Πρόταση ψηφίσματος - B9-0165/2023Πρόταση ψηφίσματος
B9-0165/2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την περαιτέρω καταστολή κατά του λαού της Λευκορωσίας, και ιδίως τις υποθέσεις των Andrzej Poczobut και Ales Bialiatski

8.3.2023 - (2023/2573(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Hilde Vautmans
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0164/2023

Διαδικασία : 2023/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0165/2023
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0165/2023
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0165/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την περαιτέρω καταστολή κατά του λαού της Λευκορωσίας, και ιδίως τις υποθέσεις των Andrzej Poczobut και Ales Bialiatski

(2023/2573(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λευκορωσία,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα, τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και όλες τις άλλες συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει συνυπογράψει η Λευκορωσία,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Οκτωβρίου 2021,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) Josep Borrell στις 25 Μαρτίου 2021, σχετικά με τη στοχοποίηση της Ένωσης Πολωνών στη Λευκορωσία, στις 17 Ιανουαρίου 2023, σχετικά με τις δίκες ηγετών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων, και στις 3 Μαρτίου 2023, σχετικά με την καταδίκη του Ales Bialiatski και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), στις 7 Οκτωβρίου 2022, σχετικά με τη δικαστική απόφαση κατά εκπροσώπων ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης,

 έχοντας υπόψη τις εκθέσεις, με ημερομηνίες 4 Μαΐου 2021 και 20 Ιουλίου 2022, της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, Anaïs Marin, προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και την έκκληση που απηύθυναν εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, στις 10 Οκτωβρίου 2022, για την άμεση ελευθέρωση του φυλακισμένου νομπελίστα Ales Bialiatski και άλλων υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη Λευκορωσία,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, Teresa Ribeiro, στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, σχετικά με τη συνεχιζόμενη φυλάκιση δημοσιογράφων στη Λευκορωσία και, στις 7 Οκτωβρίου 2022, σχετικά με τις συνεχείς διώξεις εις βάρος Λευκορώσων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης,

 έχοντας υπόψη το σχόλιο της εκπροσώπου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ravina Shamdasani, στις 3 Μαρτίου 2023, σχετικά με την καταδίκη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση των υπουργών Εξωτερικών της G7, στις 4 Νοεμβρίου 2022, σχετικά με τη Λευκορωσία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Λευκορωσίας συνεχίζει τις πράξεις καταστολής κατά του λαού της Λευκορωσίας, με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δημοσιογράφους, τους ακτιβιστές της αντιπολίτευσης και πολλούς άλλους να διώκονται για πολιτικούς λόγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική δίωξη παραμένει μία από τις σοβαρότερες μορφές καταστολής και εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάρτιο του 2023 περισσότερα από 1.450 άτομα περιλαμβάνονται στον κατάλογο Λευκορώσων πολιτικών κρατουμένων τον οποίο τηρεί το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βιασνά, συμπεριλαμβανομένου του τιμηθέντος με το Βραβείο Ζαχάρωφ και βραβευμένου με Νόμπελ Ales Bialiatski·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ales Bialiatski, διακεκριμένος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδρυτής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βιασνά, συνελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2022 και τελεί σήμερα υπό προσωρινή κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιανουαρίου 2023, ξεκίνησαν πολιτικά υποκινούμενες δίκες κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ales Bialiatski, βραβευμένου με Νόμπελ και προέδρου του κέντρου Βιασνά, Valiantsin Stefanovich, μέλους του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βιασνά, Uladzimir Labkovich, συντονιστή της εκστρατείας «Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για Ελεύθερες Εκλογές», και Zmitser Salauyou· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγγελία ζήτησε βαριές ποινές φυλάκισης κατά των εν λόγω υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich, Zmitser Salauyou και Uladzimir Labkovich καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 10, 9, 8 και 7 ετών, αντίστοιχα, στις 3 Μαρτίου 2023·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrzej Poczobut, δημοσιογράφος και μέλος της Ένωσης Πολωνών στη Λευκορωσία, συνελήφθη στις 18 Μαρτίου 2021 και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με την κατηγορία της «δημόσιας προσβολής του προέδρου της Λευκορωσίας» και της «υποκίνησης εθνοτικού μίσους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Φεβρουαρίου 2023, το περιφερειακό δικαστήριο της πόλης Γκρόντνο τον έκρινε ένοχο για πράξεις που έχουν σκοπό να βλάψουν την εθνική ασφάλεια της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και να υποκινήσουν την εχθρότητα μεταξύ εθνοτήτων, και τον καταδίκασαν σε οκταετή φυλάκιση·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες κατά των Andrzej Poczobut και Ales Bialiatski θεωρούνται ευρέως πολιτικά υποκινούμενες και αποσκοπούν στη φίμωση ανεξάρτητων φωνών και στην καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2023 το δικαστήριο της πόλης του Μινσκ καταδίκασε την ηγέτιδα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας και επικεφαλής του Ενωμένου Μεταβατικού Συμβουλίου, Sviatlana Tsikhanouskaya, σε φυλάκιση 15 ετών ερήμην· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστήριο καταδίκασε και άλλες προσωπικότητες του Συντονιστικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα τον Paviel Latushka, σε φυλάκιση 18 ετών, και τους Maryia Maroz, Volha Kavalkova και Siarhei Dyleuski σε φυλάκιση 12 ετών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας έχουν παραβιάσει επανειλημμένως τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τους στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή εξακολουθεί να επηρεάζει όλους τους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της ακαδημαϊκής κοινότητας, των μέσων ενημέρωσης και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Λουκασένκο εξακολουθεί να στοχοποιεί δικηγόρους που υπερασπίζονται πολιτικούς κρατουμένους, όπως ο Vital Brahinets, ο οποίος, επειδή έχει υπερασπιστεί διάφορους πολιτικούς κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένου του Ales Bialiatski, καταδικάστηκε σε οκταετή φυλάκιση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας εξακολουθούν να θεσπίζουν μέτρα που περιορίζουν τα δικαιώματα των Λευκορώσων που ζουν στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2022 και το 2023 58 άτομα συνελήφθησαν μετά την επιστροφή τους στη Λευκορωσία για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις του 2020 ή για την κοινοποίηση περιεχομένου που θεωρήθηκε «εξτρεμιστικό» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Λευκορωσίας εξακολουθεί να περιορίζει σοβαρά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2022, η κυβέρνηση της Λευκορωσίας υπέβαλε νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο σχετικά με την τροποποίηση του νόμου για τα πολιτικά κόμματα, το οποίο καθιστά τους όρους ύπαρξης πολιτικών κομμάτων εξαιρετικά δυσχερείς·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Λουκασένκο λαμβάνει όλο και περισσότερα περιοριστικά μέτρα κατά των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία, ιδίως της πολωνικής και της λιθουανικής μειονότητας, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος σχολείων που κάνουν μάθημα στις εθνικές μειονοτικές γλώσσες·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ένωση Δημοσιογράφων της Λευκορωσίας, ο δημόσιος λόγος τελεί υπό σχεδόν πλήρη καταστολή, ενώ σοβαρή καταστολή υφίστανται και τα μέσα ενημέρωσης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λευκορωσίας δρομολόγησε το πρόγραμμα «Επιστροφή στο Σπίτι», το οποίο συνίσταται σε «πρόσκληση» των Λευκορώσων που εγκατέλειψαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια να επιστρέψουν στη Λευκορωσία, με την υπόσχεση ότι δεν θα υποστούν διώξεις, εφόσον προβούν σε επίσημη ομολογία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Λευκορώσοι που επέστρεψαν στη χώρα τους έχουν συλληφθεί, διωχθεί και ενίοτε καταδικαστεί σε φυλάκιση επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, δημοσίευσαν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικρίνοντας το καθεστώς Λουκασένκο ή έκαναν δωρεές σε θύματα της καταστολής στη Λευκορωσία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοικητική δίωξη είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί το καθεστώς Λουκασένκο για να φιμώσει την αντιπολίτευση και κάθε φωνή που αμφισβητεί το καθεστώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιανουάριο του 2023, το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βιασνά ανέφερε τουλάχιστον 350 συλλήψεις και 141 περιπτώσεις πολιτικά υποκινούμενων διοικητικών διώξεων·

O. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται ακόμη οι διώξεις ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2023 οι επικεφαλής ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων Henadz Fiadynich και Vasil Berasneu καταδικάστηκαν σε εννέα έτη φυλάκισης, ενώ ο Vatslau Areshka καταδικάστηκε σε οκτώ έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2023 τα μέλη της ομάδας «Ραμπότσι Ρουχ» (Εργατικό Κίνημα) Siarhei Shelest, Uladzimir Zhurauka, Andrei Paheryla, Hanna Ablab, Aliaksandr Hashnikau, Siarhei Dziuba, Ihar Mints, Valiantsin Tseranevich, Siarhei Shametska και Aliaksandr Kapshul κατηγορήθηκαν για εσχάτη προδοσία, σύσταση εξτρεμιστικής οργάνωσης και συμμετοχή σε αυτήν, και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση μεταξύ 11 και 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Λευκορωσίας συνεχίζει να προσθέτει ακτιβιστές και ηγέτες του δημοκρατικού συνδικαλιστικού κινήματος στους καταλόγους εξτρεμιστών και τρομοκρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατάλογοι «εξτρεμιστικών σχηματισμών» και «εξτρεμιστών και τρομοκρατών» έχουν διευρυνθεί σημαντικά·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωποι δημοκρατικών δυνάμεων εξακολουθούν να κρατούνται υπό απάνθρωπες συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να αναφέρουν επιδείνωση των συνθηκών υγείας, ταπείνωση και κακομεταχείριση·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις σε άτομα και οντότητες που ευθύνονται για την καταστολή στη Λευκορωσία και έχει παράσχει στήριξη στην κοινωνία των πολιτών και στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στη Λευκορωσία·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λευκορωσικές αρχές εξακολουθούν να υποστηρίζουν τον αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, επιτρέποντας στη Ρωσία να χρησιμοποιεί λευκορωσικό έδαφος για στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2023, αξιωματούχοι της Λευκορωσίας ανακοίνωσαν σχέδια για τη σύνδεση με το δίκτυο και, αργότερα, για την έναρξη λειτουργίας της δεύτερης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του λευκορωσικού πυρηνικού σταθμού (NPP) στο Αστραβιέτς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή του λευκορωσικού πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των τεχνικών προτύπων και διεθνών συμβάσεων, ενώ καταγράφηκαν πολυάριθμα περιστατικά που απειλούσαν την ασφάλεια, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της μονάδας·

1. εξακολουθεί να καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη καταστολή εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοσιογράφων και των πολιτικών ακτιβιστών στη Λευκορωσία, μεταξύ άλλων μέσω πολιτικά υποκινούμενων δικών·

2. επαναλαμβάνει την απαίτησή του να σταματήσει αμέσως η καταστολή και να ελευθερωθούν άνευ όρων όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και όλα τα άτομα που κρατούνται, συλλαμβάνονται ή καταδικάζονται αυθαίρετα για πολιτικούς λόγους, να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες εναντίον τους, καθώς και να αποκατασταθούν πλήρως και να αποζημιωθούν οικονομικά για τις ζημίες που υπέστησαν λόγω της κράτησής τους· παροτρύνει τις αρχές της Λευκορωσίας να θέσουν τέλος σε κάθε είδους καταστολή, διώξεις, βασανιστήρια και κακομεταχείριση του λαού της Λευκορωσίας, ενώ υπενθυμίζει στις αρχές τις υποχρεώσεις τους να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Λευκορώσων πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι·

3. εξακολουθεί την ακλόνητη συμπαράστασή του στον λαό της Λευκορωσίας που εξακολουθεί να αγωνίζεται για μια ελεύθερη, δημοκρατική και κυρίαρχη χώρα παρά τη σοβαρή καταστολή·

4. καταδικάζει την κράτηση και καταδίκη του Andrzej Poczobut και τη σύλληψη και δίκη του Ales Bialiatski και των μελών της Βιασνά Valiantsin Stefanovic και Uladzimir Labkovich· καταγγέλλει την καταδίκη των Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich, Zmitser Salauyou και Uladzimir Labkovich σε φυλάκιση 10, 9, 8 και 7 ετών, αντίστοιχα· καταγγέλλει τις πολυάριθμες παραβιάσεις του δικαιώματός τους σε δίκαιη δίκη και ζητεί την άμεση και άνευ όρων ελευθέρωσή τους, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση και αποζημίωσή τους·

5. καταδικάζει την ερήμην καταδίκη της Sviatlana Tsikhanouskaya, ηγέτιδας της δημοκρατικής αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας και επικεφαλής του Ενωμένου Μεταβατικού Συμβουλίου, καθώς και άλλων προσωπικοτήτων του Συντονιστικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα των Paviel Latushka, Maryia Maroz, Volha Kavalkova και Siarhei Dyleuski· καλεί τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα στα οποία ζουν τα πρόσωπα αυτά, να μεριμνήσουν για την ασφάλεια και την προστασία τους από το καθεστώς Λουκασένκο·

6. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει απερίφραστα την ανάμιξη της Λευκορωσίας στον αδικαιολόγητο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας· καταδικάζει την πολεμοχαρή ρητορική των Λευκορώσων ηγετών κατά της Ουκρανίας· επαναλαμβάνει ότι ο Λουκασένκο και άλλοι αξιωματούχοι της Λευκορωσίας φέρουν μερίδιο ευθύνης για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία και ότι πρέπει να λογοδοτήσουν στα ενδεδειγμένα διεθνή δικαστήρια· εκφράζει την υποστήριξή του προς τους Λευκορώσους εθελοντές και αντάρτες που αγωνίζονται για την ανεξαρτησία της Λευκορωσίας και βοηθούν την Ουκρανία στην άμυνά της κατά του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας·

7. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τις κυρώσεις της ΕΕ κατά ατόμων και οντοτήτων που ευθύνονται για την καταστολή στη Λευκορωσία και να διασφαλίσουν τη δέουσα επιβολή τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Λευκορωσία δεν συμπεριλήφθηκε στη 10η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας και των υποστηρικτών του παράνομου επιθετικού πολέμου της κατά της Ουκρανίας· ζητεί την έγκριση αξιόπιστων κυρώσεων κατά των Λευκορώσων και των λευκορωσικών φορέων που υποστηρίζουν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την έγκριση των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της καταστρατήγησης των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας μέσω της Λευκορωσίας·

8. καταδικάζει τον νόμο περί ιθαγένειας, τον οποίο υπέγραψε ο Αλεξάντερ Λουκασένκο και ο οποίος εισάγει τη δυνατότητα στέρησης ιθαγένειας για Λευκορώσους που ζουν στο εξωτερικό· υπογραμμίζει ότι οι αρχές της Λευκορωσίας παραβιάζουν το άρθρο 15 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της οποίας η Λευκορωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος και η οποία διασφαλίζει το δικαίωμα στην ιθαγένεια και απαγορεύει την αυθαίρετη στέρησή της· παροτρύνει τις αρχές της Λευκορωσίας να σταματήσουν το πρόγραμμα «Επιστροφή στο Σπίτι»·

9. καταδικάζει την έντονη άσκηση παρενοχλήσεων και διώξεων εις βάορς συνδικαλιστικών οργανώσεων· καταγγέλλει τις πολιτικά υποκινούμενες καταδίκες εις βάρος ηγετών ανεξάρτητων συνδικάτων Henadz Fiadynich, Vasil Berasneu και Vatslau Areshka, οι οποίες καταδεικνύουν πλήρη περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και σαφείς παραβιάσεις των διεθνών συμβάσεων εργασίας·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας, στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και στις δημοκρατικές πολιτικές ομάδες και δομές, συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστικού Συμβουλίου και του Ενωμένου Μεταβατικού Συμβουλίου· καλεί τις λευκορωσικές δημοκρατικές δυνάμεις να διατηρήσουν και να προωθήσουν την ενότητα με βάση τον κοινό στόχο για ελεύθερη, δημοκρατική και ανεξάρτητη Λευκορωσία·

11. καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να εξετάσει το ενδεχόμενο να καλέσει το Συντονιστικό Συμβούλιο και το Ενωμένου Μεταβατικού Συμβουλίου να εκπροσωπούν τη Λευκορωσία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest και στις σχετικές συνεδριάσεις σε μόνιμη βάση·

12. καταδικάζει τις προσπάθειες του καθεστώτος Λουκασένκο να εξαλείψει τον λευκορωσικό πολιτισμό και να εκρωσίσει το λευκορωσικό έθνος· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τον λευκορωσικό πολιτισμό και τις πολιτιστικές οργανώσεις της Λευκορωσίας·

13. καταδικάζει τις διώξεις εις βάρος εθνικών μειονοτικών ομάδων στη Λευκορωσία και των εκπροσώπων της· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να άρουν όλα τα μέτρα που έχουν λάβει εις βάρος των εθνικών μειονοτήτων και να σεβαστούν τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εκπαίδευση σε μειονοτικές γλώσσες·

14. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες κρατών μελών για την προστασία και την υποδοχή των Λευκορώσων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να στηρίξουν τη νεοσυσταθείσα αποστολή της Δημοκρατικής Λευκορωσίας στις Βρυξέλλες και τις λαϊκές πρεσβείες της Λευκορωσίας·

15. υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της ενότητας της ΕΕ όσον αφορά τη Λευκορωσία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διπλωματική απομόνωση του υπάρχοντος καθεστώτος· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την επίσκεψη του Ούγγρου υπουργού Εξωτερικών Péter Szijjártó στο Μινσκ, στις 13 Φεβρουαρίου, η οποία αντιβαίνει στην πολιτική της ΕΕ για τη Λευκορωσία, και αποδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν, από ορισμένα κράτη μέλη, σε άτομα του περιβάλλοντος του Αλεξάντερ Λουκασένκο·

16. εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία σχετικά με τα σχέδια για την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας 2 του λευκορωσικού πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Αστραβιέτς και τα σχέδια για την κατασκευή δεύτερου πυρηνικού σταθμού στη Λευκορωσία, δεδομένης της μη ασφαλούς κατασκευής του λευκορωσικού πυρηνικού σταθμού, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των τεχνικών προτύπων και των διεθνών συμβάσεων·

17. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις αρχές της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου