Vélemény - BUDG_AD(2012)487806Vélemény
BUDG_AD(2012)487806

VÉLEMÉNY
a Költségvetési Bizottság részéről
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére
a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
A vélemény előadója: José Manuel Fernandes

4.6.2012

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: