Predlog resolucije - B9-0194/2024Predlog resolucije
B9-0194/2024

PREDLOG RESOLUCIJE o posodobitvi uredbe EU o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, da se vključi poročanje o neidentificiranih anomalnih pojavih

11.3.2024

v skladu s členom 143 Poslovnika

Francisco Guerreiro

B9‑0194/2024

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o posodobitvi uredbe EU o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, da se vključi poročanje o neznanih anomalnih pojavih

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 143 Poslovnika,

A. ker so neznani anomalni pojavi še vedno stigmatizirana tema, kar pogosto ovira metodično zbiranje in analizo podatkov v okviru znanstvene skupnosti;

B. ker veliko dogodkov v zvezi z neznanimi anomalnimi pojavi, vključno s tistimi, ki jih opazijo letalski piloti in njihove posadke, ostaja nepojasnjenih ali neprijavljenih;

C. ker lahko letalski uslužbenci na podlagi Uredbe (EU) št. 376/2014[1] poročajo le o zadevah, povezanih z varnostjo;

D. ker so dvostrankarski zakonodajalci v Združenih državah Amerike predlagali novo zakonodajo (predlog zakona HR6967, zakon o varnem zračnem prostoru za Američane) za zaščito civilnih pilotov in letalskega osebja, ki poročajo o opažanjih neznanih anomalnih pojavov;

1. meni, da bi morala EU predlagati smernice za skupno metodologijo za poročanje in analizo opažanj neznanih anomalnih pojavov, kar bi lahko privedlo do usklajene podatkovne zbirke in registra EU ter tako omogočilo tehnično izmenjavo informacij med državami članicami;

2. poziva Komisijo, naj predlaga posodobitev veljavne zakonodaje, in sicer Uredbe (EU) št. 376/2014, da se vključi mehanizem za dosledno, pregledno in nestigmatizirano poročanje in analizo podatkov v zvezi z neznanimi anomalnimi pojavi v zračnem prostoru EU, tudi kadar ti dogodki ne pomenijo očitnega in takojšnjega varnostnega tveganja za zadevne zrakoplove.

 

Zadnja posodobitev: 12. april 2024
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov