Förslag till resolution - B9-0165/2023Förslag till resolution
B9-0165/2023

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det fortsatta förtrycket mot det belarusiska folket, särskilt fallen Andrzej Poczobut och Ales Bjaljatski

8.3.2023 - (2023/2573(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0164/2023

Förfarande : 2023/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0165/2023
Ingivna texter :
B9-0165/2023
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0165/2023

Europaparlamentets resolution om det fortsatta förtrycket mot det belarusiska folket, särskilt fallen Andrzej Poczobut och Ales Bjaljatski

(2023/2573(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Belarus,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och alla övriga människorättskonventioner som Belarus är part i,

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 21–22 oktober 2021,

 med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell, av den 25 mars 2021 om angreppen på Polackernas förbund i Belarus, av den 17 januari 2023 om rättegångarna mot oppositionsledare och journalister och av den 3 mars 2023 om domen mot Ales Bjaljatski och andra människorättsförsvarare,

 med beaktande av uttalandet av den 7 oktober 2022 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om domen mot företrädare för oberoende medier,

 med beaktande av rapporterna av den 4 maj 2021 och den 20 juli 2022 från FN:s särskilde rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Belarus, Anaïs Marin, till FN:s råd för mänskliga rättigheter och uppmaningen av den 10 oktober 2022 från FN:s experter om omedelbart frigivande av den fängslade nobelpristagaren Ales Bjaljatski och andra människorättsförsvarare i Belarus,

 med beaktande av uttalandena från OSSE:s representant för mediefrihet, Teresa Ribeiro, av den 15 september 2022 om det fortsatta fängslandet av journalister i Belarus och av den 7 oktober 2022 om den fortsatta förföljelsen av belarusiska mediearbetare,

 med beaktande av kommentaren av den 3 mars 2023 från FN:s talesperson för mänskliga rättigheter, Ravina Shamdasani, om domarna mot människorättsförsvarare i Belarus,

 med beaktande av G7-utrikesministrarnas uttalande av den 4 november 2022 om Belarus,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den belarusiska regimen har fortsatt sitt förtryck mot det belarusiska folket, och företrädare för det civila samhället, människorättsförsvarare, journalister, oppositionsaktivister och många andra förföljs av politiska skäl. Straffrättsliga förfaranden är fortfarande en av de allvarligaste formerna av förtrycket, och används allmänt.

B. I mars 2023 fanns det över 1 450 personer på människorättscentrumet Vjasnas lista över belarusiska politiska fångar, däribland Sacharov- och Nobelpristagaren Ales Bjaljatski.

C. Ales Bjaljatski, en framstående människorättsförsvarare och grundare av människorättscentrumet Vjasna, greps den 12 februari 2022 och hålls för närvarande frihetsberövad i avvaktan på rättegång. Den 5 januari 2023 inleddes politiskt motiverade rättegångar mot människorättsförsvararna Ales Bjaljatski, nobelpristagare och styrelseordförande för Vjasna, Valjantsin Stefanovitj, medlem av Vjasna, Uladzimir Labkovitj, samordnare för kampanjen ”Människorättsförsvarare för fria val”, samt Zmitser Salaujou. Åklagaren krävde hårda fängelsestraff för dessa människorättsförsvarare. Ales Bjaljatski, Valjantsin Stefanovitj, Zmitser Salaujou och Uladzimir Labkovitj dömdes den 3 mars 2023 till tio, nio, åtta respektive sju års fängelse.

D. Andrzej Poczobut, journalist och medlem av Polackernas förbund i Belarus, greps den 18 mars 2021 och dömdes senare till tre års fängelse för ”offentlig förolämpning av Belarus president” och ”uppvigling till hets mot folkgrupp”. Den 8 februari 2023 dömde den regionala domstolen i Hrodna honom för uppmuntrande handlingar som syftade till att skada Republiken Belarus nationella säkerhet och uppviglande till hets mot folkgrupp, och dömde honom till åtta års fängelse.

E. Anklagelserna mot Andrzej Poczobut och Ales Bjaljatski anses allmänt vara politiskt motiverade och syfta till att tysta oberoende röster och undertrycka yttrande- och föreningsfriheten.

F. Den 6 mars 2023 dömde stadsdomstolen i Minsk ledaren för den belarusiska demokratiska oppositionen och chefen för den förenade övergångsregeringen, Svjatlana Tsichanouskaja, till 15 års fängelse i den tilltalades utevaro. Domstolen dömde också andra personer i samordningsrådet till fängelse, nämligen Pavel Latusjka, som fick ett fängelsestraff på 18 år, och Maryja Maroz, Volha Kavalkova och Siarhej Dyleuski, som fick ett fängelsestraff på 12 år vardera.

G. Myndigheterna i Belarus har upprepade gånger kränkt de mänskliga rättigheterna för landets medborgare, däribland rätten till yttrandefrihet, friheten att delta i fredliga sammankomster och föreningsfriheten. Förtrycket fortsätter att beröra alla delar av samhället, inbegripet den akademiska världen, medierna och människorättsförsvarare.

H. Lukasjenkoregimen fortsätter att rikta in sig på advokater som försvarar politiska fångar, såsom Vital Brahinets, som på grund av sitt försvar av flera politiska fångar, däribland Ales Bjaljatski, dömdes till åtta års fängelse.

I. De belarusiska myndigheterna fortsätter att vidta åtgärder som begränsar rättigheterna för belarusier bosatta utomlands. Under 2022 och 2023 greps 58 personer efter att ha återvänt till Belarus för att ha deltagit i protesterna 2020 eller för att ha delat innehåll som anses vara ”extremistiskt” på sociala medier.

J. Den belarusiska regimen fortsätter att kraftigt begränsa föreningsfriheten. I december 2022 lade den belarusiska regeringen fram ett lagförslag för parlamentet om ändring av lagen om politiska partier. Den ändrade lagen gör tillvaron extremt svår för politiska partier.

K. Lukasjenkoregimen har vidtagit allt fler repressiva åtgärder mot nationella minoriteter i Belarus, särskilt de polska och litauiska minoriteterna, och bland annat stängt skolor som undervisar på de nationella minoritetsspråken.

L. Enligt det belarusiska journalistförbundet är den offentliga debatten nästan helt förkvävd och medierna utsatta för allvarligt förtryck.

M. Den belarusiska regeringen har initierat programmet ”Vägen hem”, som går ut på att ”bjuda in” belarusiska medborgare som har lämnat landet de senaste åren att återvända till Belarus, med löfte om att de inte kommer att förföljas, förutsatt att de gör officiell avbön. Många belarusiska medborgare som har återvänt till sitt land har gripits, förföljts och ibland dömts till fängelse på grund av att de deltagit i protester, publicerat kommentarer i sociala medier där Lukasjenkoregimen kritiseras eller gett donationer till offer för förtrycket i Belarus.

N. Administrativ förföljelse är ett av de instrument som Lukasjenkoregimen använder för att tysta oppositionen och alla röster som ifrågasätter regimen. I januari 2023 rapporterade människorättscentrumet Vjasna minst 350 gripanden och 141 fall av politiskt motiverad administrativ förföljelse.

O. Förföljelsen av oberoende fackföreningar pågår oavbrutet. I januari 2023 dömdes de oberoende fackföreningsledarna Henadz Fjadynitj och Vasil Berasneu till nio års fängelse, medan Vatslau Aresjka dömdes till åtta år. I februari 2023 anklagades Siarhej Sjelest, Uladzimir Zjurauka, Andrej Paheryla, Hanna Ablab, Aljaksandr Hasjnikau, Siarhej Dziuba, Ihar Mints, Valjantsin Tseranevitj, Siarhej Sjametska och Aljaksandr Kapsjul, samtliga medlemmar i gruppen Rabotjy Ruch (Arbetarrörelsen), för högförräderi och för att ha grundat och deltagit i en extremistorganisation, och dömdes till mellan 11 och 15 års fängelse. Belarus inrikesministerium fortsätter att föra upp aktivister och ledare för den demokratiska fackföreningsrörelsen på listor över extremister och terrorister. Listorna över ”extremistgrupper” och ”extremister och terrorister” har utökats avsevärt.

P. Företrädare för de demokratiska krafterna sitter fortfarande fängslade under omänskliga förhållanden. Politiska fångar fortsätter att rapportera om försämrade hälsotillstånd, förödmjukelser och misshandel.

Q. EU har infört sanktioner mot personer och enheter som är ansvariga för förtrycket i Belarus, och har gett stöd till det civila samhället och oberoende medier i Belarus.

R. De belarusiska myndigheterna fortsätter att stödja Rysslands oberättigade anfallskrig mot Ukraina genom att tillåta Ryssland att använda belarusiskt territorium för militära angrepp mot Ukraina.

S. I februari 2023 tillkännagav belarusiska tjänstemän planer på anslutning till elnätet, och senare driftsättande, av den andra kraftenheten vid det belarusiska kärnkraftverket i Astravjets. Uppförandet av det belarusiska kärnkraftverket skedde i strid med tekniska normer och internationella konventioner, och många säkerhetsincidenter registrerades, vilket gett upphov till allvarliga farhågor om anläggningens säkerhet.

1. Europaparlamentet fortsätter att i starkast möjliga ordalag fördöma det pågående förtrycket av det civila samhället, människorättsförsvarare, journalister och politiska aktivister i Belarus, som bland annat sker genom politiskt motiverade rättegångar.

2. Europaparlamentet upprepar sitt krav på ett omedelbart upphörande av förtrycket och ett villkorslöst frigivande av alla politiska fångar och alla personer som godtyckligt har frihetsberövats, gripits eller dömts på politiskt motiverade grunder, att alla åtal mot dem ska läggas ned och att de ska få fullständig upprättelse och ekonomisk ersättning för skador som har uppstått på grund av frihetsberövandet av dem. Parlamentet uppmanar kraftfullt de belarusiska myndigheterna att upphöra med alla former av förtryck, förföljelse, tortyr och misshandel av det belarusiska folket och påminner myndigheterna om deras skyldigheter att respektera alla belarusiska medborgares mänskliga rättigheter, inbegripet rätten till yttrandefrihet, friheten att delta i fredliga sammankomster och föreningsfriheten.

3. Europaparlamentet fortsätter att beslutsamt stå upp för det belarusiska folket, som fortsätter att kämpa för ett fritt, demokratiskt och suveränt land trots hårt förtryck.

4. Europaparlamentet fördömer fängslandet av och domen mot Andrzej Poczobut och gripandet av och rättegången mot Ales Bjaljatski och Vjasnamedlemmarna Valjantsin Stefanovitj och Uladzimir Labkovitj. Parlamentet fördömer domarna mot Ales Bjaljatski, Valjantsin Stefanovitj, Zmitser Salaujou och Uladzimir Labkovitj till tio, nio, åtta respektive sju års fängelse. Parlamentet fördömer de många kränkningarna av deras rätt till en rättvis rättegång och efterlyser ett omedelbart och villkorslöst frigivande av dem, liksom fullständig rehabilitering och kompensation för dem.

5. Europaparlamentet fördömer utevarodomarna mot Svjatlana Tsichanouskaja, ledare för den belarusiska demokratiska oppositionen och chef för den förenade övergångsregeringen, och andra personer i samordningsrådet, nämligen Pavel Latusjka, Maryja Maroz, Volha Kavalkova och Siarhej Dyleuski. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, särskilt de där dessa personer för närvarande är bosatta, att garantera deras säkerhet och skydd mot Lukasjenkoregimen.

6. Europaparlamentet upprepar sitt starka fördömande av Belarus inblandning i Rysslands oberättigade och oprovocerade anfallskrig mot Ukraina. Parlamentet fördömer belarusiska ledares stridslystna retorik mot Ukraina. Parlamentet upprepar att Lukasjenko och andra belarusiska tjänstemän delar ansvaret för krigsförbrytelser som begås i Ukraina och bör ställas till svars inför lämpliga internationella domstolar. Parlamentet uttrycker sitt stöd för de belarusiska frivilligarbetare och partisaner som kämpar för Belarus självständighet och hjälper Ukraina att försvara sig mot Rysslands aggression.

7. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att förstärka EU-sanktionerna mot personer och enheter som är ansvariga för förtrycket i Belarus och se till att de verkställs korrekt. Parlamentet beklagar att Belarus inte ingick i det tionde sanktionspaketet mot Ryssland och anhängare av det landets olagliga anfallskrig mot Ukraina. Parlamentet efterlyser trovärdiga sanktioner mot belarusiska personer och enheter som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina, och begär att nödvändiga åtgärder ska antas för att undvika att EU:s sanktioner mot Ryssland kringgås via Belarus.

8. Europaparlamentet fördömer medborgarskapslagen, som undertecknats av Alexander Lukasjenko och som öppnar för möjligheten att beröva belarusier som bor utomlands deras medborgarskap. Parlamentet understryker att de belarusiska myndigheterna bryter mot artikel 15 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som Belarus är part i, som slår vakt om rätten till ett medborgarskap och förbjuder godtyckligt berövande av detta. De belarusiska myndigheterna uppmanas kraftfullt att upphöra med programmet ”Vägen hem”.

9. Europaparlamentet fördömer de intensiva trakasserierna och förföljelserna av fackföreningar, liksom de politiskt motiverade domarna mot de oberoende fackföreningsledarna Henadz Fjadynitj, Vasil Berasneu och Vatslau Aresjka, som visar på ett fullständigt åsidosättande av deras mänskliga rättigheter och tydliga kränkningar av internationella arbetsrättskonventioner.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att ge stöd till det belarusiska civila samhället, oberoende medier och demokratiska politiska grupper och strukturer, inbegripet samordningsrådet och den förenade övergångsregeringen. Parlamentet uppmanar de demokratiska krafterna i Belarus att upprätthålla och främja enhet, på grundval av målet om ett fritt, demokratiskt och oberoende Belarus.

11. Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att överväga att bjuda in samordningsrådet och den förenade övergångsregeringen att företräda Belarus i den parlamentariska församlingen Euronest och relaterade sammanträden på permanent basis.

12. Europaparlamentet fördömer Lukasjenkoregimens ansträngningar för att utradera den belarusiska kulturen och russifiera den belarusiska nationen. Parlamentet uppmanar EU att stödja belarusisk kultur och belarusiska kulturorganisationer.

13. Europaparlamentet fördömer förföljelsen av nationella minoriteter i Belarus och deras företrädare. Parlamentet uppmanar de belarusiska myndigheterna att upphöra med alla åtgärder som vidtas mot nationella minoriteter och att respektera deras rättigheter, inbegripet deras rätt till utbildning på minoritetsspråk.

14. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att fortsätta att stödja medlemsstaternas insatser för att skydda och välkomna belarusier som tvingats fly från sitt land. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att stödja det nyinrättade uppdraget för ett demokratiskt Belarus i Bryssel samt belarusiska folkambassader.

15. Europaparlamentet understryker vikten av att stärka EU:s enighet när det gäller Belarus, bland annat i fråga om den nuvarande regimens diplomatiska isolering. Parlamentet uttrycker i detta sammanhang sitt ogillande av den ungerske utrikesministern Péter Szijjártós besök i Minsk den 13 februari, vilket stred mot EU:s politik gentemot Belarus, och motsätter sig att somliga medlemsstater fortsätter att utfärda Schengenvisum till personer som står nära Alexander Lukasjenko.

16. Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över planerna på att driftsätta enhet 2 vid det belarusiska kärnkraftverket i Astravjets och planerna på att bygga ett andra kärnkraftverk i Belarus, med tanke på det osäkra uppförandet av det belarusiska kärnkraftverket, som skedde i strid med tekniska normer och internationella konventioner.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, myndigheterna i Republiken Belarus, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt FN:s generalsekreterare.

 

Senaste uppdatering: 13 mars 2023
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy