21.3.2017
BUDG_AD(2017)597583
STANOVISKO
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013], kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění)
(COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)
Navrhovatel: Gérard Deprez

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 722kWORD 136k
Právní upozornění - Ochrana soukromí