Opinjoni - BUDG_AD(2006)367892Opinjoni
BUDG_AD(2006)367892

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Baġit
għall-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
dwar il-proposta ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-15 ta’ Lulju 2002 dwar regoli komuni fil-kamp ta’ l-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza ta’ l-Avjazzjoni
(COM(2005)0579 – C6-0403/2005 – 2005/0228(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Jutta D. Haug

27.9.2006

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: