Rezolūcijas priekšlikums - B9-0168/2023Rezolūcijas priekšlikums
B9-0168/2023

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par jaunām represijām pret Baltkrievijas tautu, jo īpaši Andrzej Poczobut un Ales Bialiatski lietu

8.3.2023 - (2023/2573(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Anna Fotyga, Patryk Jaki, Hermann Tertsch, Anna Zalewska, Adam Bielan, Roberts Zīle, Beata Kempa
ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0164/2023

Procedūra : 2023/2573(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0168/2023
Iesniegtie teksti :
B9-0168/2023
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9‑0168/2023

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jaunām represijām pret Baltkrievijas tautu, jo īpaši Andrzej Poczobut un Ales Bialiatski lietu

(2023/2573(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju,

 ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un visas cilvēktiesību konvencijas, kuru puse ir Baltkrievija,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 12. oktobra secinājumus,

 ņemot vērā Eiropadomes 2021. gada 21. un 22. oktobra secinājumus,

 ņemot vērā neatkarīgu starptautisko un Baltkrievijas cilvēktiesību organizāciju sagatavotos ziņojumus,

 ņemot vērā ANO īpašās referentes par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā Anaïs Marin 2021. gada 4. maija un 2022. gada 20. jūlija ziņojumus ANO Cilvēktiesību padomei un ANO ekspertu 2022. gada 10. oktobra aicinājumu nekavējoties atbrīvot no ieslodzījuma Nobela prēmijas laureātu Ales Bialiatski un citus tiesību aizstāvjus Baltkrievijā,

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā cilvēktiesību komisāra 2022. gada 4. marta ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā, gatavojoties 2020. gada prezidenta vēlēšanām un pēc tām,

 ņemot vērā G7 ārlietu ministru sanāksmes 2022. gada 4. novembra paziņojumu par Baltkrieviju,

 ņemot vērā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas pārstāvja mediju brīvības jautājumos 2022. gada 13. jūlija paziņojumu par pastāvīgo ieslodzījuma piemērošanu žurnālistiem un mediju darbiniekiem Baltkrievijā,

 ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2022. gada 7. oktobra paziņojumu par tiesas 2022. gada 7. oktobra nolēmumu pret neatkarīgo mediju pārstāvjiem,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā pēc negodīgajām un falsificētajām prezidenta vēlēšanām 2020. gada augustā Lukašenko režīms turpināja represijas pret Baltkrievijas tautu, politisku iemeslu dēļ vajājot pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, cilvēktiesību aizstāvjus, žurnālistus, opozīcijas aktīvistus un daudzus citus; tā kā kriminālvajāšana joprojām ir viens no smagākajiem un izplatītākajiem represiju veidiem; tā kā uzurpators Lukašenko joprojām plaši izmanto drakoniskus likumus un tiesas spriedumus;

B. tā kā tiek lēsts, ka vairāk nekā 40 000 Baltkrievijas iedzīvotāju kādā brīdī ir bijuši aizturēti par protestēšanu pret režīmu, savukārt cilvēktiesību aizstāvji ir dokumentējuši simtiem spīdzināšanas un sliktas izturēšanās gadījumu, vairāki cilvēki joprojām ir pazuduši bez vēsts un citi ir atrasti miruši; tā kā saskaņā ar Cilvēktiesību centra "Vjasna" datiem vismaz 1456 Baltkrievijas iedzīvotāju ir netaisnīgi ieslodzīti un cieš no ārkārtīgi bargiem sodiem par vēlmi dzīvot brīvā un demokrātiskā valstī; tā kā, baidoties no vajāšanas, tūkstošiem cilvēku bija jāpamet valsts;

C. tā kā indivīdu, kuri izmanto savas pilsoniskās tiesības, patvaļīga apcietināšana turpinās un katru dienu tiek veikti daudzi aresti; tā kā "Vjasna" ziņoja par 258 šādiem arestiem 2023. gada februārī, kā arī par 195 politiski motivētām administratīvajām vajāšanām, savukārt tiesneši tajā pašā laika posmā piesprieda 31 administratīvo ieslodzījumu un 11 naudas sodus;

D. tā kā 2023. gada 8. februārī Grodņas apgabaltiesa piesprieda žurnālistam un Baltkrievijas Poļu apvienības priekšsēdētājas vietniekam Andrzej Poczobut astoņu gadu cietumsodu smaga darba kolonijā; tā kā Andrzej Poczobut tika apsūdzēts par "aicinājumu veikt darbības, kas apdraud Baltkrievijas nacionālo drošību" un "naidīguma un konfliktu kurināšanu" pēc tam, kad viņš 2021. gada 25. martā kopā ar citiem Poļu apvienības vadības locekļiem tika arestēts, un viņš ir vienīgais, kurš ir oficiāli tiesāts; tā kā Maria Tiszkowska, Irena Biernacka un Anna Paniszewa, kuras tika aizturētas kopā ar viņu, 2021. gadā tika atbrīvotas no cietuma un deportētas uz Poliju, savukārt Poļu apvienības priekšsēdētāja Angelika Borys kopš pagājušā gada marta atrodas mājas arestā;

E. tā kā politiski motivētais Andrzej Poczobut tiesas process un tā spriedums ir skaidri piemēri Lukašenko režīma naidīgajai rīcībai pret poļu minoritāti; tā kā sistemātiska diskriminācija pret poļu minoritāti Baltkrievijā turpinās jau daudzus gadus un ietver Baltkrievijas režīma nesenos lēmumus, kuru mērķis ir likvidēt izglītību poļu valodā, pārmeklēt poļu līderu mājas un iznīcināt poļu kapsētas, kā arī dzejnieku, rakstnieku, nemiernieku un pretošanās armijas karavīru kapus;

F. tā kā Lukašenko ir izvērsis savu kampaņu pret cilvēktiesību aktīvistiem un žurnālistiem; tā kā 2023. gada 3. martā Minskas Lieninski rajona tiesa nolēma, ka ir pilnībā pierādīts, ka cilvēktiesību aizstāvji ir vainīgi "organizētas grupas veiktā kontrabandā" un "tādu grupas darbību finansēšanā, kas smagi pārkāpj sabiedrisko kārtību"; tā kā tiesnesis fiktīvā prāvā piesprieda "Vjasna" dibinātājam un priekšsēdētājam, Nobela Miera prēmijas laureātam Ales Bialiatski, 10 gadus vidējas drošības soda kolonijā; tā kā tas pats tiesnesis arī piesprieda ilgus cietumsodus kolonijā "Vjasna" priekšsēdētāja vietniekam un Starptautiskās Cilvēktiesību federācijas priekšsēdētāja vietniekam Valiantsin Stefanovich, kampaņas "Cilvēktiesību aizstāvji brīvām vēlēšanām" koordinatoram Uladzimir Labkovich un cilvēktiesību aizstāvim Zmitser Salauyou (in absentia); tā kā viņi visi arī tika sodīti ar ievērojamiem naudas sodiem; tā kā tiesnese Maryna Zapasnik atteicās tiesāt baltkrievu valodā, tiesas procesu vadīja krievu valodā un noraidīja Ales Bialatski lūgumu pēc tulka, kas liecina par Lukašenko režīma naidīgumu pret baltkrieviem;

G. tā kā tiek plaši atzīts, ka apsūdzības pret Andrzej Poczobut un Ales Bialatski ir politiski motivētas un to mērķis ir apklusināt neatkarīgus viedokļus un apspiest vārda un biedrošanās brīvību;

H. tā kā 2023. gada 6. martā Lukašenko režīms in absentia notiesāja Baltkrievijas demokrātisko spēku vadītāju Sviatlana Tsikhanouskaya un citus Koordinācijas padomes locekļus (Pavel Latushka, Volha Kavalkova, Maryia Maroz un Siarhei Dyleuski), piespriežot 15 gadu cietumsodu Sviatlana Tsikhanouskaya, 18 gadu cietumsodu Pavel Latushka un 12 gadu cietumsodu Volha Kavalkova, Maryia Maroz un Siarhei Dyleuski par "sazvērestību varas sagrābšanai nekonstitucionālā veidā" un "ekstrēmistu formējuma izveidošanu un publisku aicinājumu sagrābt varu";

I. tā kā spriedums tika pasludināts dažas dienas pēc tam, kad Baltkrievijas tiesa vēl par 18 mēnešiem pagarināja 18 gadu cietumsodu Sviatlana Tsikhanouskaya vīram Siarhei Tsikhanouski (YouTube kanāls "Country for Life"), apsūdzot viņu par "klaju brīvības atņemšanas iestādes iekšējo noteikumu pārkāpšanu";

J. tā kā Mikalai Statkevich (Baltkrievijas Sociāldemokrātiskā partija (Tautas asambleja)) un Pavel Seviarynets (Baltkrievijas Kristīgie demokrāti) jau ir pavadījuši vairāk nekā 1000 dienu cietumā;

K. tā kā Lukašenko režīms ir vajājis nevalstiskās organizācijas un cilvēktiesību organizācijas un turpinājis tādu demokrātisko aktīvistu kā Leanid Sudalenka, Marfa Rabkova, Andrei Chapiuk un Nasta Loyka kriminālvajāšanu;

L. tā kā 2022. gada 17. oktobrī politiski motivētā lietā Baltkrievijā politieslodzītais Mikalai Autukhovich saņēma nepieredzēti bargu 25 gadu cietumsodu augstas drošības soda kolonijā un 11 citiem cilvēkiem tika piespriests cietumsods līdz 20 gadiem;

M. tā kā no 2022. gada janvāra līdz oktobrim Baltkrievijas Žurnālistu asociācija dokumentēja 93 gadījumus, kuros žurnālisti tika patvaļīgi aizturēti, negaidīti pārbaudīti, sodīti ar naudas sodu un administratīvi arestēti, no viņiem 28 bija ieslodzījumā, pamatojoties uz fiktīvām kriminālapsūdzībām, sākot no "prezidenta aizvainošanas" līdz "nodevībai" un "sazvērestībai, lai sagrābtu valsts varu"; tā kā saskaņā ar Baltkrievijas Žurnālistu asociācijas sniegto informāciju līdz 2022. gada oktobrim varas iestādes bija atzinušas par "ekstrēmistiskiem" un slēgušas vismaz 29 neatkarīgus medijus; tā kā neatkarīgo mediju pilnīgas ierobežošanas rezultātā Baltkrievijā vairs nepastāv vārda brīvība un režīms pilnībā uzrauga internetu;

N. tā kā režīms ir turpinājis represijas pret juristiem, sodot par to, ka viņi pauž viedokli par tiesību jautājumiem, pārstāv klientus politiski motivētās lietās un iestājas pret karu Ukrainā; tā kā kopš 2020. gada augusta vismaz 70 advokāti ir zaudējuši licenci pēc patvaļīgiem Tieslietu ministrijas lēmumiem vai politiski motivētām aizlieguma procedūrām; tā kā 2022. gadā septiņiem advokātiem tika izvirzītas politiski motivētas apsūdzības krimināllietās un joprojām tiek izvirzītas administratīvas apsūdzības, veiktas aizturēšanas, kratīšanas un aizskaršana;

O. tā kā politieslodzītie tiek pakļauti papildu represijām; tā kā tas izpaužas politieslodzīto turēšanā apstākļos, kas saskaņā ar Baltkrievijas starptautiskajām saistībām ir aizliegti, piemērojot viņiem disciplinārsodus fiktīvu iemeslu dēļ, ievietojot viņus soda kamerās, paaugstinot dažu politieslodzīto drošības līmeni un patvaļīgi pagarinot ieslodzījuma termiņu, pārkāpjot politieslodzīto tiesības uz korespondenci un liedzot viņiem tikties ar ģimeni, aizbildinoties ar apšaubāmiem iemesliem;

P. tā kā politieslodzītie, piemēram, Eiropas Baltkrievijas pilsoniskās kampaņas aktīviste Palina Sharenda-Panasiuk, tiek pakļauti necilvēcīgai attieksmei, piemēram, liekot uzturēties ļoti zemā temperatūrā, ciest badu un negulēt; tā kā februāra beigās nebija informācijas par Palina Sharenda-Panasiuk atrašanās vietu;

Q. tā kā Lukašenko iestādes ir veikušas kratīšanu vairāku neatkarīgu arodbiedrību birojos, aizturot vismaz 14 to vadītājus un locekļus, apsūdzot viņus "darbību organizēšanā, smagi pārkāpjot sabiedrisko kārtību"; tā kā 2022. gada jūlijā Baltkrievijas Augstākā tiesa slēdza četras lielākās neatkarīgās arodbiedrības un Baltkrievijas Demokrātisko arodbiedrību kongresu;

R. tā kā Lukašenko režīms turpina pieņemt pasākumus, kas ierobežo ārvalstīs dzīvojošo Baltkrievijas pilsoņu tiesības; tā kā 2022. un 2023. gadā 58 cilvēki pēc atgriešanās Baltkrievijā tika arestēti par piedalīšanos 2020. gada protestos vai par tāda satura publicēšanu sociālajos medijos, kas tiek uzskatīts par "ekstrēmistisku";

S. tā kā, neraugoties uz tūkstošiem policijas brutalitātes gadījumu, tostarp protestētāju nogalināšanu, par ko ziņots kopš 2020. gada augusta, režīms ir aktīvi atbalstījis un atalgojis par šīm darbībām atbildīgos;

T. tā kā Lukašenko turpina savu Baltkrievijas rusifikācijas politiku ar stratēģisku mērķi marginalizēt un iznīcināt Baltkrievijas nacionālās identitātes izpausmes, tostarp valodu un kultūru, patvaļīgi arestējot un apcietinot kultūras darbiniekus, piemēram, rakstniekus, māksliniekus un mūziķus, un kopumā cilvēkus, kuri publiski lieto baltkrievisku valodu, un pret viņiem izturoties īpaši nežēlīgi; tā kā šī politika ietver arī Baltkrievijas nacionālo un vēsturisko simbolu, piemēram, baltsarkanbaltā karoga un Pagoņas (patiesais vēsturiskais neatkarīgās Baltkrievijas ģerbonis) aizliegumu, kā arī izdevniecību, privātskolu un baltkrievu valodas kursu slēgšanu;

U. tā kā tie, kuri nosoda karu vai iesaistās citās protesta akcijās, joprojām tiek vajāti; tā kā kopš Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā sākuma baltkrievi ir protestējuši pret karu, cilvēki ir rīkojuši mītiņus un piketus, radījuši šķēršļus dzelzceļa satiksmei, lai palēninātu Krievijas militārā aprīkojuma kustību, izplatījuši informāciju par militārām darbībām un pievienojušies Ukrainas spēkiem, lai cīnītos pret agresoru;

V. tā kā Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kas piemēro nāvessodu, un nesen ir izskanējuši paziņojumi, ka režīma politiskajiem pretiniekiem tiks izpildīts nāvessods;

W. tā kā kopš 2021. gada Lukašenko turpina hibrīduzbrukumus ES, kā ieročus izmantojot migrantu kustību un cilvēku tirdzniecību;

X. tā kā Lukašenko režīms Baltkrievijā tieši veicina un atbalsta Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, cita starpā ļaujot Krievijai uzbrukt Ukrainai no Baltkrievijas teritorijas, tostarp ļaujot palaist ballistiskās raķetes, ļaujot izvietot un transportēt Krievijas militāro personālu, glabāt un transportēt militāro aprīkojumu un ieročus, tostarp smagos ieročus, ļaujot Krievijas militārajiem gaisa kuģiem lidot no Baltkrievijas gaisa telpas un pāri tai uz Ukrainu un nodrošinot uzpildes punktus;

Y. tā kā Putina stratēģija attiecībā uz Baltkrieviju nozīmē Baltkrievijas sabiedrības izolāciju no brīvās pasaules, lai pilnībā okupētu un iekļautu Baltkrieviju Krievijas Federācijā;

Z. tā kā 2023. gada 1. martā Briselē ceremonijā, kurā piedalījās Sviatlana Tsikhanouskaya, tika atklāta Demokrātiskās Baltkrievijas misija,

1. atkārtoti apliecina solidaritāti ar Baltkrievijas tautu, kura turpina iestāties par suverēnu, brīvu un demokrātisku Baltkrieviju, riskējot ar savu brīvību un aizvien biežāk — ar savu dzīvību, un pieprasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos un visas personas, kas patvaļīgi aizturētas, apcietinātas vai notiesātas politiski motivētu iemeslu dēļ, un atcelt visas pret viņiem izvirzītās apsūdzības, kā arī pilnībā reabilitēt un finansiāli kompensēt zaudējumus, kas radušies viņu nelikumīgās aizturēšanas dēļ; prasa izbeigt valsts vardarbību; atzīst Baltkrievijas tautas izvēli ievēlēt Sviatlana Tsikhanouskaya par savu demokrātisko vadītāju;

2. kategoriski noraida Krievijas Federācijas iejaukšanos Baltkrievijas iekšējās lietās, jo īpaši pēc negodīgajām 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kad Krievijas Federācija sniedza visu nepieciešamo atbalstu Lukašenko režīmam, lai ar drakoniskām represijām sagrautu miermīlīgos protestus un apspiestu tautu;

3. nosoda netaisnīgo spriedumu, ko totalitāras valsts tiesa piesprieda Andrzej Poczobut; aicina pārtraukt darbības, kas vērstas pret poļu minoritāti, un nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Andrzej Poczobut, kā arī citus Poļu apvienības locekļus;

4. prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Nobela Miera prēmijas laureātu Ales Bialiatski, kā arī visus citus cilvēktiesību aizstāvjus un politieslodzītos Baltkrievijā;

5. nosoda nesenos Lukašenko iestāžu lēmumus, kuru mērķis ir slēgt poļu skolas un likvidēt izglītību poļu valodā, kā arī iznīcināt poļu kapsētas un mantojumu;

6. stingri un nelokāmi pieprasa Baltkrievijai ievērot piemērojamos starptautisko tiesību principus un nolīgumus;

7. uzsver, ka uzurpatoram Lukašenko un viņam pietuvināto personu lokam būtu jāatņem vara un viņi jātiesā par noziegumiem pret Baltkrievijas tautu; aicina dalībvalstis un ES veikt visus nepieciešamos pasākumus starptautiskajās iestādēs un uzsākt tiesvedību Starptautiskajā Krimināltiesā vai citos atbilstīgos starptautiskos tribunālos vai tiesās, lai atbalstītu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par darbībām, kas saistītas ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un ir kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci, ko izdarījuši politiski atbildīgie Baltkrievijā, jo īpaši Aleksandrs Lukašenko; atbalsta Starptautiskās Baltkrievijas Pārskatatbildības platformas darbu; aicina Starptautisko Sarkano Krustu un citas organizācijas strādāt, lai uzlabotu politieslodzīto apstākļus;

8. noraida to starptautisko nolīgumu leģitimitāti un likumību, kurus Lukašenko ir parakstījis kopš 2020. gada prezidenta vēlēšanu zaudēšanas, jo īpaši to nolīgumu leģitimitāti un likumību, kuri parakstīti ar Krieviju, graujot Baltkrievijas suverenitāti un pakļaujot tās pārvaldību arvien plašākai un stingrākai Kremļa kontrolei;

9. nosoda to, ka Krievija ļaunprātīgi izmantoja Baltkrievijas teritoriju, gaisa telpu un infrastruktūru, lai 2022. gada 24. februārī sāktu pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, un to, ka tā pret Baltkrievijas tautas gribu, taču ar Lukašenko režīma piekrišanu un aktīvu līdzdalību turpina izmantot Baltkrievijas teritoriju, lai turpinātu karu; pieprasa nekavējoties izvest Krievijas karaspēku, kas Baltkrievijā ieradās pirms iebrukuma Ukrainā un kura klātbūtne Baltkrievijas teritorijā kopš tā laika ir pastiprinājusies; uzsver, ka Lukašenko un viņam pietuvināto loks ir atbildīgi par agresijas noziegumu pret Ukrainu; atzinīgi vērtē Baltkrievijas sabiedrības rīcību, iebilstot pret Baltkrievijas teritorijas izmantošanu Krievijas iebrukumam Ukrainā; pauž atbalstu Kastuś Kalinoski grupai, kas cīnās pret Krievijas imperiālismu Ukrainā;

10. nosoda Lukašenko centienus izskaust Baltkrievijas kultūru un pārkrievot tautu; aicina ES atbalstīt neatkarīgas Baltkrievijas kultūras organizācijas, piemēram, teātrus, korus, skolas, folkloras grupas un māksliniekus, un atbalstīt baltkrievu valodas atdzimšanu;

11. atkārtoti uzsver, ka Baltkrievijas tautu pārstāv Baltkrievijas Demokrātiskās Republikas vadītāja Sviatlana Tsikhanouskaya, Baltkrievijas Apvienotais pārejas posma kabinets un Koordinācijas padome; prasa ES un starptautiskajai sabiedrībai rīkoties, lai Baltkrievijas tauta, kam patlaban nav iespējas paust savu viedokli augsta līmeņa pasākumos, kuros tiek spriests un lemts par Baltkrievijas interesēm, šādos pasākumos būtu pārstāvēta;  uzsver, ka, tā kā Sviatlana Tsikhanouskaya ir Baltkrievijas tautas ievēlēta likumīgā pārstāve, viņa ir jāaicina uz šādiem pasākumiem, lai tiktu pārstāvētas Baltkrievijas intereses; atbalsta Apvienoto pārejas posma kabinetu un Koordinācijas padomi; atbalsta šo demokrātisko pārstāvības organizāciju mērķus, kuras tiecas aizstāvēt Baltkrievijas Republikas neatkarību un suverenitāti, izbeigt Baltkrievijas de facto okupāciju, atjaunot konstitucionālo likumību un tiesiskumu, izstrādāt un īstenot pasākumus, kas nepieļautu nelikumīgu turēšanos pie varas, nodrošināt pāreju no diktatūras uz demokrātiju, radīt apstākļus godīgām un brīvām vēlēšanām, kā arī izstrādāt un īstenot risinājumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu demokrātiskas pārmaiņas Baltkrievijā un valsts eiroatlantisko nākotni;

12. atzinīgi vērtē kontaktgrupas izveidi Eiropas Padomē sadarbībā ar Baltkrievijas demokrātiskajiem spēkiem un pilsonisko sabiedrību; aicina ES iestādes, dalībvalstis un starptautiskās organizācijas formalizēt sadarbību ar Baltkrievijas demokrātiskajiem pārstāvjiem;

13. atzinīgi vērtē nesen Briselē notikušo Demokrātiskās Baltkrievijas misijas atklāšanu, kurā piedalījās Baltkrievijas līdere Sviatlana Tsikhanouskaya;

14. uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt saprašanās memorandu ar Baltkrievijas Demokrātisko Republiku, ko pārstāv Sviatlana Tsikhanouskaya;

15. atzinīgi vērtē to, ka ES un tās dalībvalstis, jo īpaši Polija un Lietuva, ir sniegušas atbalstu un aizsardzību Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri bija spiesti bēgt no valsts, un aicina Komisiju turpināt atbalstīt šos centienus;

16. kategoriski noraida Lukašenko likuma par Baltkrievijas pilsonības atņemšanu atzīšanu un aicina Komisiju turpināt atbalstīt Baltkrievijas Apvienotā pārejas posma kabineta centienus atrisināt to baltkrievu problēmas, kuri bija spiesti pamest Baltkrieviju, tostarp oficiāli atzīta ceļošanas dokumenta izsniegšanu, kas būtu derīgs Baltkrievijas pilsoņu starptautiskai ceļošanai, un ārkārtas vīzu izsniegšanu, lai vajadzības gadījumā izceļotu no Baltkrievijas;

17. aicina Komisiju palielināt spēju veidošanas atbalstu Baltkrievijas neatkarīgajām arodbiedrībām, brīvajiem medijiem, pilsoniskajai sabiedrībai un demokrātiju atbalstošajiem aktīvistiem gan Baltkrievijā, gan trimdā; aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt sniegt atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, neatkarīgajiem medijiem un demokrātiskām politiskām partijām un struktūrām, tostarp Koordinācijas padomei un Apvienotajam pārejas posma kabinetam; aicina Baltkrievijas demokrātiskos spēkus saglabāt un veicināt vienotību, kuras pamatā būtu brīvas, demokrātiskas un neatkarīgas Baltkrievijas izveides mērķis;

18. aicina Komisiju un dalībvalstis sniegt atbalstu un aizsardzību Baltkrievijas cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kuri saskarsies ar smagām represijām, un šajā nolūkā cita starpā izsniegt ārkārtas vīzas, lai šīs personas vajadzības gadījumā varētu atstāt Baltkrieviju;

19. stingri nosoda represijas, spīdzināšanu un sliktu izturēšanos pret Baltkrievijas miermīlīgajiem iedzīvotājiem, represijas pret arodbiedrību vadītājiem un mediju un interneta darbības apspiešanu; mudina Starptautisko Darba organizāciju iedarbināt savas konstitūcijas 33. pantu, reaģējot uz smagiem arodbiedrību tiesību pārkāpumiem un represijām pret arodbiedrību vadītājiem;

20. aicina attiecībā uz Baltkrieviju stingri atspoguļot visas pret Krieviju noteiktās sankcijas un atbilstoši īstenot visas turpmākās sankciju kārtas; aicina sankciju sarakstā iekļaut visus Lukašenko nedemokrātiskā režīma pārstāvjus, piemēram, tiesnešus, prokurorus, milicijas un VDK amatpersonas, kā arī propagandistus un citus, kas kalpo kā diktatora instrumenti, lai apspiestu Baltkrievijas tautu un veicinātu Krievijas agresijas karu; aicina sankciju sarakstā iekļaut potašu, kas ir režīma galvenais ienākumu avots;

21. ļoti atzinīgi vērtē to, ka Briselē atklāta misija demokrātiskai Baltkrievijai; aicina ES iestādes sniegt būtisku finansiālu un tehnisku atbalstu šai misijai un iesaistīt to projektos, kas vērsti uz Baltkrieviju un tās pilsonisko sabiedrību;

22. aicina Komisiju izveidot darba grupu, kas sāks politisku dialogu ar demokrātiskās Baltkrievijas pārstāvjiem, lai izstrādātu visaptverošu daudznozaru nolīgumu, kas būs pamats sadarbībai ar demokrātisko Baltkrieviju, tiklīdz pašreizējais režīms vairs nebūs pie varas; atkārtoti uzsver, ka tas būtu jāapvieno ar finanšu un administratīvo resursu plānu, kas jāīsteno, lai veiktu un finansētu nepieciešamās reformas valstī, tiklīdz tas būs iespējams (Maršala plāns Baltkrievijai);

23. aicina institucionalizēt demokrātiskās Baltkrievijas dalību Austrumu partnerībā un atbalstīt Briselē jaunizveidoto misiju demokrātiskai Baltkrievijai; aicina uzaicināt Baltkrievijas iedzīvotāju pārstāvjus piedalīties nākamajā Eiropas politiskās kopienas samitā; aicina iecelt ES sūtni demokrātiskai Baltkrievijai;

24. atbalsta 25. marta, kas kopš 1918. gada ir Baltkrievijas neatkarības pasludināšanas gadadiena, atzīmēšanu kā Starptautisko solidaritātes ar demokrātisko Baltkrieviju dienu;

25. uzdod priekšsēdētājai nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai, G20, ANO, Starptautiskajai Darba organizācijai, Starptautiskajam Sarkanajam Krustam, Baltkrievijas republikai, Krievijas Federācijai un Baltkrievijas demokrātisko spēku pārstāvjiem.

 

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 13. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika