23.6.2006
BUDG_AD(2006)374185
STANOVISKO
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2007–2011)
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS))
Navrhovatelka: Marilisa Xenogiannakopoulou

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 150kWORD 92k
Právní upozornění - Ochrana soukromí