12.5.2017
BUDG_AD(2017)601229
STANOVISKO
Výboru pre rozpočet
pre Výbor pre regionálny rozvoj
k posilňovaniu zapojenia partnerov a zviditeľňovaniu výkonnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov
(2016/2304(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jan Olbrycht

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 414kWORD 62k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia