Stanovisko - BUDG_AD(2017)597561Stanovisko
BUDG_AD(2017)597561

STANOVISKO
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Navrhovatel: Jens Geier

10.5.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: