25.4.2018
BUDG_AD(2018)619266
OPINIA
Komisji Budżetowej
dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa
(2018/2037(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nedzhmi Ali

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 424kWORD 65k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności