MNENJE
Odbora za proračun
za Odbor za promet in turizem
o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu
(KOM(2005)0579 – C6-0403/2005 – 2005/0228(COD))
Pripravljavka mnenja: Jutta Haug

27.9.2006

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: