Rezolūcijas priekšlikums - B9-0164/2023Rezolūcijas priekšlikums
B9-0164/2023

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par jaunām represijām pret Baltkrievijas tautu, jo īpaši Andžeja Počobuta un Alesa Bjaļacka lietu

8.3.2023 - (2023/2573(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler‑Lima, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Liudas Mažylis, Radosław Sikorski, Milan Zver
PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0164/2023

Procedūra : 2023/2573(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0164/2023
Iesniegtie teksti :
B9-0164/2023
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9‑0164/2023

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jaunām represijām pret Baltkrievijas tautu, jo īpaši Andžeja Počobuta un Alesa Bjaļacka lietu

(2023/2573(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju,

 ņemot vērā Eiropadomes 2021. gada 21. un 22. oktobra secinājumus,

 ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzepa Borela 2021. gada 25. marta paziņojumu par vēršanos pret Poļu savienību Baltkrievijā un 2023. gada 17. janvāra paziņojumu par opozīcijas līderu un žurnālistu tiesāšanu,

 ņemot vērā G7 ārlietu ministru sanāksmes 2022. gada 4. novembra paziņojumu par Baltkrieviju,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Baltkrievijas režīms ir turpinājis represijas pret Baltkrievijas tautu, politisku iemeslu dēļ vajājot pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, cilvēktiesību aizstāvjus, žurnālistus, opozīcijas aktīvistus un daudzus citus; tā kā kriminālvajāšana joprojām ir viens no smagākajiem represiju veidiem un joprojām ir plaši izplatīta;

B. tā kā kopš 2023. gada marta cilvēktiesību centra “Viasna” uzturētajā Baltkrievijas politieslodzīto sarakstā ir vairāk nekā 1450 cilvēku; tā kā 2023. gada februārī sarakstam tika pievienoti 69 vārdi; tā kā “Viasna” ir informēta par vismaz 2900 cilvēkiem, kuri ir notiesāti politiski motivētās krimināllietās;

C. tā kā turpinās personu patvaļīga apcietināšana par viņu pilsonisko tiesību izmantošanu; tā kā “Viasna” ziņoja, ka 2023. gada februārī notikuši 258 šādi aresti, kā arī 195 politiski motivētas administratīvas vajāšanas gadījumi; tā kā tiesneši tajā pašā laikposmā piesprieda 31 administratīvu cietumsodu un 11 naudas sodus;

D. tā kā ievērojamais cilvēktiesību aizstāvis un cilvēktiesību centra “Viasna” dibinātājs Aless Bjaļackis 2022. gada 12. februārī tika arestēts un pašlaik atrodas pirmstiesas apcietinājumā; tā kā viņa politiski motivētais tiesas process sākās 2023. gada 5. janvārī un noslēdzās 2023. gada 3. martā, un viņam tika piespriests 10 gadu sods kolonijā un liela apmēra naudas sods; tā kā viņš tika atzīts par vainīgu “kontrabandā” un “rupjos sabiedriskās kārtības pārkāpumos”;

E. tā kā 2021. gada 25. martā tika arestēts žurnālists un Baltkrievijas Poļu savienības priekšsēdētāja vietnieks Andžejs Počobuts, kam pēc tam tika piespriests trīs gadu cietumsods par “publisku Baltkrievijas prezidenta apvainošanu” un “etniskā naida kurināšanu”; tā kā 2023. gada 8. februārī Hrodnas apgabaltiesa atzina viņu par vainīgu mudināšanā uz darbībām, kuru mērķis ir kaitēt Baltkrievijas Republikas valsts drošībai un kurināt etnisko naidu, un piesprieda viņam astoņu gadu cietumsodu stingra režīma kolonijā;

F. tā kā pret Andžeju Počobutu un Alesu Bjaļacki izvirzītās apsūdzības tiek plaši uzskatītas par politiski motivētām un to mērķis ir apklusināt neatkarīgus viedokļus un apspiest vārda un biedrošanās brīvību;

G. tā kā Baltkrievijas demokrātiskie politiskie spēki joprojām tiek vajāti; tā kā 2023. gada 17. janvārī sākās politiski motivēta Apvienotā pārejas kabineta vadītājas Svjatlanas Cihanouskas un Koordinācijas padomes locekļu, tostarp Marijas Marozas, Volhas Kavaļkovas, Pāvela Latuškas un Sjarheja Dileuska, aizmuguriska tiesas prāva; tā kā 2023. gada 6. martā Svjatlanai Cihanouskai tika piespriests 15 gadu cietumsods, Pāvelam Latuškam — 18 gadu cietumsods un Marijai Marozai, Volhai Kavaļkovai un Sjarhejam Dileuskim — 12 gadu cietumsods;

H. tā kā Baltkrievijas iestādes ir vairākkārt pārkāpušas Baltkrievijas pilsoņu cilvēktiesības, tostarp viņu tiesības uz vārda, miermīlīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvību; tā kā represijas joprojām skar visus sabiedrības slāņus, arī akadēmiskās aprindas, medijus un cilvēktiesību aizstāvjus; tā kā, aizbildinoties ar ekstrēmisma un terorisma apkarošanu, turpinās personu vajāšana;

I. tā kā politieslodzītie tiek pakļauti papildu represijām; tā kā tas izpaužas kā politieslodzīto turēšana apstākļos, kas ir aizliegti saskaņā ar Baltkrievijas starptautiskajām saistībām, disciplinārsodu piemērošana fiktīvu iemeslu dēļ, viņu ievietošana soda kamerās, dažu politieslodzīto drošības līmeņa paaugstināšana un patvaļīga brīvības atņemšanas termiņa pagarināšana, politieslodzīto tiesību uz korespondenci pārkāpums un ģimenes apmeklējumu liegšana, pamatojoties uz izgudrotiem aizbildinājumiem;

J. tā kā režīms ir turpinājis īstenot represijas pret advokātiem, atriebjoties par to, ka viņi pauž viedokli par tiesību jautājumiem, pārstāv klientus politiski motivētās lietās un iebilst pret karu Ukrainā; tā kā kopš 2020. gada augusta vismaz 70 advokāti ir zaudējuši savas licences pēc Tieslietu ministrijas patvaļīgi pieņemtiem lēmumiem vai politiski motivētām izslēgšanas procedūrām; tā kā 2022. gadā septiņiem advokātiem tika izvirzītas politiski motivētas kriminālapsūdzības un viņi turpināja saskarties ar administratīvām apsūdzībām, aizturēšanu, kratīšanu un aizskaršanu;

K. tā kā Baltkrievijas iestādes joprojām pieņem pasākumus, kas ierobežo ārvalstīs dzīvojošo baltkrievu tiesības; tā kā 2022. un 2023. gadā pēc atgriešanās Baltkrievijā par dalību 2020. gada protestos vai par tāda satura izplatīšanu sociālajos medijos, kas tiek saukts par “ekstrēmistisku”, tika arestēti 58 cilvēki;

L. tā kā Lukašenko režīms ir veicis arvien represīvākus pasākumus pret nacionālajām minoritātēm Baltkrievijā, jo īpaši poļu minoritāti, tostarp slēdzot skolas, kurās mācības notiek šīs nacionālās minoritātes valodā, kā arī pret organizācijām, kas pārstāv poļu minoritāti, piemēram, Baltkrievijas Poļu savienību; tā kā Lukašenko režīms kropļo vēsturisko patiesību un atmiņu, izplatot melus par iespējamiem nežēlīgiem noziegumiem, ko Polijas pagrīdes organizācijas it kā veikušas pret baltkrieviem Otrā pasaules kara laikā un tūlīt pēc tā; tā kā jau daudzus gadus notiek sistemātiska poļu nacionālās minoritātes diskriminācija;

M. tā kā 2023. gada 1. martā Briselē tika atklāts demokrātiskās Baltkrievijas oficiālais birojs un tā atklāšanas ceremonijā piedalījās Svjatlana Cihanouska;

N. tā kā nelikumīgais režīms turpina apspiest reliģijas un ticības brīvību; tā kā režīms aizliedza dievkalpojumus Minskas Jaunajā dzīvības baznīcā un aizturēja baznīcas mācītāju Vjačeslavu Hančarenku, kā arī mācītāju Antoniju Bokunu; tā kā 2022. gada 26. septembrī celtniecības aģentūra “Minsk Heritage”, kas kontrolē Sarkanās katoļu baznīcas ēku, pēc neizskaidrotos apstākļos notikuša ugunsgrēka pavēlēja draudzei izvākt no ēkas visu savu īpašumu;

O. tā kā saskaņā ar Koordinācijas padomes sniegto informāciju 2022. gadā vien astoņi Romas katoļu mācītāji, trīs Grieķu katoļu mācītāji, seši pareizticīgie mācītāji un septiņi luterāņu mācītāji saskārās ar nelikumīgā režīma izdarītu dažādu veidu spiedienu, sākot no naudas sodiem līdz ilgstošam cietumsodam, tostarp 16 gadu cietumsodam stingrā režīma soda kolonijā, kas tika piespriests Sjarhejam Rezanovičam; tā kā politieslodzītajiem sistemātiski tiek liegta piekļuve reliģiskajai literatūrai un priesteru vai mācītāju apmeklējumiem;

P. tā kā 2022. gada 7. septembrī Eiropas Padomes Ministru komiteja aicināja Eiropas Padomes ģenerālsekretāru sadarbībā ar Baltkrievijas demokrātiskajiem spēkiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem izveidot Baltkrievijas jautājumu kontaktgrupu,

1. atkārtoti apliecina solidaritāti ar Baltkrievijas tautu, kura turpina iestāties par suverēnu, brīvu un demokrātisku Baltkrieviju, riskējot ar savu brīvību un aizvien biežāk — ar savu dzīvību, un pieprasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos un visas personas, kas patvaļīgi aizturētas, apcietinātas vai notiesātas politiski motivētu iemeslu dēļ, un atcelt visas pret viņiem izvirzītās apsūdzības, kā arī pilnībā reabilitēt un finansiāli kompensēt zaudējumus, kas radušies viņu nelikumīgās aizturēšanas dēļ; prasa izbeigt valsts vardarbību;

2. joprojām pauž visstingrāko nosodījumu par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību, cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem un politiskajiem aktīvistiem, tostarp politiski motivētām tiesas prāvām; nosoda Lukašenko režīma īstenotās sistemātiskās pret civiliedzīvotājiem vērstās represijas, kuru dēļ kopš 2020. gada 9. augustā notikušo vēlēšanu rezultātu viltošanas tūkstošiem Baltkrievijas iedzīvotāju ir spiesti bēgt no valsts; atkārtoti norāda, ka pašreizējā sistemātisko represiju kampaņa un civiliedzīvotāju piespiedu pārvietošana ir uzskatāma par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem;

3. nosoda Andžeja Počobuta un Alesa Bjaļacka aizturēšanu un notiesāšanu; nosoda daudzos viņu tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumus un prasa viņus nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot, kā arī viņus pilnībā reabilitēt un piešķirt viņiem kompensāciju;

4. nosoda to, ka politiski motivētas tiesas prāvas notiek aiz slēgtām durvīm un bez pienācīga tiesas procesa, tādējādi pārkāpjot valsts starptautiskās saistības un pienākumus, un to rezultātā opozīcijas līderiem tiek piespriesti bargi un nepamatoti sodi;

5. nosoda poļu nacionālās minoritātes un to pārstāvju vajāšanu Baltkrievijā; aicina Baltkrievijas iestādes izbeigt visus pret poļu nacionālo minoritāti vērstos pasākumus un ievērot tās tiesības, tostarp tiesības uz izglītību poļu valodā;

6. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par Baltkrievijas iesaisti Krievijas nepamatotajā un neprovocētajā agresijas karā pret Ukrainu un tās sniegtajam atbalstam, tostarp organizējot tā dēvēto referendumu, ar kuru tiek atjaunots Baltkrievijas kodolvalsts statuss, kā arī atļaujot karaspēka un ieroču pārvietošanu, valsts gaisa telpas izmantošanu, degvielas uzpildi un militārās munīcijas glabāšanu; atzīst, ka Baltkrievija ir līdzdalībniece valsts īstenota terorisma sponsorēšanā un terorisma līdzekļus izmantojošas valsts līdzdalībniece;

7. nosoda kareivīgo retoriku, ko Baltkrievijas līderi izmanto pret Ukrainu, un propagandas un dezinformācijas plašo izplatīšanu par agresijas karu; atkārtoti norāda, ka Lukašenko un citas Baltkrievijas amatpersonas ir līdzatbildīgas par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem un ka šīs personas būtu jāsauc pie atbildības attiecīgajās starptautiskajās tiesās un īpašajā pret Ukrainu vērstā agresijas nozieguma tribunālā, ko ir ierosināts izveidot; pauž atbalstu Baltkrievijas brīvprātīgajiem un partizāniem, kas cīnās par Baltkrievijas neatkarību un palīdz Ukrainai aizsargāties pret Krievijas agresijas karu;

8. aicina ES un tās dalībvalstis pastiprināt ES sankcijas pret cilvēkiem un vienībām, kas ir atbildīgas par sistemātiskām represijām Baltkrievijā, nodrošināt to pienācīgu izpildi un novērst iespējas izvairīties no sankciju īstenošanas; aicina stingri piemērot Baltkrievijai visas tās pašas sankcijas, kas noteiktas pret Krieviju saistībā ar agresijas karu pret Ukrainu;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis sniegt atbalstu un aizsardzību Baltkrievijas cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kuri saskarsies ar smagām represijām, un šajā nolūkā cita starpā izsniegt ārkārtas vīzas, lai šīs personas vajadzības gadījumā varētu atstāt Baltkrieviju;

10. aicina Komisiju palielināt spēju veidošanas atbalstu Baltkrievijas neatkarīgajām arodbiedrībām, brīvajiem medijiem, pilsoniskajai sabiedrībai un demokrātiju atbalstošajiem aktīvistiem gan Baltkrievijā, gan trimdā; aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt sniegt atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, neatkarīgajiem medijiem un demokrātiskajām politiskajām grupām un struktūrām, tostarp Koordinācijas padomei un Apvienotajam pārejas kabinetam; aicina Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas spēkus saglabāt un veicināt vienotību, cenšoties sasniegt brīvas, demokrātiskas un neatkarīgas Baltkrievijas izveides mērķi;

11. uzsver, ka visaptveroši jāizmeklē noziegumi, ko Lukašenko režīms pastrādājis pret Baltkrievijas tautu; aicina dalībvalstis aktīvi piemērot universālās jurisdikcijas principu un sagatavot tiesas prāvas pret Baltkrievijas amatpersonām, kuras ir atbildīgas par sistemātisku vardarbību, represijām un noziegumiem pret cilvēci vai ir tajās līdzatbildīgas, tostarp Aleksandru Lukašenko;

12. aicina Komisiju, dalībvalstis un Eiropas Ārējās darbības dienestu sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, piemēram, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Maskavas mehānismu un ANO Cilvēktiesību padomi, kā arī cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsonisko sabiedrību uz vietas, lai nodrošinātu to, ka tiek uzraudzīti un dokumentēti cilvēktiesību pārkāpumi un par tiem tiek ziņots, kā arī lai pēc tam nodrošinātu tajos vainojamo saukšanu pie atbildības un cietušo iespējas vērsties tiesā;

13. prasa ES iestādēm veikt visus nepieciešamos pasākumus starptautiskās institūcijās un procesos un Starptautiskajā Krimināltiesā vai citos attiecīgos starptautiskos tribunālos vai tiesās, lai atbalstītu tādu Baltkrievijā politiski atbildīgo personu, jo īpaši Aleksandra Lukašenko, darbību izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kas saistītas ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un kas ir kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci;

14. aicina Komisiju izveidot darba grupu, kas sāks politisku dialogu ar demokrātiskās Baltkrievijas pārstāvjiem, lai strādātu pie visaptveroša daudznozaru nolīguma, kas būs pamats sadarbībai ar demokrātisku Baltkrieviju, tiklīdz pašreizējais režīms vairs nebūs pie varas; atkārtoti norāda, ka tas būtu jāapvieno ar finanšu un administratīvo resursu plānu, kas būtu jāīsteno, lai veiktu un finansētu nepieciešamās reformas valstī, tiklīdz tas būs iespējams; uzsver to, cik svarīgs ir jaunizveidotais demokrātiskās Baltkrievijas birojs Briselē, kam būtu jākalpo par nozīmīgu de facto diplomātisko misiju;

15. atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi formalizēt Parlamenta un Baltkrievijas demokrātisko spēku attiecības, lai stiprinātu Baltkrievijas pārstāvību starptautiskajā arēnā un starptautisko organizāciju darbā; šajā sakarībā uzsver, ka ir izveidots Baltkrievijas Apvienotais pārejas kabinets un Koordinācijas padome kā uzticami un konstruktīvi partneri to problēmu risināšanā, kas ietekmē ES un Baltkrievijas reģionālās un divpusējās attiecības; tādēļ aicina atjaunot Baltkrievijas oficiālo demokrātisko pārstāvju dalību Euronest parlamentārajā asamblejā un Delegācijā attiecībām ar Baltkrieviju;

16. atkārtoti nosoda Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) neseno lēmumu atļaut Baltkrievijas sportistiem ar neitrālu karogu piedalīties 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, kas ir pretrunā starptautiskās kopienas īstenotajai daudzpusīgajai Baltkrievijas izolācijai un ko Baltkrievijas režīms izmantos propagandas nolūkos; aicina dalībvalstis un starptautisko sabiedrību izdarīt spiedienu uz SOK, lai atceltu šo lēmumu, kas apkauno starptautisko sporta pasauli, un ieņemt līdzīgu nostāju attiecībā uz visiem citiem sporta, kultūras vai zinātnes pasākumiem;

17. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai, Baltkrievijas Republikas iestādēm un Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas pārstāvjiem.

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 13. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika