Opinjoni - BUDG_AD(2010)438465Opinjoni
BUDG_AD(2010)438465

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Baġits
għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 dwar dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni għal dak li għandu x'jaqsam ma' simplifikazzjoni ta' ċerti rekwiżiti u ma' ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-amministrazzjoni finanzjarja
(COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Ivars Godmanis

17.3.2010

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: