21.3.2017
BUDG_AD(2017)597583
MNENJE
Odbora za proračun
za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva] , za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)
(COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))
Pripravljavec mnenja: Gérard Deprez

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 679kWORD 100k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov