Propunere de rezoluţie - B9-0453/2023Propunere de rezoluţie
B9-0453/2023

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la eficacitatea sancțiunilor UE împotriva Rusiei

6.11.2023 - (2023/2905(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Pedro Marques, Tonino Picula, Thijs Reuten
în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0453/2023

Procedură : 2023/2905(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0453/2023
Texte depuse :
B9-0453/2023
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0453/2023

Rezoluția Parlamentului European referitoare la eficacitatea sancțiunilor UE împotriva Rusiei

(2023/2905(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei,

 având în vedere Carta ONU, în special articolul 41 privind măsurile care nu implică utilizarea forței armate,

 având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei[1] și toate modificările ulterioare,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, din februarie 2022, UE a adoptat un număr fără precedent de măsuri restrictive, sau sancțiuni, legate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, menite să pună capăt războiului, să submineze capacitatea economică, financiară și militară a Rusiei de a susține efortul de război, să apere integritatea teritorială a Ucrainei și siguranța populației sale și să asigure respectarea dreptului internațional și a principiilor Cartei ONU;

B. întrucât prima serie de sancțiuni, constând într-o interdicție de a finanța Federația Rusă, guvernul și banca centrală a acesteia, a fost adoptat de Consiliu la 23 februarie 2022 ca reacție la decizia președintelui Federației Ruse din 21 februarie 2022 de a recunoaște zonele necontrolate de guvern din regiunile Donețk și Luhansk ale Ucrainei ca entități independente și la decizia ulterioară de a trimite trupe rusești în aceste zone;

C. întrucât, între timp, Consiliul a adoptat zece pachete suplimentare de sancțiuni la 25 și 28 februarie 2022, 15 martie 2022, 8 aprilie 2022, 3 iunie 2022, 21 iulie 2022, 6 octombrie 2022, 16 decembrie 2022, 25 februarie 2023 și 23 iunie 2023; întrucât aceste măsuri restrictive includ: interdicții de călătorie și înghețarea activelor care afectează aproape 1 800 de persoane și entități; restricții la export și import în diferite sectoare, inclusiv o interdicție asupra importurilor de țiței începând din decembrie 2022 și o interdicție privind importurile de produse petroliere rafinate începând din februarie 2023, cu excepția produselor legate de sănătate, produse farmaceutice, alimente și agricultură; interdicții la export pentru produsele cu dublă utilizare, precum și pentru produsele care pot contribui la capabilitățile de apărare și securitate ale Rusiei; interzicerea finanțării publice sau a asistenței financiare pentru comerțul cu Rusia sau pentru realizarea de investiții în Rusia; o serie de interdicții în sectorul aviației, inclusiv interzicerea survolării spațiului aerian al UE și a accesului transportatorilor aerieni ruși la aeroporturile din UE; interzicerea unei serii de interacțiuni și tranzacții financiare cu Rusia; interzicerea tuturor tranzacțiilor cu Banca Centrală a Rusiei; excluderea principalelor bănci ruse din sistemul de mesagerie financiară SWIFT; suspendarea transmiterii și distribuirii anumitor canale de dezinformare rusești aflate în proprietatea statului sau sprijinite de stat; și încă alte pachete de măsuri economice sectoriale și interdicții financiare și comerciale;

D. întrucât, în plus, Consiliul a impus măsuri restrictive în temeiul regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului împotriva mai multor persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Federația Rusă și pe teritoriile Ucrainei pe care Rusia le-a ocupat temporar și a impus sancțiuni diplomatice, cum ar fi suspendarea acordului UE-Rusia de facilitare a eliberării vizelor și refuzarea tratamentului națiunii celei mai favorizate pentru produsele și serviciile rusești pe piețele UE;

E. întrucât UE a adoptat, de asemenea, sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului, ca răspuns la implicarea sa în războiul de agresiune împotriva Ucrainei și a Iranului, în legătură cu utilizarea dronelor iraniene în războiul purtat de Rusia;

F. întrucât, în mai 2023, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus instituirea unui regim orizontal specific de sancțiuni anticorupție în cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC) și a prezentat o propunere de regulament al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva actelor grave de corupție; întrucât fluxurile financiare ilicite continue, inclusiv corupția la nivel înalt și spălarea de bani, fac parte integrantă din politica externă și de securitate a Rusiei și sunt esențiale pentru finanțarea armatei Rusiei;

G. întrucât, în plus, UE a decis să adauge încălcarea măsurilor restrictive pe lista infracțiunilor deosebit de grave, așa-numitele infracțiuni ale UE, în temeiul articolului 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, iar Comisia a prezentat o propunere de directivă privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii; întrucât această directivă ar stabili norme minime armonizate privind încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și ar asigura disponibilitatea unor sancțiuni penale eficace, disuasive și proporționale pentru infracțiunile grave din acest domeniu; întrucât Parlamentul are ambiția de a încheia negocierile cât mai curând posibil;

H. întrucât măsurile restrictive, sau sancțiunile, reprezintă unul dintre instrumentele disponibile în cadrul PESC; întrucât acestea fac parte, în general, dintr-o abordare politică cuprinzătoare care include dialogul politic, coordonarea multilaterală și eforturile diplomatice cu scopul de a contracara anumite politici și activități și nu ar trebui prezentate ca o măsură punitivă;

I. întrucât sancțiunile UE nu vizează o țară sau o populație, ci politici sau activități specifice, mijloacele de a le desfășura și persoanele responsabile de acestea, cum ar fi guverne, entități sau persoane fizice, și respectă obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional, în special în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

J. întrucât războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei care continuă fără a-și fi diminuat intensitatea, capacitatea evidentă a Rusiei de a achiziționa noi muniții, echipamente și componente militare, precum și capacitatea economică, financiară și militară continuă a acesteia de a susține efortul de război pun sub semnul întrebării eficacitatea sancțiunilor existente împotriva Rusiei, îndeosebi în ceea ce privește derogările persistente și lacunele neintenționate, lipsa punerii în aplicare sau a asigurării respectării sancțiunilor, eludarea și posibilitățile de întărire și extindere a coordonării internaționale,

1. condamnă din nou în termenii cei mai fermi războiul de agresiune neprovocat, ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și implicarea regimului Lukașenka din Belarus; invită Rusia să înceteze imediat toate activitățile militare din Ucraina și să își retragă complet și necondiționat toate forțele, reprezentanții și echipamentele militare de pe întregul teritoriu recunoscut la nivel internațional al Ucrainei, să pună capăt deportării forțate a persoanelor civile ucrainene și să îi elibereze pe toți ucrainenii deținuți și deportați, în special pe copii;

2. subliniază că sancțiunile UE nu vizează nici Rusia ca țară, nici populația acesteia, ci urmăresc să pună capăt războiului de agresiune neprovocat, ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei;

3. subliniază că obiectivul sancțiunilor UE ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei este de a slăbi strategic baza economică și industrială a Rusiei, în special complexul militar-industrial, pentru a submina capacitatea Federației Ruse de a continua războiul, de a ataca populația civilă și de a încălca integritatea teritorială a Ucrainei, precum și de a împiedica accesul Rusiei la tehnologii și componente militare și a viza elitele politice și economice ruse pentru a submina sprijinul acestora pentru regim;

4. salută adoptarea rapidă de către Consiliu a unor sancțiuni severe de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, ceea ce reflectă faptul că acțiunile Rusiei constituie o încălcare gravă a dreptului internațional și a Cartei ONU și sunt în contradicție cu obligațiile care îi revin în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, cum ar fi menținerea păcii și a securității;

5. își exprimă sprijinul pentru Consiliu și statele membre în ceea ce privește cele 11 pachete de sancțiuni adoptate până în prezent și invită Consiliul să se ocupe în continuare de această chestiune și să reexamineze și să întărească în continuare eficacitatea sancțiunilor, punând accentul pe măsurile de asigurare a respectării și de combatere a eludării acestora; invită toate statele membre să contribuie în mod activ la menținerea unității în ce privește sancțiunile și, prin urmare, solicită prevederea sistematică a unor perioade de reînnoire cu cel puțin 12 luni a tuturor regimurilor de sancțiuni legate de acțiunile Rusiei împotriva Ucrainei; solicită ca sancțiunile impuse Rusiei să fie aplicate și împotriva regimului nelegitim Lukașenka din Belarus, deoarece acesta se află într-o complicitate agravată în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei;

6. constată că pachetele de sancțiuni ale UE nu și-au dezvoltat încă pe deplin impactul pe termen lung; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Rusia poate fi capabilă în continuare să își intensifice eforturile de război împotriva Ucrainei pe termen scurt, în special în timpul sezonului de iarnă care se apropie, și solicită, prin urmare, măsuri restrictive suplimentare, cum ar fi reducerea plafonului prețului maxim al petrolului și interzicerea asigurării de către companiile de asigurări din UE a navelor de transport care transportă petrol și gaze rusești, interzicerea totală a tuturor importurilor de combustibili fosili din Rusia, inclusiv a gazului natural lichefiat (GNL) și a combustibililor importați prin conducte sau transport, precum și a importurilor de produse nucleare rusești, armonizarea standardelor privind controlul exporturilor, extinderea sancțiunilor financiare, extinderea sancțiunilor la metale și interzicerea importurilor de diamante din Rusia;

7. reiterează apelul său de a se menține o abordare coerentă în ce privește sancțiunile fără nicio excepție determinată de interese sectoriale sau naționale; subliniază necesitatea ca statele membre să recunoască și să accepte că sancțiunile severe împotriva Federației Ruse implică în mod inevitabil efecte negative asupra propriei lor situații economice;

8. subliniază necesitatea menținerii unității, coerenței și eficacității sancțiunilor UE în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei; îl invită pe Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să contribuie în continuare la unitatea pe termen lung și la creșterea eficacității prin utilizarea pe scară largă a dreptului său de a prezenta propuneri;

9. îndeamnă la sprijinirea activității trimisului special internațional al UE pentru punerea în aplicare a sancțiunilor UE împotriva eludării, inclusiv prin utilizarea deplină a măsurilor de combatere a eludării adoptate în cadrul celui de al 11-lea pachet de sancțiuni al UE, pentru a preveni reexportarea sistematică a bunurilor UE supuse sancțiunilor către Rusia, ceea ce subminează grav eficacitatea sancțiunilor UE și obstrucționează eforturile internaționale de a pune capăt războiului; îndeamnă, în acest sens, toate țările candidate și potențial candidate la aderarea la UE să se alinieze cu strictețe la sancțiunile UE ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, ca semn al gradului lor de pregătire pentru a-și asuma obligațiile legate de procesul de aderare la UE;

10. își reiterează apelul de a se stabili un temei juridic pentru confiscarea activelor publice ruse înghețate în temeiul sancțiunilor UE, cu scopul de a sprijini redresarea economică și socială și reconstrucția Ucrainei; subliniază necesitatea unei abordări mai armonizate și a unei transparențe sporite în ceea ce privește localizarea și valoarea totală a activelor înghețate;

11. solicită armonizarea sancțiunilor pentru infracțiunile grave legate de încălcarea sancțiunilor UE; subliniază că sancțiunile ar trebui să rămână proporționale, dar și suficient de ridicate pentru a avea un efect disuasiv; insistă asupra faptului că încălcările sancțiunilor UE din cauza neglijenței grave ar trebui considerate infracțiuni grave și că asistența umanitară nu ar trebui să fie afectată de dispozițiile propunerii de directivă privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii;

12. invită Consiliul să își accelereze activitatea în vederea ajungerii la un acord în vederea adoptării rapide a propunerii de regulament privind măsurile restrictive împotriva actelor grave de corupție; invită Consiliul să impună rapid sancțiuni în cadrul acestui nou regim persoanelor fizice și juridice responsabile de acte de corupție în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și care urmăresc să sprijine regimul rus;

13. invită statele membre să își evalueze și să își întărească capacitățile administrative pentru a asigura punerea în aplicare rapidă și respectarea strictă a sancțiunilor UE; solicită testarea armonizată a originii combustibililor fosili, a GNL și a importurilor de combustibili fosili rafinați pentru a împiedica reexportarea energiei provenite din Rusia către UE; salută clarificările și notele de orientare adresate de Comisie întreprinderilor europene pentru a le ajuta să identifice și să evite eludarea; invită statele membre să investigheze temeinic respectarea de către întreprinderi a restricțiilor la export pentru bunurile listate și să impună sancțiuni disuasive;

14. invită Comisia și statele membre să își intensifice eforturile pentru a informa publicul larg cu privire la măsurile restrictive ale UE împotriva Rusiei, în special la obiectivul acestora, și să utilizeze, în acest sens, experiența trimisului special pentru a convinge partenerii internaționali, organizațiile și sectoarele-cheie cu privire la necesitatea de a împiedica eludarea eforturilor menite să reducă veniturile disponibile pentru continuarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei;

15. invită Serviciul European de Acțiune Externă, împreună cu Comisia, să întreprindă o reexaminare cuprinzătoare a sancțiunilor UE ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și să prezinte propuneri privind modalitățile de îmbunătățire în continuare a pregătirii, menținerii, monitorizării punerii în aplicare și asigurării respectării sancțiunilor UE, precum și coordonarea acestora cu aliații transatlantici, cu partenerii G7 și G20, cu alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune și cu membrii ONU în general;

16. invită toate întreprinderile din UE să dea dovadă de o diligență deosebită atunci când exportă bunuri a căror exportare către Rusia este interzisă; subliniază că întreprinderile din UE și filialele lor despre care s-a constatat că încalcă măsurile restrictive ale UE trebuie să fie descalificate de la licitații și alte forme de finanțare ca parte a Instrumentului pentru Ucraina și a altor programe de reconstrucție din Ucraina;

17. evidențiază faptul că eficacitatea limitată a sancțiunilor subliniază necesitatea unei abordări mai cuprinzătoare față de Rusia; solicită, prin urmare, ca sancțiunile UE ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei să fie integrate într-o strategie politică și diplomatică cuprinzătoare față de Rusia, care să includă, de asemenea, sprijinirea opoziției ruse aflată în exil, a societății civile și a mass-mediei independente și a ziariștilor independenți care se opun războiului, coordonarea cu partenerii internaționali în combaterea ingerinței Rusiei în procesele democratice și în conflictele internaționale, precum și o cooperare multilaterală eficace pentru a contracara obstrucționarea sau utilizarea abuzivă de către Rusia a instituțiilor sau mecanismelor multilaterale;

18. subliniază că atât eficacitatea sancțiunilor UE, cât și politica UE privind războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se dovedesc a fi o încercare pentru eficacitatea politicii externe a UE în general;

19. îi încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și președintelui, guvernului și parlamentului Ucrainei.

 

Ultima actualizare: 8 noiembrie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate