21.3.2017
BUDG_AD(2017)597583
STANOVISKO
Výboru pre rozpočet
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie[nariadenia (EÚ) č. 604/2013], ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie)
(COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gérard Deprez

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 715kWORD 139k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia