Dréacht-tuarascáil - BECA_PR(2021)693752Dréacht-tuarascáil
BECA_PR(2021)693752

DRÉACHT-TUARASCÁIL
maidir leis an Eoraip a neartú sa chomhrac in aghaidh na hailse - i dtreo straitéis chuimsitheach agus chomhordaithe
(2020/2267(INI))
An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse
Rapóirtéir: Véronique trillet-Lenoir

4.6.2021

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: