Stanovisko - BUDG_AD(2012)487806Stanovisko
BUDG_AD(2012)487806

STANOVISKO
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Spotřebitelé na období 2014-2020
(COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Navrhovatel: José Manuel Fernandes

4.6.2012

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: