21.3.2017
BUDG_AD(2017)597583
VÉLEMÉNY
a Költségvetési Bizottság részéről
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére
[az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslatról
(COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
A vélemény előadója: Gérard Deprez

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen:
PDF 554kWORD 139k
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat