Advies - BUDG_AD(2010)438465Advies
BUDG_AD(2010)438465

  ADVIES
  van de Begrotingscommissie
  aan de Commissie regionale ontwikkeling
  over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer
  (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD))
  Rapporteur voor advies: Ivars Godmanis

  17.3.2010

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: