25.4.2018
BUDG_AD(2018)616826
OPINIA
Komisji Budżetowej
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Manuel Fernandes

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 651kWORD 157k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności