23.6.2006
BUDG_AD(2006)374185
ADVIES
van de Begrotingscommissie
aan de Commissie industrie, onderzoek en energie
inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties op grond van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en voor de verspreiding van onderzoeksresultaten (2007-2011)
(COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS))
Rapporteur voor advies: Marilisa Xenogiannakopoulou

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 143kWORD 88k
Juridische mededeling - Privacybeleid