25.4.2018
BUDG_AD(2018)616826
ADVIES
van de Begrotingscommissie
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Rapporteur voor advies: José Manuel Fernandes

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 305kWORD 152k
Juridische mededeling - Privacybeleid