Проектодоклад - BECA_PR(2021)693752Проектодоклад
BECA_PR(2021)693752

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно укрепването на Европа в борбата с рака - към всеобхватна и координирана стратегия
(2020/2267(INI))
Специална комисия за борба с рака
Докладчик: Вероник Трийе-Льоноар

4.6.2021

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: