23.6.2006
BUDG_AD(2006)374185
STANOVISKO
Výboru pre rozpočet
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k návrhu nariadenia Rady ustanovujúceho pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl na akciách v rámci Siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a šírenia výsledkov výskumu (2007 – 2011)
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marilisa Xenogiannakopoulou

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 153kWORD 94k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia