25.4.2018
BUDG_AD(2018)619266
NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl maisto ir ūkininkavimo ateities
(2018/2037(INI))
Nuomonės referentas: Nedzhmi Ali

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 420kWORD 66k
Teisinė informacija - Privatumo politika