23.6.2006
BUDG_AD(2006)374185
NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, apibrėžiančio įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo taisykles ir nustatančio mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles, skirtas Europos atominės energijos bendrijos septintajai pagrindų programai (2007–2011) įgyvendinti
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS))
Nuomonės referentė: Marilisa Xenogiannakopoulou

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 148kWORD 94k
Teisinė informacija - Privatumo politika