Vélemény - BUDG_AD(2017)597561Vélemény
BUDG_AD(2017)597561

VÉLEMÉNY
a Költségvetési Bizottság részéről
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére
az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
A vélemény előadója: Jens Geier

10.5.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: