12.5.2017
BUDG_AD(2017)601229
UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Regionaludviklingsudvalget
om større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde
(2016/2304(INI))
Ordfører for udtalelse: Jan Olbrycht

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 180kWORD 62k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik