Advies - BUDG_AD(2011)462818Advies
BUDG_AD(2011)462818

ADVIES
van de Begrotingscommissie
aan de Commissie industrie, onderzoek en energie
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)
(COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))
Rapporteur voor advies: Jutta Haug

15.6.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: