MNENJE
Odbora za proračun
za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za varnost omrežij in informacij (ENISA)
(KOM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))
Pripravljavka mnenja: Jutta Haug

15.6.2011

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: