Raporti projekt - BECA_PR(2021)693752Raporti projekt
BECA_PR(2021)693752

RAPORTI PROJEKT
vähktõvevastase võitluse tugevdamise kohta Euroopas - ulatusliku ja koordineeritud strateegia suunas
(2020/2267(INI))
Vähktõvevastase võitluse erikomisjon
Raportöör: Véronique Trillet-Lenoir

4.6.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: