12.5.2017
BUDG_AD(2017)601229
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: regionaalarengukomisjon
partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamise kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises
(2016/2304(INI))
Arvamuse koostaja: Jan Olbrycht

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 167kWORD 58k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika