Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0221/2023Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0221/2023

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a homoszexualitás egyetemes dekriminalizációjáról a közelmúltbeli ugandai fejlemények fényében

18.4.2023 - (2023/2643(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Maria Walsh, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tomas Tobé
a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0219/2023

Eljárás : 2023/2643(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0221/2023
Előterjesztett szövegek :
B9-0221/2023
Viták :
Elfogadott szövegek :

B9‑0221/2023

Az Európai Parlament állásfoglalása a homoszexualitás egyetemes dekriminalizációjáról a közelmúltbeli ugandai fejlemények fényében

(2023/2643(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel Ugandáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2. cikkére,

 tekintettel az ENSZ szakértői által 2023. március 29-én tett nyilatkozatra, amelyben elítélték a példátlan LMBT-ellenes ugandai jogszabályokat,

 tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogai Afrikai Bizottsága által 2014-ben elfogadott, a személyek valódi vagy vélt szexuális irányultsága vagy nemi identitása alapján elkövetett erőszakkal és más emberi jogi jogsértésekkel szembeni védelemről szóló állásfoglalásra (275. sz. határozat),

 tekintettel Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa 2023. március 22-i nyilatkozatára, amelyben sürgeti Uganda elnökét, hogy ne írjon alá egy drákói homoszexualitás-ellenes törvényt,

 tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) és az EU közötti 2000. évi partnerségi megállapodásra (Cotonoui Megállapodás), és különösen 8. cikkének a megkülönböztetésmentességről szóló (4) bekezdésére,

 tekintettel emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájának 2. és 5. cikkére,

 tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájához csatolt, az afrikai nők jogairól szóló 2003. július 1-i jegyzőkönyvre (maputói jegyzőkönyv),

 tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR) (1966), amelynek Uganda 1995 óta részes fele,

 tekintettel a nemzetközi emberi jogi kötelezettségekre, köztük az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben foglaltakra,

 tekintettel az ENSZ 2015. szeptember 25-én New Yorkban megrendezett, fenntartható fejlődésről szóló csúcstalálkozóján elfogadott, a fenntartható fejlődési célokat meghatározó „Világunk átalakítása: a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend” című, 70/1. számú ENSZ-határozatra,

 tekintettel a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (Globális Európa) létrehozásáról, a 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az (EU) 2017/1601 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. június 9-i (EU) 2021/947 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1],

 tekintettel az „Egyenlőségközpontú Unió: az LMBTIQ-személyek egyenlőségéről szóló stratégia (2020–2025)” című, 2020. november 12-i bizottsági közleményre (COM(2020)0698),

 tekintettel az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó, a 2020–2024 közötti időszakra szóló uniós cselekvési tervre,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a nemzetközi emberi jogi jogszabályokban foglalt kötelezettségek szexuális irányultságuktól vagy nemi identitásuktól függetlenül biztosítják minden ember eredendő méltóságát, egyenlő és elidegeníthetetlen jogait, valamint emberi jogaik tiszteletben tartását és védelmét;

B. mivel az eddig elért eredmények ellenére sok országban még mindig léteznek a homoszexualitást bűncselekménnyé nyilvánító törvények, amelyeket gyakran használnak az LMBT-személyekkel szembeni megkülönböztetés és erőszak legitimálására; mivel 2022 óta a homoszexualitást bűncselekménnyé nyilvánító drákói törvények világszerte 64 országban vannak hatályban, amelyek többsége Afrikában, Ázsiában és a Közel-Keleten található; mivel az 54 afrikai országból 32-ben bűncselekménynek minősül az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat, és mivel Mauritánia, Szudán, Észak-Nigéria és Szomália halálbüntetéssel bünteti a homoszexualitást;

C. mivel 2023. március 21-én az ugandai parlament jóváhagyott egy szigorú homoszexualitás-ellenes törvényt, amely az LMBT-személyeket, valamint az őket támogató és emberi jogaikat védő személyeket célozza, csorbítva jogaikat; mivel a törvényjavaslat halálbüntetést javasol a „súlyos homoszexualitás” bűncselekménye, életfogytig tartó szabadságvesztést a „homoszexualitás” bűncselekménye, maximum 14 éves szabadságvesztést a „homoszexualitás kísérlete” és legfeljebb 20 éves szabadságvesztést a „homoszexualitás népszerűsítése” esetén;

D. mivel az ugandai törvényt a világ egyik legszigorúbb LMBT-ellenes törvényeként bírálták; mivel halálbüntetés kiszabása azonos neműek közötti szexuális kapcsolat esetében, beleértve az úgynevezett „sorozatos homoszexualitást” is, az alapvető és nemzetközileg védett emberi jogok súlyos megsértése;

E. mivel ezt az ugandai jogszabályt azt követően javasolták, hogy már évek óta államilag támogatott és tevőleges megkülönböztetést és erőszakot alkalmaztak a szexuális irányultság és a nemi identitás alapján; mivel az elmúlt 15 évben szakértők többször is komoly aggodalmukat fejezték ki Ugandában az LMBT-személyek emberi jogait fenyegető veszélyek fokozódása miatt;

F. mivel csak 2023 februárjában Ugandában több mint 110 LMBT-személy számolt be incidensekről, többek között letartóztatásokról, szexuális erőszakról, kilakoltatásokról és nyilvános megalázásról;

G. mivel ez az új törvény ellentétes Uganda saját alkotmányos rendelkezéseivel, amelyek mindenki számára előírják az egyenlőséget és a megkülönböztetésmentességet; mivel ez ellentétes az ország emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi jogi kötelezettségeivel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos politikai kötelezettségvállalásaival, különösen a 3., 5. és 10. fenntartható fejlesztési céllal, és súlyosan veszélyezteti az emberek jogait, egészségét és biztonságát; mivel ez a törvény előmozdíthatja az LMBT-személyekkel szembeni erőszakot és megkülönböztetést;

H. mivel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya alapvető emberi jogként ismeri el az élethez való jogot, és kifejezetten kimondja, hogy nem szabható ki halálbüntetés erőszakmentes bűncselekmények miatt; mivel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya tiltja a szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló megkülönböztetést, és mivel az azonos neműek közötti kapcsolatok miatt kiszabott halálbüntetés sérti ezt az elvet;

I. mivel az EU nemzetközi együttműködésének támogatnia kell az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetének (korábban AKCS) erőfeszítéseit a támogató jogi és politikai keretek kidolgozására, valamint az emberi jogokat veszélyeztető jogszabályok, politikák, gyakorlatok, megbélyegzés és megkülönböztetés megszüntetésére;

J. mivel az EU elkötelezett az LMBT-személyek jogainak előmozdítása és védelme mellett, beleértve a homoszexualitás dekriminalizálására irányuló intézkedéseket is, az NDICI – Globális Európáról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően; mivel az EU elkötelezett továbbá az LMBT-személyek védelme és jogaik világszerte történő érvényesítésének lehetővé tétele mellett, a 2020–2025-ös időszakra szóló, az LMBT-személyek egyenlőségéről szóló stratégiában és az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó, a 2020–2024-es időszakra szóló uniós cselekvési tervben foglaltaknak megfelelően;

1. elítéli a homoszexualitás bűncselekménnyé nyilvánítását; mély aggodalmát fejezi ki az új jogszabály ugandai parlament általi elfogadása miatt, amely súlyos negatív következményekkel járna az LMBT-személyekre és a társadalom egészére nézve és erodálná az évek során elért jelentős eredményeket ;

2. hangsúlyozza, hogy az LMBT-személyek hátrányos megkülönböztetése aláássa az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában rögzített legalapvetőbb emberi jogi elveket; ismételten hangsúlyozza, hogy a szexuális irányultság és a nemi identitás az egyének magánélethez való jogának részét képezik, amelyet a nemzetközi jog és az egyes nemzeti alkotmányok garantálnak;

3. sajnálja, hogy az LMBT-személyek világszerte még mindig túl sok országban válnak erőszak áldozatává, ideértve a szexuális erőszakot, a kínzást, az önkényes fogva tartást, a zaklatást, a hátrányos megkülönböztetést és a legsúlyosabb esetekben a gyilkosságot is; kiemeli, hogy ezeket a cselekményeket még mindig leggyakrabban büntetlenül követik el, és az illetékes hatóságok nem teszik meg a megfelelő intézkedéseket;

4. kéri azon drákói törvények hatályon kívül helyezését, amelyek bűncselekménnyé nyilvánítják a homoszexualitást, lehetővé teszik a szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló megkülönböztetést, és ösztönzik az erőszakot; támogatja a homoszexualitás büntethetőségének egyetemes megszüntetését;

5. a leghatározottabban felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza az LMBT-személyekkel szembeni megkülönböztetés és zaklatás minden formájának megelőzésére, elítélésére és az ellene való küzdelemre irányuló intézkedéseit, valamint aktívan ítélje el és lépjen fel a diszkriminatív jogszabályok, politikák és gyakorlatok ellen, beleértve az azonos neműek közötti, beleegyezésen alapuló kapcsolatok bűncselekménnyé nyilvánítását is;

6. elismeri, hogy Uganda az elmúlt években jelentős előrelépést tett a HIV hatásának csökkentése terén; emlékeztet, hogy a HIV gyakorisága a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak körében 2021-ben 12,7% volt;

7. aggodalommal állapítja meg, hogy ez a gyakoriság jelentősen nagyobb, mint a heteroszexuális férfiak esetében, és meghaladja a nemzeti átlagot, továbbá hogy a kiszolgáltatott csoportok, például a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak továbbra is kisebb eséllyel kapják a szükséges HIV-kezelést, -megelőzést és -gondozást, mint a lakosság többi része; ezért rendkívül aggódik amiatt, hogy a törvényjavaslat bűnelkövetőkké nyilvánítaná a HIV-fertőzötteket;

8. úgy véli, hogy az ilyen igazságtalan törvények csak még jobban megbélyegzik a HIV-tesztelést, a nyomon követést és a megelőzést, ellentétesek a HIV felszámolásának céljával és potenciálisan illegálissá tehetik a HIV-vel kapcsolatos életmentő programokat, mivel azok így megvalósíthatják „a homoszexualitás előmozdítását”;

9. felhívja az EU-t, hogy használja fel valamennyi meglévő külpolitikai eszközét az LMBT-személyek világszerte történő támogatására és védelmére, többek között a homoszexualitás büntethetőségének egyetemes megszüntetésére irányuló erőfeszítései során is; hangsúlyozza, hogy az EU-nak fejlesztési politikáját kell felhasználnia e célkitűzések elérésére, például azáltal, hogy a fejlesztési támogatást attól teszi függővé, hogy a partnerország tiszteletben tartja-e az alapvető szabadságokat és az emberi jogokat, valamint felfüggeszti a támogatást abban az esetben, ha a demokrácia, az emberi jogok vagy a jogállamiság helyzete romlik egy nem uniós országban, amint azt az NDICI – Globális Európáról szóló rendelet előírja;

10. minden körülmények között határozottan elutasítja a halálbüntetés alkalmazását, ideértve minden olyan jogszabályt is, amely halálbüntetést szab ki homoszexualitás miatt; felhívja az EU-t és tagállamait, hogy továbbra is ösztönözzék az ugandai kormányt a halálbüntetéssel kapcsolatos álláspontjának felülvizsgálatára; mivel a halálbüntetés ilyen jogszabályok alapján történő kiszabása önmagában önkényes kivégzésnek minősül és sérti az ICCPR 6. cikkét;

11. hangsúlyozza, hogy az új ugandai jogszabály ellentétes az ország emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi jogi kötelezettségeivel, és nem egyeztethető össze Uganda fenntartható fejlődéssel kapcsolatos politikai kötelezettségvállalásaival;

12. hangsúlyozza, hogy az új jogszabály súlyosbítaná és legitimálná az LMBT-személyekkel szembeni folyamatos megbélyegzést, erőszakot, zaklatást és megkülönböztetést, és hatással lenne életük minden területére; megjegyzi továbbá, hogy a javasolt új jogszabály a folyamatos erőszakos cselekmények és megfélemlítések következtében veszélyeztetné a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek testi és szellemi épségét és egészségét Ugandában;

13. a leghatározottabban felszólítja Uganda elnökét, hogy tartózkodjon olyan törvények kihirdetésétől, amelyek hátrányosan megkülönböztetik és még inkább kriminalizálják az LMBTIQ-személyeket és azokat, akik támogatják őket és védik emberi jogaikat;

14. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ugandai jog még mindig rendkívül diszkriminatív az LMBT-személyekkel szemben, és felszólítja az ugandai hatóságokat, hogy vizsgálják felül a homoszexualitást és az LMBT-aktivistákat kriminalizáló jogszabályokat, és különösen az ugandai büntető törvénykönyv 145. és 146. szakaszát;

15. emlékezteti az ugandai kormányt a nemzetközi jogból és a Cotonoui Megállapodásból fakadó kötelezettségeire, amelyek felszólítanak az egyetemes emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartására;

16. felhívja az EU ugandai küldöttségét, hogy továbbra is szorosan kövesse nyomon az LMBT-személyek helyzetét, és tevékenyen támogassa a civil társadalmi szervezeteket, valamint az emberi jogok védelmezőit és az LMBT-személyeket a mindennapokban; hangsúlyozza az LMBT-személyek és családtagjaik helyzete tudatosításának és megértetésének fontosságát;

17. felhívja az EU-t, hogy az ugandai hatóságokkal folytatott párbeszéde során teljes mértékben és hatékonyan használja ki a Cotonoui Megállapodás 8. cikkében előírt politikai párbeszédet az emberi jogok Ugandában történő előmozdítása, a homoszexualitás büntethetőségének megszüntetése, valamint az LMBT-személyekkel szembeni erőszak és megkülönböztetés csökkentése érdekében;

18. kitart amellett, hogy az EU-nak készen kell állnia arra, hogy konkrét lépéseket tegyen, amennyiben az ugandai elnök aláírja az új törvényjavaslatot, például azáltal, hogy a további fejlesztési támogatást attól teszi függővé, hogy Ugandában tiszteletben tartják-e az alapvető szabadságokat és az emberi jogokat, összhangban az LMBT-személyek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó uniós kötelezettségvállalással, beleértve a homoszexualitás büntethetőségének megszüntetésére irányuló intézkedéseket is;

19. üdvözli az Afrikai Unió által nemrégiben elfogadott, az emberi jogok és a népek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó, a 2021–2030-as időszakra szóló stratégiai tervet;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Uganda elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az Afrikai Uniónak és intézményeinek.

Utolsó frissítés: 2023. április 19.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat