25.4.2018
BUDG_AD(2018)616826
UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Ordfører for udtalelse: José Manuel Fernandes

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 311kWORD 122k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik