23.6.2006
BUDG_AD(2006)374185
OPINIA
Komisji Budżetowej
dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2011)
(COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marilisa Xenogiannakopoulou

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 152kWORD 99k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności