21.3.2017
BUDG_AD(2017)597583
ADVIES
van de Begrotingscommissie
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking)
(COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
Rapporteur voor advies: Gérard Deprez

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 545kWORD 95k
Juridische mededeling - Privacybeleid