διοικητικής φυλάκισης και 11 πρόστιμα κατά την ίδια περίοδο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ales Bialiatski, διακεκριμένος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδρυτής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Viasna, συνελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2022 και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτικά υποκινούμενη δίκη του ξεκίνησε στις 5 Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώθηκε στις 3 Μαρτίου 2023 με αποτέλεσμα την καταδίκη του σε 10 χρόνια φυλάκισης σε σωφρονιστική αποικία και σε βαρύ πρόστιμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι κρίθηκε ένοχος για «λαθρεμπόριο» και «κατάφωρη παραβίαση της δημόσιας τάξης»·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrzej Poczobut, δημοσιογράφος και αναπληρωτής πρόεδρος της Ένωσης Πολωνών στη Λευκορωσία, συνελήφθη στις 25 Μαρτίου 2021 και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με την κατηγορία της «δημόσιας προσβολής του Προέδρου της Λευκορωσίας» και της «υποκίνησης εθνοτικού μίσους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Φεβρουαρίου 2023, το περιφερειακό δικαστήριο Hrodna τον έκρινε ένοχο για ενθαρρυντικές ενέργειες που είχαν ως στόχο να βλάψουν την εθνική ασφάλεια της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και να υποκινήσουν την εθνοτική εχθρότητα, και τον καταδίκασαν σε οκταετή φυλάκιση σε σωφρονιστική αποικία ενισχυμένης ασφάλειας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες κατά των Andrzej Poczobut και Ales Bialiatski θεωρούνται ευρέως πολιτικά υποκινούμενες και αποσκοπούν στη φίμωση ανεξάρτητων φωνών και στην καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις της Λευκορωσίας εξακολουθούν να διώκονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Ιανουαρίου 2023 ξεκίνησε ερήμην η πολιτικά υποκινούμενη δίκη της επικεφαλής του Ενωμένου Μεταβατικού Συμβουλίου, Sviatlana Tsikhanouskaya, και μελών του Συμβουλίου Συντονισμού, μεταξύ των οποίων οι Maryia Maroz, Volha Kavalkova, Pavel Latushka και Siarhei Dyleuski· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Μαρτίου 2023, η Sviatlana Tsikhanouskaya καταδικάστηκε σε 15ετή φυλάκιση, ο Pavel Latushka σε 18ετή φυλάκιση και οι Maryia Maroz, Volha Kavalkova και Siarhei Dyleuski σε 12ετή φυλάκιση·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα Λευκορώσων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τους στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή εξακολουθεί να επηρεάζει όλους τους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της ακαδημαϊκής κοινότητας, των μέσων ενημέρωσης και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη ατόμων συνεχίζεται υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι υφίστανται επιπρόσθετη καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή λαμβάνει τη μορφή της κράτησης πολιτικών κρατουμένων σε συνθήκες που απαγορεύονται σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Λευκορωσίας, της επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων για ψευδείς λόγους, της τοποθέτησής τους σε κελιά τιμωρίας, της αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας για ορισμένους πολιτικούς κρατουμένους και της αυθαίρετης παράτασης της ποινής φυλάκισής τους, της παραβίασης του δικαιώματος αλληλογραφίας των πολιτικών κρατουμένων και της στέρησης των οικογενειακών επισκέψεων με εξωφρενικά προκείμενα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς συνέχισε τις πράξεις καταστολής κατά δικηγόρων σε αντίποινα για την έκφραση απόψεων σχετικά με ζητήματα δικαιωμάτων, την εκπροσώπηση πελατών σε πολιτικά υποκινούμενες υποθέσεις και την έκφραση απόψεων κατά του πολέμου στην Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Αύγουστο του 2020, τουλάχιστον 70 δικηγόροι έχουν χάσει τις άδειες άσκησης επαγγέλματός τους μετά από αυθαίρετες αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή πολιτικά υποκινούμενες διαδικασίες αποβολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2022 επτά δικηγόροι αντιμετώπισαν πολιτικά υποκινούμενες ποινικές κατηγορίες και συνέχισαν να αντιμετωπίζουν διοικητικές κατηγορίες, κρατήσεις, έρευνες και παρενόχληση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας εξακολουθούν να θεσπίζουν μέτρα που περιορίζουν τα δικαιώματα των Λευκορώσων που ζουν στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2022 και το 2023, 58 άτομα συνελήφθησαν μετά την επιστροφή τους στη Λευκορωσία για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις του 2020 ή για την κοινοποίηση περιεχομένου που θεωρήθηκε «εξτρεμιστικό» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Lukashenka λαμβάνει όλο και πιο κατασταλτικά μέτρα κατά των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία, ιδίως της πολωνικής μειονότητας, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος σχολείων που διδάσκουν σε αυτή την εθνική μειονοτική γλώσσα, καθώς και κατά οργανώσεων που εκπροσωπούν την πολωνική μειονότητα, όπως η Ένωση Πολωνών στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Lukashenka διαστρεβλώνει την ιστορική αλήθεια και μνήμη διαδίδοντας ψέματα σχετικά με εικαζόμενες φρικαλεότητες εις βάρος Λευκορώσων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά από τους Πολωνούς αντάρτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστηματικές διακρίσεις εις βάρος της πολωνικής εθνικής μειονότητας συνεχίζονται εδώ και πολλά χρόνια·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 1 Μαρτίου 2023, άνοιξε στις Βρυξέλλες το επίσημο γραφείο της δημοκρατικής Λευκορωσίας σε τελετή με την παρουσία της Sviatlana Tsikhanouskaya·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο καθεστώς εξακολουθεί να καταπνίγει τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς απαγόρευσε τη λειτουργία της Εκκλησίας Νέας Ζωής του Μινσκ και έθεσε υπό κράτηση τον πάστορα της εκκλησίας Viachaslau Hancharenka, καθώς και τον πάστορα Antoni Bokun· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, η Πολιτιστική Κληρονομιά του Μινσκ, η οικοδομική υπηρεσία που ελέγχει το κτίριο της λεγόμενης Κόκκινης Καθολικής Εκκλησίας, διέταξε την ενορία να απομακρύνει από το κτίριο όλα τα αντικείμενά που της ανήκαν, ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε υπό ανεξήγητες περιστάσεις·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο Συντονισμού, μόνο το 2022, οκτώ Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς, τρεις Ελληνοκαθολικοί ιερείς, έξι Ορθόδοξοι ιερείς και επτά Προτεστάντες αντιμετώπισαν διάφορες μορφές πίεσης από το παράνομο καθεστώς, οι οποίες κυμαίνονταν από πρόστιμα έως μακρόχρονες ποινές φυλάκισης, συμπεριλαμβανομένου του Siarhei Rezanovich, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 16 ετών σε σωφρονιστική αποικία υπό αυστηρούς όρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι στερούνται συστηματικά την πρόσβαση σε θρησκευτικά βιβλία και επισκέψεις ιερέων ή παστόρων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να συγκροτήσει ομάδα επαφής για τη Λευκορωσία σε συνεργασία με εκπροσώπους των δημοκρατικών δυνάμεων της Λευκορωσίας και της κοινωνίας των πολιτών·

1. επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Λευκορωσίας που εξακολουθεί να υπερασπίζεται μια κυρίαρχη, ελεύθερη και δημοκρατική Λευκορωσία, διακινδυνεύοντας την ελευθερία του και όλο και συχνότερα τη ζωή του, και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και όλων των ατόμων που κρατούνται αυθαίρετα, συλλαμβάνονται ή καταδικάζονται για πολιτικούς λόγους και την απόσυρση όλων των κατηγοριών εναντίον τους, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση και οικονομική αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστησαν λόγω της παράνομης κράτησής τους· ζητεί τον τερματισμό της κρατικής βίας·

2. εξακολουθεί να καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη καταστολή εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοσιογράφων και των πολιτικών ακτιβιστών στη Λευκορωσία, μεταξύ άλλων μέσω πολιτικά υποκινούμενων δικών· καταδικάζει τη συστηματική καταστολή πολιτών από το καθεστώς Lukashenka, η οποία έχει αναγκάσει χιλιάδες Λευκορώσους να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά τις νόθες εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020· επαναλαμβάνει ότι η συνεχιζόμενη εκστρατεία συστηματικής καταστολής και ο αναγκαστικός εκτοπισμός αμάχων ισοδυναμούν με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3. καταδικάζει την κράτηση και την καταδίκη των Andrzej Poczobut και Ales Bialiatski· καταγγέλλει τις πολυάριθμες παραβιάσεις του δικαιώματός τους σε δίκαιη δίκη και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση και αποζημίωσή τους·

4. καταγγέλλει το γεγονός ότι οι πολιτικά υποκινούμενες δίκες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς τη δέουσα νομική διαδικασία, παραβιάζοντας έτσι τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της χώρας, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται αυστηρές και αδικαιολόγητες ποινές σε ηγέτες της αντιπολίτευσης·

5. καταδικάζει τη δίωξη της πολωνικής εθνικής μειονότητας στη Λευκορωσία και των εκπροσώπων της· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να σταματήσουν όλα τα μέτρα που έχουν λάβει κατά της πολωνικής εθνικής μειονότητας και να σεβαστούν τα δικαιώματά της, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εκπαίδευση στα πολωνικά·

6. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει απερίφραστα την εμπλοκή της Λευκορωσίας στον αδικαιολόγητο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τη στήριξη που παρέχει, μεταξύ άλλων μέσω του λεγόμενου δημοψηφίσματος που αποκαθιστά το πυρηνικό καθεστώς της χώρας, αλλά και επιτρέποντας την κυκλοφορία στρατευμάτων και όπλων, τη χρήση του εναέριου χώρου της χώρας, τον ανεφοδιασμό και την αποθήκευση στρατιωτικών πυρομαχικών· αναγνωρίζει ότι η Λευκορωσία είναι συνεργός σε κρατική χορηγία της τρομοκρατίας και συνεργός ενός κράτους που χρησιμοποιεί τρομοκρατικά μέσα·

7. καταδικάζει τη φιλοπόλεμη ρητορική που χρησιμοποιούν Λευκορώσοι ηγέτες κατά της Ουκρανίας και τη μαζική εξάπλωση της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης σχετικά με τον επιθετικό πόλεμο· επαναλαμβάνει ότι ο Lukashenka και άλλοι αξιωματούχοι της Λευκορωσίας φέρουν από κοινού την ευθύνη για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία και θα πρέπει να λογοδοτήσουν στα κατάλληλα διεθνή δικαστήρια και στο προτεινόμενο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα επίθεσης κατά της Ουκρανίας· εκφράζει την υποστήριξή του προς τους Λευκορώσους εθελοντές και αντάρτες που αγωνίζονται για την ανεξαρτησία της Λευκορωσίας και βοηθούν την Ουκρανία στην άμυνά της κατά του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας·

8. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τις κυρώσεις της ΕΕ κατά ατόμων και οντοτήτων που ευθύνονται για τη συστηματική καταστολή στη Λευκορωσία, να διασφαλίσουν την ορθή επιβολή τους και να αντιμετωπίσουν τα κενά στην εφαρμογή των κυρώσεων· ζητεί όλες οι κυρώσεις που επιβάλλονται κατά της Ρωσίας σε σχέση με τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας να αντικατοπτρίζονται αυστηρά και για τη Λευκορωσία·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη και προστασία στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία, που πρόκειται να αντιμετωπίσουν με σοβαρή καταστολή, μεταξύ άλλων με την έκδοση θεωρήσεων έκτακτης ανάγκης για να εγκαταλείψουν τη Λευκορωσία, εάν χρειαστεί·

10. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων προς τις ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Λευκορωσίας, τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, την κοινωνία των πολιτών και τους δημοκρατικούς ακτιβιστές τόσο στη Λευκορωσία όσο και στην εξορία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας, στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και στις δημοκρατικές πολιτικές ομάδες και δομές, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Συντονισμού και του Ενωμένου Μεταβατικού Συμβουλίου· καλεί τις δημοκρατικές δυνάμεις της Λευκορωσίας να διατηρήσουν και να προωθήσουν την ενότητα επιδιώκοντας τον στόχο για μια ελεύθερη, δημοκρατική και ανεξάρτητη Λευκορωσία·

11. υπογραμμίζει την ανάγκη για διεξοδική διερεύνηση των εγκλημάτων που διέπραξε το καθεστώς Lukashenka κατά του λαού της Λευκορωσίας· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ενεργά την αρχή της οικουμενικής δικαιοδοσίας και να προετοιμάσουν δικαστικές υποθέσεις κατά Λευκορώσων αξιωματούχων που ευθύνονται ή συνεργούν σε συστηματική βία και καταστολή και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένου του Aliaksandr Lukashenka·

12. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεργαστούν με διεθνείς εταίρους, όπως ο μηχανισμός της Μόσχας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καθώς και με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών που δραστηριοποιούνται επιτόπου, προκειμένου να διασφαλιστούν η παρακολούθηση, η τεκμηρίωση και η αναφορά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η επακόλουθη λογοδοσία και η δικαίωση για τα θύματα·

13. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και διαδικασιών και ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ή άλλων αρμόδιων διεθνών δικαστηρίων για να υποστηρίξουν τη διερεύνηση και τη δίωξη πράξεων που συνδέονται με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και που διαπράχθηκαν από τους πολιτικούς υπεύθυνους στη Λευκορωσία, ιδίως τον Aliaksandr Lukashenka, ως εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

14. καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει ειδική ομάδα που θα ανοίξει πολιτικό διάλογο με τους εκπροσώπους της δημοκρατικής Λευκορωσίας, προκειμένου να εργαστεί για μια ολοκληρωμένη πολυτομεακή συμφωνία που θα αποτελέσει το θεμέλιο της συνεργασίας με μια δημοκρατική Λευκορωσία μόλις το σημερινό καθεστώς παύσει να βρίσκεται στην εξουσία· επαναλαμβάνει ότι αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα σχέδιο οικονομικών και διοικητικών πόρων, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί προκειμένου να υλοποιηθούν και να χρηματοδοτηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη χώρα μόλις αυτό καταστεί εφικτό· υπογραμμίζει τη σημασία του νεοσυσταθέντος γραφείου της δημοκρατικής Λευκορωσίας στις Βρυξέλλες, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί ως σημαντική de facto διπλωματική αποστολή·

15. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να επισημοποιηθεί η σχέση μεταξύ των δημοκρατικών δυνάμεων της Λευκορωσίας και του Κοινοβουλίου, προκειμένου να ενισχυθεί η εκπροσώπηση της Λευκορωσίας στη διεθνή σκηνή και στο έργο διεθνών οργανισμών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση του Ενωμένου Μεταβατικού Συμβουλίου της Λευκορωσίας και του Συμβουλίου Συντονισμού ως έμπιστων και εποικοδομητικών εταίρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που επηρεάζουν τις περιφερειακές και διμερείς σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας· ζητεί, ως εκ τούτου, την ανανέωση της συμμετοχής επίσημων δημοκρατικών εκπροσώπων της Λευκορωσίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest και στην Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία·

16. καταδικάζει εκ νέου την πρόσφατη απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) να επιτρέψει σε Λευκορώσους αθλητές να πάρουν μέρος σε αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού του 2024 υπό ουδέτερη σημαία, απόφαση που αντιβαίνει στην πολύπλευρη απομόνωση της Λευκορωσίας από τη διεθνή κοινότητα και θα χρησιμοποιηθεί από το καθεστώς για σκοπούς προπαγάνδας· καλεί τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να ασκήσουν πίεση στη ΔΟΕ για να ανακαλέσει αυτή την απόφαση, η οποία αποτελεί όνειδος για τον διεθνή κόσμο του αθλητισμού, και να υιοθετήσει παρόμοια θέση για κάθε άλλη αθλητική, πολιτιστική ή επιστημονική εκδήλωση·

17. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στις αρχές της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και στους εκπροσώπους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου