25.4.2018
BUDG_AD(2018)619266
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta
(2018/2037(INI))
Arvamuse koostaja: Nedzhmi Ali

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 265kWORD 67k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika